sat─▒r aras─▒

Distimi (Kronik Depresyon) Nedir? Distimi Belirtileri Nelerdir?

Kronik depresyon olarak da bilinen distimi, yeti┼čkinlerde en az iki y─▒ld─▒r, çocuklarda ise en az bir y─▒ld─▒r devam eden hafif ile orta derecedeki depresyon durumudur.

Oldukça yayg─▒n olan distimide; ki┼či ço─ču gün, günün büyük bir k─▒sm─▒nda üzgün ve karanl─▒k bir ruh hali içindedir.

Distimi tedavisinde psikolojik dan─▒┼čmanl─▒k ve ilaç tedavisinin yan─▒ s─▒ra ki┼činin benimsedi─či ya┼čam tarz─▒ da önemli rol oynar.

Kronik Depresyon (Distimi) Nedir?

Kronik Depresyon (Distimi) Nedir?

─░ki y─▒ldan uzun süredir geçmeyen ve hafif - orta derecede seyreden kronik depresyon (distimi) hali ki┼činin günlük ya┼čam─▒n─▒ direkt olarak etkiler.

Belirtilerin devaml─▒l─▒─č─▒ kronik depresyon (distimi) tan─▒s─▒ için en önemli kriterdir.

Ki┼činin okul - i┼č ya┼čam─▒n─▒, sosyal ili┼čkilerini ve kendiyle olan ili┼čkisini direkt olarak etkileyen bu durum; mutlaka tedavi edilmelidir. 

Kronik Depresyon (Distimi) Nedenleri

Kronik depresyonun (distimi) nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, serotonin (mutluluk hormonu) düzeyinin dü┼čük olmas─▒ ile ili┼čkili oldu─ču dü┼čünülmektedir.

Serotonin düzeyinin yeterli olmas─▒ duygusal olarak daha dengeli, mutlu ve iyi hissedilmesini sa─člarken; dü┼čük olmas─▒ daha depresif ve yorgun hissedilmesine sebep olabilir. 

Ki┼činin depresyonunun uzun süredir devam etmesinde pek çok tetikleyici faktör bulunabilir; ancak i┼č kayb─▒, sevilen birinin ölümü, ya┼čanan zorlu bir ili┼čki gibi travmatik olaylar öncelikli olarak ele al─▒nabilir.

Kronik Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Kronik Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Kronik depresyon nedir, sorusunun yan─▒t─▒ oldukça kapsaml─▒d─▒r çünkü ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čiklik gösteren kronik depresyon belirtileri bulunur.

Kronik depresyonun (distimi) ana belirtisi, ki┼čideki depresyon belirtilerinin iki y─▒l─▒ a┼čk─▒n süredir devam etmesidir.

Kronik depresyon (distimi) te┼čhisi için semptomlar─▒n çocuklarda ve ergenlerde bir y─▒ld─▒r devam ediyor olmas─▒ yeterlidir. 

Depresyon olarak adland─▒r─▒lan bu durum ┼ču belirtilerle ortaya ç─▒kabilir:

 • Enerji eksikli─či, mod dü┼čüklü─čü
 • Yorgunluk
 • Umutsuzluk ve de─čersizlik hissi
 • Sosyal izolasyon, sosyal aktivitelerden kaç─▒nmak
 • Günlük aktivitelere kar┼č─▒ ilgi kayb─▒
 • Konsantrasyon ve karar alma güçlü─čü
 • Dü┼čük özsayg─▒ ve özgüven
 • ─░┼čtahs─▒zl─▒k veya a┼č─▒r─▒ yeme
 • Uyku sorunlar─▒ veya a┼č─▒r─▒ uyuma

Ki┼či, konsantrasyon güçlü─čüne ve özgüven eksikli─čine de ba─čl─▒ olarak i┼č ve okul hayat─▒nda sorunlar ya┼čamaya ba┼člayabilir.

Sosyal çevresiyle ileti┼čimden kaç─▒nabilir, ilgi ald─▒─č─▒ aktivitelere kar┼č─▒ ilgisini kaybedebilir.

Kronik depresyon (distimi) ya┼čayan bir ki┼či için hayattan zevk almak zor olabilir.

Kronik depresyona sahip ki┼čiler majör depresyon ataklar─▒na da yatk─▒n olabilir; böyle bir durumda daha ┼čiddetli ataklar geçirmek olas─▒d─▒r.

Kronik Depresyon (Distimi) Nas─▒l Te┼čhis Edilir?

