sat─▒r aras─▒

Displazi Nedir? Hafif Displazi Nedir?

Displazi ço─ču zaman kanser öncesi doku veya organlarda anormal hücre birikimini ifade eder.

Vücudun birçok bölgesini etkileyen displazi geli┼čimsel displazi ve anormal büyüme displazisi olmak üzere ikiye ayr─▒l─▒r.

Geli┼čimsel displazi kalça, iskelet ve ektodermal displazi olmak üzere üç farkl─▒ etki alan─▒ vard─▒r.

Anormal büyüme displazi ise servikal displazi ve miyelodisplastik sendromlar─▒ kapsar.

Her displazi vücudun farkl─▒ bölgelerinde meydana gelmesinden ötürü belirtileri farkl─▒l─▒k göstermektedir.

Displazide tedavi genellikle semptomlar hafifleterek bireyin daha iyi ya┼čamas─▒ sa─član─▒r.

Displazi Nedir?

Displazi Nedir?

Displazi, organ veya dokuda anormal hücre büyümesini ve geli┼čimini tan─▒mlar. Bu durum ço─čunlukla kanser öncesi görülen bir durumdur.

Fakat displazi bir kanser de─čildir ve bazen kansere dönü┼čmeyebilir.

Displazi bulundu─ču bölgedeki etkisine göre hafif, orta ve ┼čiddetli displazi olabilir.

Hafif displazi kimi zaman kendili─činden iyile┼čme gösterebilen ve kansere neden olmayan bir t─▒bbi durumdur.

┼×iddetli displazi ise ciddi komplikasyonlara neden olmakla beraber tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Displazi Çe┼čitleri Nelerdir?

Çocuklar─▒ ve yeti┼čkinleri etkileyen çok fazla displazi çe┼čitleri vard─▒r. Displazi türleri vücudun farkl─▒ bölgelerini etkilemektedir.

Displazi geli┼čimsel displazi ve anormal büyüme displazisi olmak üzere ikiye ayr─▒l─▒r.

Geli┼čimsel Displazi Türleri Nedir?

Geli┼čimsel displazi genellikle çocuklarda görülür. Çocu─čun geli┼čimini etkiler fakat kansere yol açmaz.

Erken te┼čhis ile h─▒zl─▒ca tedavi edilebilir. Kalça, iskelet ve ektodermal displazi olmak üzere üç farkl─▒ türü vard─▒r.

Kalça Displazisi Nedir?

Kalça displazisi, kalça ekleminde bulunan kemiklerin birbirleriyle uyumlu olmamas─▒ sonucunda ortaya ç─▒kar.

Vücutta eklem iki kemi─čin bulu┼čtu─ču noktay─▒ ifade eder. Kalça ekleminde ise uyluk kemi─či ve kalça kemi─činin bulu┼čtu─ču noktad─▒r.

Bu iki kemik birbirine uyumlu olmamas─▒ sonucunda kalça displazisi görülür.

Genellikle bebek ve çocuklarda görülen t─▒bb─▒ bir problemdir. Yeti┼čkinlerde ise hafif displazi olarak meydana gelebilir.

─░skelet Displazisi Nedir?

─░skelet displazisi bebe─čin kemiklerinin, k─▒k─▒rdaklar─▒n─▒n ve eklemlerinin anormal geli┼čmesine neden olan genetik bir bozukluktur.

Çocuklarda ve bebeklerde vücudun farkl─▒ bölgelerinde geli┼čebilir.

Özellikle kol, bacak, gö─čüs kafesi, kafatas─▒ ve omurga bölgelerinde geli┼čir.

─░skelet displazisi hafif düzeyde boyun k─▒sa olmas─▒na neden olurken displazi ┼čiddetli olursa gögüs kafesinde darl─▒k meydana getirerek solunum sistemi yetersizli─čine neden olabilir.

Ektodermal Displazi Nedir?

Ektodermal displazi embriyonun d─▒┼č tabakas─▒ normal geli┼čmemesi sonucunda meydana gelir.

Özellikle saç─▒, t─▒rnaklar─▒, cildi ve ter bezlerini etkileyen t─▒bbi bir durumdur. Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra i┼čitme ve görme ile ilgili problemlere neden olabilir.

Anormal Büyüme Displazisi Türleri Nedir?

Genellikle yeti┼čkinlerde meydana gelen kanser öncüsü doku ve hücrelerin anormal geli┼čimini ifade eder.

Servikal ve myelodisplastik sendromlar olmak üzere iki farkl─▒ tipi vard─▒r.

Servikal Displazi Nedir?

Servikal displazi, anormal hücre ve dokular─▒n rahmin a─č─▒z bölgesinde geli┼čti─či kanser öncesi görülen bir durumdur.

Servikal displazi servikal intraepitelyal neoplazi veya CIN olarak ifade edilebilir. Tedavi edilmemesi halinde kansere dönü┼čür.

