sat─▒r aras─▒

Dismorfofobi Nedir? Beden Alg─▒s─▒ Bozuklu─ču Belirtileri Nelerdir?

Dismorfofobi, vücut dismorfikli─či olarak da bilinen beden alg─▒s─▒ bozuklu─ču, bireylerin hayatlar─▒n─▒ zorla┼čt─▒ran psikolojik bir sorundur. Dismorfofobi, Yunanca "çirkinlik" anlam─▒na gelen "dismorfia" kelimesinden türetilmi┼čtir. Kendini be─čenmeme hastal─▒─č─▒, dismorfofobinin en k─▒sa cevab─▒d─▒r. 

Bir çok ki┼či için d─▒┼č görünüm oldukça önemlidir fakat, Dismorfofobi rahats─▒zl─▒─č─▒ olan ki┼čiler için, küçük bir pürüz bile büyük bir sorundur. Bir ki┼činin kendisini gerçekten daha kötü veya kusurlu görmesiyle karakterize edilir.

Dismorfofobi, genellikle görünen herhangi bir kusuru abartma, sürekli olarak kendine odaklanma, sürekli makyaj yapma, a┼č─▒r─▒ diyet veya spor yapma, estetik cerrahi gibi i┼člemleri tak─▒nt─▒l─▒ hale getirme gibi davran─▒┼člarla kendini gösterir. 

Sosyal ili┼čkiler, i┼č hayat─▒ ve genel ya┼čam kalitesi bu durumdan etkilenebilir. Dismorfofobisi olan ki┼čiler, görünümleriyle ilgili a┼č─▒r─▒ endi┼če ve obsesyonlar ya┼čarlar. Bir süre sonra, tak─▒nt─▒ya dönü┼čerek ki┼činin hayat─▒n─▒ zindan eden bu rahats─▒zl─▒k, psikiyatrik tedavi ve terapilerle yönetilebilir.  

Dismorfofobi Nedir? 

Dismorfofobi, vücut dismorfik bozuklu─ču olarak bilinir. Bir ki┼činin fiziksel bir kusuru oldu─čuna veya fiziksel bir kusurun gerçekten daha ciddi oldu─čuna olan inanc─▒d─▒r. Oldukça yayg─▒n bir rahats─▒zl─▒kt─▒r, fakat tam olarak kaç ki┼činin bundan muzdarip oldu─ču bilinmemektedir. Dismorfofobi, hastal─▒─č─▒ ya┼čayan ki┼čilerin günlük ya┼čam─▒n─▒ olumsuz etkiler. 

Hem erkek hem de kad─▒nlar─▒ etkilemesinin yan─▒ s─▒ra kad─▒nlarda daha s─▒k görülür. Her ya┼čta ya┼čan─▒r olmas─▒ mümkün iken, genellikle ergenlik döneminde ortaya ç─▒kar. 

Dismorfofobi ya┼čayarak beden alg─▒s─▒ bozuklu─ču hisseden bir ki┼či, fiziksel özelliklerini tak─▒nt─▒ haline getirir ve bu da a┼č─▒r─▒ kayg─▒ya neden olur. Ayn─▒ zamanda ki┼čiler, kendilerini yetersiz ve eksik hissederler.

Dismorfofobi Neden Olur? 

Dismorfofobi Neden Olur? 

Kendini be─čenmeme hastal─▒─č─▒n─▒n nedenleri bilinmemektedir. Genel olarak ailede duygu durum bozuklu─čunun yan─▒ s─▒ra obsesif-kompülsif bozukluk ya da serotonerjik i┼člev bozuklu─ču öyküsünün olmas─▒ dismorfofobi nedenleri aras─▒nda say─▒labilir. Bunlara ek olarak, cinsel bir çat─▒┼čma, kendine güvensizlik, çevredeki ki┼čilerin ele┼čtirel yakla┼č─▒m─▒, hastal─▒─č─▒ derinle┼čtirebilir. 

Dismorfofobik bozukluk nedenleri aras─▒nda sosyal medyan─▒n da etkisinden bahsetmek mümkün olabilir. Sosyal medyada cildi pürüzsüz gösteren, gözlerin boyutunu de─či┼čtirebilen filtreler, güzellik alg─▒s─▒n─▒n de─či┼čmesinde de etkilidir.

Bu do─črultuda bu kal─▒ba uymayanlar─▒n be─čenilmedi─či alg─▒s─▒ ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒nabilir. Yaln─▒zca kad─▒nlar de─čil erkekler için de rahats─▒zl─▒k yaratan bu durum dismorfofobiye neden olabilir. 

Dismorfofobi Belirtileri Nelerdir? 