Kronik depresyon (distimi) tan─▒s─▒, detayl─▒ bir de─čerlendirme sürecinin ard─▒ndan bir sa─čl─▒k profesyoneli taraf─▒ndan konulur.

Tan─▒ süreci; semptomlar─▒ ve s─▒kl─▒─č─▒n─▒ gözlemlemek-anlamak; benzer semptomlara neden olabilecek olas─▒ ba┼čka rahats─▒zl─▒klar─▒n elenmesini sa─člamak gibi ad─▒mlar─▒ kapsar. 

Kronik depresyon (distimi) ya┼čayan ki┼čilerin pek ço─ču en az bir defa majör depresyon ata─č─▒ da geçirmi┼č oldu─ču için ya┼čanm─▒┼č ┼čiddetli ataklar tan─▒ sürecinde yönlendirici olabilir.

Bu maddelere ek olarak, ki┼činin okul - i┼č, sosyal ili┼čkiler gibi alanlarda nas─▒l bir tutum sergiledi─či oldukça belirleyicidir.

Kronik Depresyon (Distimi) Tedavisi Nas─▒ld─▒r?

Kronik Depresyon (Distimi) Tedavisi Nas─▒ld─▒r?

Kronik depresyon için tedavi plan─▒, psikoterapi ve gerekli görülürse ilaç tedavisi dahil olacak olacak ┼čekilde olu┼čturulur.

Tedavi süreci tamamen ki┼čiye göre planlanmas─▒ gereken bir süreç oldu─ču için semptomlar─▒n ┼čiddeti, süresi, ki┼činin ya┼čam tarz─▒ gibi pek çok faktör detayl─▒ca ele al─▒nmal─▒d─▒r. Tedavi yöntemleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Psikoterapi (Konu┼čma Terapisi): Distimi tedavisi için en etkili yakla┼č─▒mlardan olan psikoterapi, ki┼činin dü┼čünce yap─▒s─▒n─▒, davran─▒┼člar─▒n─▒ ve duygusal reaskiyonlar─▒n─▒ anlamas─▒ için oldukça yol göstericidir. Bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi gibi terapi yöntemleri, ki┼činin olumsuz dü┼čünce kal─▒plar─▒n─▒ tan─▒mlamas─▒na ve buna ba─čl─▒ olarak de─či┼čtirmesine yard─▒mc─▒ olabilir. Terapi süreci, ki┼činin sorunu alg─▒lama ve sorunla ba┼ča ç─▒kma becerilerini art─▒rmak ad─▒na destekleyici olabilir.
 • ─░laç Tedavisi (Antidepresan): Tedavi, kronik depresyon (distimi) semptomlar─▒n─▒ hafifletmek amac─▒yla ilaçla desteklenebilir. Selektif serotonin geri al─▒m inhibitörleri (SSRI'lar) veya serotonin ve norepinefrin geri al─▒m inhibitörleri (SNRI'lar) gibi antidepresan ilaçlar─▒n tercih edildi─či bu tedavi için karar mutlaka sa─čl─▒k profesyoneli taraf─▒ndan verilmi┼č olmal─▒d─▒r. ─░laç tedavisi, ki┼čiye özgü olarak de─čerlendirilmesi ve psikiyatri gözetiminde planlanmas─▒ gereken bir süreçtir. 

Bu yöntemlere destekleyici olabilecek di─čer faktörler ┼ču ┼čekildedir:

 • Ya┼čam Tarz─▒ De─či┼čiklikleri: Ki┼činin benimseyece─či ya┼čam tarz─▒, kronik depresyon (distimi) semptomlar─▒n─▒ yönetmek ad─▒na belirleyici olabilir.Sa─čl─▒kl─▒ beslenme rutini,  düzenli egzersiz- fiziksel aktivite, düzenli ve yeterli uyku gibi al─▒┼čkanl─▒klar semptomlar─▒n hafiflemesini sa─člayabilir.
 • Sosyal Destek: Sosyal destek almak, ki┼činin kendini daha iyi hissetmesine yard─▒mc─▒ olabilir. Aile ve yak─▒n çevreyle birlikte olman─▒n yan─▒ s─▒ra; destek gruplar─▒ da sa─člad─▒─č─▒ ileti┼čim sayesinde ki┼činin süreci yönetmesini daha kolay hale getirebilir.
 • Stres Yönetimi: Stres, semptomlar için tetikleyici faktörler aras─▒nda yer ald─▒─č─▒ndan, ki┼činin stresle ba┼ča ç─▒kma becerilerini geli┼čtirmesi oldukça destekleyici olabilir. Fiziksel olarak rahatlama sa─člayan spor türleri, esneme egzersizleri, yoga pratikleri gibi rutinler edinmek ki┼činin daha rahat hissetmesine yard─▒mc─▒ olabilir.