Servikal displazi hafif, orta ve ┼čiddetli olarak s─▒n─▒flamas─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra rahim a─čz─▒ndaki epitel dokunun ne kadar─▒n─▒ etkilenmesine ba─čl─▒ olarak da s─▒n─▒fland─▒r─▒labilir:

 • CIN 1: Dokunun yakla┼č─▒k olarak üçte birini etkileyen anormal hücre toplulu─čunu ifade eder.
 • CIN 2: Dokunun yakla┼č─▒k olarak üçte biri ilâ üçte ikisini etkileyen anormal hücre toplulu─čunu ifade eder.
 • CIN 3: Dokunun üçte ikisinden daha fazla alan─▒ etkileyen hücre toplulu─čunu ifade eder.

Miyelodisplastik Sendromlar Nedir?

Miyelodisplastik sendromlar kemik ili─činde kan kök hücrelerinin (olgunla┼čmam─▒┼č kan hücreleri) olgula┼čmad─▒─č─▒nda meydana gelen bir kanser türüdür.

Sa─čl─▒kl─▒ bir kemik ili─či insanlarda zamanla olgun kan hücrelerine dönü┼čen kan kök hücrelerini üretir.

Kan kök hücresi ise beyaz kan hücrelerini meydana getiren lenfoid dokuya veya k─▒rm─▒z─▒ kan hücrelerini, trombositleri ve granülositleri meydana getiren myeloid kök hücreye dönü┼čebilir.

Miyelodisplastik sendromda ise bu hücreler olu┼čmamas─▒na ba─čl─▒ enfeksiyon,kanama ve anemi görülebilir.

Displazi Belirtileri Nelerdir?

Displazi Belirtileri Nelerdir?

Displazi belirtileri displazinin türüne göre de─či┼čiklik gösterir çünkü displazi vücudun birden fazla bölgesini etkileyebilir.

Yayg─▒n olarak görülen displazi türlerinin belirtileri ┼čunlard─▒r:

Kalça Displazisi

Kalça a─čr─▒s─▒ en belirgin semptomudur. Di─čer belirtileri ┼čunlard─▒r:

 • Yürürken topallama
 • Bacak uzunluklar─▒n─▒n birbirinden farkl─▒ olmas─▒
 • Kalçan─▒n dengesiz olmas─▒

─░skelet Displazisi

─░skelet displazisinin çok farkl─▒ tipleri olmas─▒ndan dolay─▒ semptomlar─▒ farkl─▒l─▒k gösterir. ─░skelet sistemin görülme bölgesine göre farkl─▒ belirtileri vard─▒r.

 • Kol ve bacak iskelet displazi belirtileri: Kol ve bacaklarda düzensiz büyümeye neden olur. Buna ba─čl─▒ olarak da k─▒sa kol ve bacak, baz─▒ eklemlerde sertlik ve hareketsizlik, çarp─▒k veya e─čri bacaklar, ayaklar─▒n birinin veya ikisinin d─▒┼ča do─čru bakmas─▒ görülebilir.
 • Omurga ve gövdede iskelet displazisi belirtileri: Omurga, gö─čüs ve boyun geli┼čimine engel olur. Bu bölgelerde meydana gelen displazi semptomlar─▒ aras─▒nda küçük gö─čüs bo┼člu─ču ve eksik kaburgalar sonucunda nefes al─▒p vermede zorlanma, omurga e─črili─činin fazla veya yanl─▒┼č yönde olmas─▒, servikal omurga dengesizli─či, boynun ba┼č a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒ ta┼č─▒yamamas─▒ görülebilir.
 • Ektodermal displazi: Vücutta meydana gelme tipine göre birçok semptomu vard─▒r. Di┼člerin boyutunda anormallik ve say─▒s─▒nda azalma, seyrek, yava┼č büyüyen ve aç─▒k renkli saçlar, ayak ve el t─▒rnaklar─▒nda incelik veya eksiklik, ter bez say─▒s─▒n─▒n azalmas─▒na ba─čl─▒ vücut s─▒cakl─▒─č─▒nda yükselme, göz kurulu─ču, büyüme gerili─či olabilir.
 • Miyelodisplastik sendromlar: Myelodisplastik sendromlar kendine has bir semptomu yoktur. Meydana gelen bozuklu─ča ba─čl─▒ belirtiler meydana gelebilir. Nefes darl─▒─č─▒, halsizlik, anemi, kolay kanama veya morarma, normale k─▒yasla daha soluk bir cilt, kanama bölgesinde deri alt─▒ndaki düz nokta nokta lekeler olu┼čabilir.

Displazi Nedenleri Nelerdir?

Displazi nedenleri kesin olarak belirlenememi┼čtir. Displaziye sigara, enfeksiyonlar, yetersiz ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi ve kansere neden olan maddelere maruz kalma neden olabilir. Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra genetik ve mutasyonlar displazinin di─čer nedenleridir.