Difmorfofobisi olan ki┼čiler, herkesin kendilerine bakt─▒─č─▒n─▒, eksikliklerini fark etti─čini ve bu sorunu ba┼čkalar─▒yla tart─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ dü┼čünmektedirler. Dismorfofobi belirtileri gösteren ki┼čiler, kusurlu oldu─čunu dü┼čündükleri vücut parças─▒ hakk─▒nda abart─▒l─▒ ara┼čt─▒rmalar yapar ve doktorlar─▒n tavsiyelerine ra─čmen cerrahi giri┼čim veya t─▒bbi tedavi almak isterler. 

Görünümleri hakk─▒nda sürekli endi┼če duyup, ayna kar┼č─▒s─▒nda çok fazla zaman geçirirler. Mükemmel görüne çabas─▒ içinde olurlar.

Ele┼čtiri almakla ilgili a┼č─▒r─▒ kayg─▒l─▒d─▒rlar. Obsesif dü┼čünceler ve bu dü┼čüncelerin ya┼čam─▒ olumsuz etkilemesi önüne geçemez, depresif veya anksiyete belirtileri gösterirler. Kozmetik veya plastik cerrahi operasyonlar─▒ geçirme çabas─▒nda olurlar.

Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi genel hatlar─▒ ile d─▒┼č görünü┼čteki sorunlar─▒ düzeltir veya olduklar─▒ halden daha iyi hale getirir. Bununla birlikte, Dismorfofobi hastalar─▒n─▒ memnun etmek mümkün de─čildir. Beden dismorfik bozuklu─ču ya┼čayan ki┼čilerin, kusurlar─▒ d─▒┼č─▒nda herhangi bir ┼čeye odaklanmalar─▒ zordur.

Dismorfofobi hastalar─▒, eksikliklerini gizlemeye veya iyile┼čtirmeye çal─▒┼čmak için, tekrarlayan (zorlay─▒c─▒) davran─▒┼člar yapabilirler. Bu belirtileri s─▒kl─▒kla ya┼čayan ki┼čilere beden dismorfik bozuklu─ču testi uygulanarak te┼čhis konulur.

Dismorfofobi Testi Nas─▒l Yap─▒l─▒r? 

Dismorfofobi Testi Nasıl Yapılır? 

Psikolojik olarak egolar─▒n─▒n güçlü ve yüksek olmad─▒─č─▒ ki┼čiler, bunlara ek olarak, be─čenilme, önemsenme ve kabul görme konusunda a┼č─▒r─▒ problemi olanlar, güvensizlik ve benlik sayg─▒s─▒yla ilgili sorunlar ya┼čayanlar─▒n, dismorfofobi pençesine yakalanmas─▒ kolay olabilir. Bu ki┼čiler kayg─▒ ile yetersiz ve çirkin hissederler ve çok say─▒da negatif duygu ya┼čarlar. 

Hissettikleri sorunla a┼č─▒r─▒ me┼čguliyet, sosyal, mesleki ve ki┼čisel hayatlar─▒n─▒ etkilemeye ba┼člar. Te┼čhis için, beden dismorfik bozuklu─ču testi yap─▒l─▒r. Dismorfofobi testinde sorulabilecek sorular:

  • Görüntünüzden mutsuz mu oluyorsunuz? 
  • Rahats─▒z oldu─čunuz fiziksel durumu sürekli dü┼čünüyor ve ba┼čkalar─▒yla k─▒yasl─▒yor musunuz?  
  • Be─čenmedi─činiz, kötü göründü─čünüz dü┼čüncesi sürekli tekrarlayan dü┼čüncelere mi dönü┼čmü┼č?  
  • Sizce herkesin sizin o çirkin buldu─čunuz organ─▒n─▒z─▒ gördü─čünü ve onu dikkate ald─▒─č─▒n─▒ dü┼čünüyor musunuz?  
  • Bir uzvunuzu ya da görünü┼čünüzü sürekli olarak gizleme e─čiliminde misiniz? 
  • ─░nsanlar sizi görecek diye ileti┼čim kurmaktan kaç─▒n─▒yor musunuz? 
  • Görünü┼čünüzle ilgili bu endi┼čeleriniz günlük ya┼čam─▒n─▒z─▒ etkileniyor mu? 
  • E─čer öyleyse, sosyal ya┼čam─▒n─▒z─▒, okul çal─▒┼čmalar─▒n─▒z─▒, i┼č ya┼čam─▒n─▒z─▒ veya hayat─▒n─▒z─▒n di─čer yönlerini önemli ölçüde etkiledi mi?  
  • Görünü┼čünüzden herhangi bir ┼čekilde endi┼če duyuyorsan─▒z ve bu endi┼čeler zihninizi me┼čgul ediyor, düzeltilmesi gereken bir organa en uygun estetik müdahale yap─▒lsa bile sorun devam ediyor mu?