Kronik Depresyon Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular 

Distimi nedir?

Distimi; yeti┼čkinlerde iki y─▒ldan uzun süredir devam eden, çocuklarda ise bir y─▒ldan uzun süredir devam eden kronik depresyon anlam─▒na gelir. Genel olarak hafif-orta derecede seyreden bir depresyon türü olsa da ki┼činin günlük ya┼čam─▒n─▒ ve rutinlerini direkt olarak etkiler. ─░┼čtahs─▒zl─▒k, uykusuzluk, yorgunluk gibi farkl─▒ belirtilerle ortaya ç─▒kan bu durum, sa─čl─▒k profesyoneli gözetiminde ilaç ve/veya terapi ile desteklenerek tedavi edilmelidir. 

Distimi geçer mi?

Kronik depresyon profesyonel destek al─▒narak tedavi edilebilen bir durumdur. Kendili─čin geçmesi ya da iyile┼čmesi gibi bir durum söz konusu de─čildir. 

Kronik depresyon belirtileri nelerdir?

Ortaya ç─▒kan belirtiler ki┼čiye göre de─či┼čse de, kronik depresyon tan─▒s─▒ için yol gösterici olan belli semptomlar bulunur. ─░ki y─▒l─▒ a┼čk─▒n süredir, a┼ča─č─▒daki sorunlar─▒ iki veya daha fazlas─▒na sahip olmak, te┼čhis için önemli bir faktördür.

 • ─░┼čtahs─▒zl─▒k-çok yeme
 • Uyku sorunlar─▒; uykusuzluk-çok uyuma
 • Dü┼čük enerji/Yorgunluk ve halsizlik
 • Dü┼čük özsayg─▒
 • Odaklanma problemi
 • Umutsuzluk ve karamsarl─▒k

Kronik depresyon nas─▒l önlenir?

Depresyon pek çok nedenden kaynakl─▒ ┼čekilde ba┼člayabilir ve sürebilir. Depresyonu önlemek ad─▒na belli ve keskin kurallar yoktur ancak kronik depresyon semptomlar─▒n─▒ hafifletmek mümkün olabilir. Ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čkenlik gösterecek olsa da, sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam anlay─▒┼č─▒n─▒ benimsemek oldukça faydal─▒ olabilir. Bu kapsamda;

 • Sa─čl─▒kl─▒ ve dengeli bir beslenme rutini olu┼čturmak, 
 • Düzenli egzersiz yapmak, 
 • Alkol ve madde tüketimini s─▒n─▒rland─▒rmak,
 • Profesyonel destek almay─▒ ve terapileri sürdürmek,
 • Sosyal çevrenizle olan ileti┼čiminizi sürdürmek, 
 • ─░yi hissettiren ve rahatlatan aktivitelere kat─▒lmak-hobiler edinmek, süreç için oldukça önemlidir.

Kronik depresyon risk faktörleri nelerdir?

Depresyonu tetikleyen nedenler kesin olarak bilinmiyor olsa da, risk faktörleri durumu de─čerlendirebilmek ad─▒na önemli rol oynar. Kronik depresyon risk faktörleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir: 

 • Birinci dereceden bir akraban─▒n, örne─čin bir ebeveyn veya karde┼čin, majör depresif bozukluk veya di─čer depresif bozukluklar ya┼čam─▒┼č/ya┼č─▒yor olmas─▒;
 • Sevilen birinin kayb─▒, finansal büyük krizler gibi travmatik veya stres tetikleyen olaylar─▒n ya┼čanmas─▒;
 • Farkl─▒ zihinsel rahats─▒zl─▒klara (örne─čin ki┼čilik bozukluklar─▒) sahip olunmas─▒.

Kronik depresyon için ne zaman doktora gidilmeli?

Kronik depresyon, majör depresyona göre daha hafif belirtilerle ortaya ç─▒k─▒yor olsa da, müdahale edilmemesi durumunda ciddi sonuçlara sebep olabilir. Ki┼činin günlük ya┼čant─▒s─▒n─▒n etkilenmesinin yan─▒ s─▒ra, kendine zarar verme iste─či dahi olabilir; bu sebeple semptomlar fark edilir edilmez profesyonel yard─▒m için ba┼čvurmak ┼čartt─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Psk.
Cansu Milcan
Psikoloji
VM Medical Park VM Medical Park Mersin
654

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.