Displazi Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Displazi Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Displazi te┼čhisi türüne göre farkl─▒ yöntemler ve uygulamalar içermektedir. Displazi türüne göre tan─▒ koyma yöntemleri ┼čunlard─▒r:

 • Kalça displazisi ve iskelet displazisi: Her iki displazide do─čum öncesi ultrason ile te┼čhis edilebilir. Bunun yan─▒ s─▒ra yeti┼čkinlerde kullan─▒labilecek kalça röntgeni ve bilgisayarl─▒ tomografi taramalar─▒da tan─▒ için kullan─▒labilir.
 • Ektodermal displazi: Genellikle çocu─čun di┼č minesinde ve di┼člerinde sorundan kaynakl─▒ di┼č hekimi ektodermal displazi aç─▒s─▒ndan uzman bir hekime yönlendirmesi sonucunda te┼čhis edilir.
 • Servikal displazi: Genellikle uzman hekim pap smear testi ile tan─▒ koyar. Pap smear testi ile rahim a─čz─▒nda anormal hücre te┼čhisi sa─član─▒r. E─čer bu test ile kesin bir sonuca var─▒lmazsa doktor rahim a─č─▒z dokusunu incelemek amac─▒yla kolposkopi (Rahim a─čz─▒n─▒n bir alet yard─▒m─▒yla do─črudan incelenmesidir.) yapabilir.
 • Miyelodisplastik sendromlar: Doktor fizik muayene, ailenin t─▒bbi geçmi┼čine ve diferansiyelli tam kan say─▒m─▒na ba┼čvurarak te┼čhisi koyabilir. Bunlara ek olarak kemik ili─čindeki sorunu tespit etmek için biyopsi (Vücut dokular─▒n─▒ incelemek amac─▒yla dokudan numune al─▒nmas─▒d─▒r.) yap─▒labilir.

Displazi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Displazi tedavi yöntemleri hastal─▒─č─▒n türüne göre de─či┼čmektedir. Ayr─▒ca tedavide genellikle semptomlar─▒ hafifletmek amaçlan─▒r.

Örne─čin kalça displazi tedavisinde kalça kemi─čini sabitleyici desteklere ve etraf─▒ndaki kaslar─▒ güçlendirme yöntemlerine ba┼čvurulabilir.

─░skelet displazisinde geli┼čme gerili─čini iyile┼čtirmek amac─▒yla büyüme hormonlar─▒na ve omurgay─▒ destekleyen s─▒rt destekleri tedavide kullan─▒labilir.

Bu yöntemler ile hastal─▒─č─▒n vücuttaki etkileri en aza indirerek ki┼činin ya┼čam kalitesi art─▒r─▒l─▒r.

Bu nedenle displazi rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒ ya┼č─▒yorsan─▒z veya çocu─čunuzda varsa rahats─▒zl─▒klar─▒ gidermek için uzman bir hekimden yard─▒m al─▒n─▒z.

Displazi Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular?

Displazi T─▒p Literatüründe Anlam─▒ Nedir?

Vücutta bir doku veya organda ola─čan d─▒┼č─▒ hücre büyümesini ve geli┼čmesini ifade etmek için kullan─▒l─▒r. “Dis” kelimesi kötü, “plazi” kelimesi ise olu┼čum anlam─▒na gelir. Buna göre de kansere neden olan veya olmayan hücrelerin olu┼čumunu ifade eder.

Metaplazi ve Displazi Aras─▒ndaki Fark Nedir?

Metaplazi olgun bir hücrenin ba┼čka olgun bir hücreye dönü┼čmesini anlatmak için kullan─▒l─▒r. Displazi gibi hücrelerin anormal büyümesinden ziyade hücrelerin birbirine dönü┼čümünü anlat─▒r. Displaziye k─▒yasla kansere yol açma olas─▒l─▒─č─▒ daha dü┼čük ve vücutta displaziden önce meydana gelir.

Tübüler Adenom Hafif Displazi Nedir?

Kolon ve rektumda kolorektal kansere neden olan kanser öncesi polipler geli┼čmesidir. Kolonda geli┼čen bu anormal hücreler toplulu─ču olan polipler kolonoskopi (Kal─▒n ba─č─▒rsaklar─▒n bir cihaz ile incelenmesidir.) yard─▒m─▒yla erken te┼čhisi sonucunda kansere dönü┼čme olas─▒l─▒─č─▒ azalmaktad─▒r.

Fibröz Displazi Nedir?

Fibröz displazi kemik k─▒r─▒klar─▒n─▒n olas─▒l─▒─č─▒n─▒ art─▒ran kemiklerde sa─čl─▒kl─▒ kemik dokusu yerine daha k─▒r─▒lgan ve zay─▒f fibröz (lifli) doku olu┼čmas─▒ sonucunda meydana gelir. Vücutta herhangi bir kemikte olabilir fakat genellikle kaval kemi─či, uyluk kemi─či, kafatas─▒ ve üst kol kemi─činde meydana gelir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Alper Can
Medikal Onkoloji
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
1649

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.