Dismorfofobi testi sonucuna göre, ki┼činin bir ruh sa─čl─▒─č─▒ uzman─▒na ihtiyac─▒ olup olmad─▒─č─▒ kan─▒s─▒na var─▒l─▒r. 

Dismorfofobi Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konur?

Dismorfofobi bozuklu─ču yönünde ┼čüphe duyan ki┼čilerin bir ak─▒l sa─čl─▒─č─▒ uzman─▒ taraf─▒ndan de─čerlendirme alt─▒na al─▒nmas─▒ gerekir. Uzman ile gerçekle┼čtirecek seans s─▒ras─▒nda psikolog veya psikiyatrist gözlemlenebilen semptomlara ve bunlar─▒n hayat─▒ nas─▒l etkiledi─čine yönelik sorular sorarak, beden alg─▒s─▒ bozuklu─ču testi uygulayarak beden dismorfik bozuklu─čunu te┼čhis edebilir.

Uzman taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilecek seans s─▒ras─▒nda ki┼činin baz─▒ dü┼čünce ve davran─▒┼č biçimlerine sahip olup olmad─▒─č─▒ incelenir. Birey küçük veya varolmayan bir vücut kusuru konusunda anormal derecede endi┼če duyuyorsa bu durum beden dismorfik bozuklu─čuna bir i┼čaret olabilir.

Kusur olarak dü┼čünülen özelli─če kar┼č─▒ geli┼čtirilen tak─▒nt─▒n─▒n normal ya┼čam─▒ etkileyecek düzeyde olmas─▒ da yine te┼čhis konulmas─▒n─▒ sa─člayabilir. Kesin tan─▒ ise dismorfofobi testi ile konulabilir.

Beden dismorfik bozuklu─čuna sahip ki┼čilerde genellikle obsesif kompulsif bozukluk, sosyal kayg─▒, depresyon ve yeme bozukluklar─▒ gibi farkl─▒ zihinsel sa─čl─▒k bozukluklar─▒ da bulunabilir.

Dismorfofobi Nas─▒l Yenilir? 

Fiziksel eksikli─či olan bir çocu─čun eksikli─čine odaklanmak, ona bu eksikle ilgili ba┼čka nedenleri hat─▒rlatmak, kayg─▒ olu┼čturmak, hastal─▒─ča zemin haz─▒rlar. Bak─▒m verenler, ö─čretmenler, sa─čl─▒k personelleri de fiziksel eksiklik içerikli sözlerden kaç─▒nmal─▒ bu ve benzeri söylemlerle çocuk ve ergenler kar┼č─▒ kar┼č─▒ya getirmemelidirler. 

Bunlara ek olarak dismorfofobi nas─▒l yenilir, sorusunun bir di─čer yan─▒t─▒, normal benlik sayg─▒s─▒n─▒n geli┼čiminden geçer diyebiliriz. Bu, öz sayg─▒ var olan a┼ča─č─▒l─▒k kompleksini önleyebilir.

Olumsuz yorumlar ┼čaka olarak bile yap─▒lmamal─▒, çocuklarla ilgili rahats─▒z edici ifadeler kullanmaktan kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r. Özellikle ebeveynlerin, çocu─čun öz sayg─▒s─▒n─▒ sarsacak davran─▒┼člardan kaç─▒nmas─▒ gerekir. 

Ki┼činin de ergenlik ça─č─▒nda bu duruma dikkat etmesi ve bu dönemde sorunun, psikolojik olup olmad─▒─č─▒n─▒ irdelemesi önem arz etmektedir. Böylece bireyin dismorfofobisi engellenebilir. Psikiyatrik destek, genellikle ergenlik döneminde ba┼člayan ve ya┼čla birlikte ilerleyen dismorfofobi hastalar─▒na önerilir. 

Dismorfofobi Tedavisi Var m─▒?

Dismorfofobi Tedavisi Var m─▒?

Dismorfofobik bireyler sosyal etkile┼čimlerden ve ili┼čkilerden kaç─▒n─▒rlar. Ya┼čam kaliteleri çok dü┼čüktür ve al─▒┼č─▒lmad─▒k derecede yüksek stres ya┼čar. Ço─ču hasta ayn─▒ zamanda akademik, mesleki veya rol i┼člevlerinde bozukluklar gösterir. Bu a─č─▒r ruh halinde ya┼čam─▒n zorlu─čunu fark eden bireyler, uzman deste─čine gerek duyarlar.

Dismorfofobi tedavi edilebilir. Tedavi genellikle bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapiler (BDT) ile yap─▒l─▒r. BDT, ki┼činin dü┼čünce kal─▒plar─▒n─▒ ve davran─▒┼člar─▒n─▒ de─či┼čtirerek dismorfofobik dü┼čünceleri ve endi┼čeleri azaltmaya çal─▒┼č─▒r. Bu tedavi genellikle bireysel veya grup terapisi ┼čeklinde gerçekle┼čtirilir. Terapi s─▒ras─▒nda, ki┼či dismorfofobik dü┼čüncelerinin mant─▒ks─▒zl─▒─č─▒n─▒ görmeye çal─▒┼č─▒r ve gerçekçi bir ┼čekilde kendi görünümünü de─čerlendirmeyi ö─črenir.

Ayr─▒ca, anksiyeteyi azaltmak için gev┼čeme teknikleri ve stres yönetimi stratejileri de ö─čretilebilir. Baz─▒ durumlarda, ilaç tedavisinin de destekleyici olarak kullan─▒lmas─▒ önerilebilir. Dismorfofobi tedavisi genellikle uzun vadeli bir süreç olabilir ve her bireye özgüdür.

Ancak tedavi ile semptomlar azalt─▒labilir ve ki┼či hayat─▒na daha sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde devam edebilir. Tedavi için bir uzmana ba┼čvurmak önemlidir. Dismorfofobi tedavi yöntemlerinden kaç─▒narak tedaviyi reddeden hastalar, intihar riskine kadar psikolojik sorunlar ya┼čayabilir veya doktorlar─▒na kar┼č─▒ ┼čiddet gösterebilirler.

S─▒kça Sorulan Sorular

Dismorfofobi Nedir? 

Dismorfofobi nedir? sorusunun yan─▒t─▒n─▒; ki┼čilerin, kendi görünümlerine a┼č─▒r─▒ dikkat etmesi, bir sivilceyi, burnunu veya ba┼čka bir fiziksel görünümünü a┼č─▒r─▒ önemsemesi ve bu durumu tak─▒nt─▒ya dönü┼čtürmesi, sosyal ve psikolojik sa─čl─▒─č─▒n─▒n olumsuz etkilenmesi olarak verebiliriz.

Dismorfofobi Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) mudur?

Günümüzde beden dismorfik bozukluk (BDB) bir Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) olarak kabul edilemez. Ancak OKB, saç yolma hastal─▒─č─▒ (trikotillomani) v e panik atak gibi beden dismorfik bozukluklar─▒n yan─▒ s─▒ra anksiyete bozukluklar─▒ da alt kategorisinde yer al─▒r.  

D─░SMORFOFOB─░ GEÇER M─░?

Beden dismorfik bozuklu─ču oldu─čuna yönelik ┼čüphe duyulmas─▒ halinde ki┼čiye dismorfofobi testi uygulan─▒r. Uzman taraf─▒ndan yap─▒lan de─čerlendirmeler ve test sonucuna göre hastaya dismorfofobi tan─▒s─▒ konulabilir. Dismorfofobi, psikoterapi ile tedavi edilebilen bir ruhsal sorundur. Terapi sayesinde ki┼čilerin tak─▒nt─▒ haline getirdi─či kusurlar─▒n giderilmesi ve ruh halinin iyile┼čmesi sa─članabilir.

BEDEN D─░SMORF─░K BOZUKLU─×U NASIL GEÇER?

Beden dismorfik bozuklu─ču bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi ve serotonin geri al─▒m inhibitörleri olarak bilinen antidepresan ilaçlar ile tedavi edilebilir. Antidepresan dozaj─▒ doktor taraf─▒ndan belirlenmelidir. Birçok bili┼čsel sorunun tedavisinde oldu─ču gibi beden dismorfik bozuklu─ču tedavisi de düzenli psikolojik terapilerin uyguland─▒─č─▒ bir süreç dahilinde sa─član─▒r.

BEDEN D─░SMORF─░K BOZUKLU─×U ÖNLENEB─░L─░R M─░?

Beden dismorfik bozuklu─čunun ciddi bir sorun haline dönü┼čmesini önlemedeki en etkili yol erken fark─▒ndal─▒kt─▒r. Ya┼čla beraber dismorfofobi kötüle┼čebilir. Sorunu düzeltmek için yap─▒lan plastik cerrahi nadiren yard─▒mc─▒ olurken ki┼čilerin bu yönde psikolojik destek almas─▒, gerekli durumlarda psikoterapiye ilaç tedavisinin de dahil edilmesi dismorfik bozuklu─čun geli┼čmesini önlemede daha etkili olabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

6884

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.