sat─▒r aras─▒

Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Diz protezi ameliyat─▒, yaral─▒ veya y─▒pranm─▒┼č diz eklemlerinin parçalar─▒n─▒ tedavi etmek için yap─▒lan cerrahi bir prosedürdür.

Bu ameliyat, diz eklemine protez veya yapay bir eklem yerle┼čtirilmesini içerir. Diz protezi ameliyat─▒nda kullan─▒lan yapay diz eklemleri genellikle metal ve plastikten yap─▒l─▒r. Metal parçalar hasar görmü┼č uyluk kemi─činin ve kaval kemi─činin yerini al─▒r.

Plastik, kaval kemi─či ve diz kapa─č─▒ k─▒s─▒mlar─▒ndaki k─▒k─▒rda─č─▒n yerini kullan─▒l─▒r. Ameliyat, genellikle cerrahi müdahale ve fiziksel rehabilitasyon sürecini içerir.

Diz Protez Ameliyat─▒ Nedir?

Diz protez ameliyat─▒, diz eklemi hastal─▒klar─▒n─▒n veya yaralanmalar─▒n─▒n neden oldu─ču ciddi a─čr─▒ ve fonksiyonel k─▒s─▒tl─▒l─▒klar─▒ tedavi etmek için yap─▒lan cerrahi bir prosedürdür.

Diz protezi ameliyat─▒nda doktor, hasar görmü┼č k─▒k─▒rdak ve kemi─či diz ekleminden ç─▒kararak, bunlar─▒n yerine insan yap─▒m─▒ bir eklem yerle┼čtirir.

Operasyonun di─čer bir ad─▒ da diz artroplastisidir. Diz protezi, a─čr─▒y─▒ azaltarak ve eklem hareketlili─čini geri kazand─▒rarak hastan─▒n ya┼čam kalitesini art─▒rabilir.

Erkeklerde Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde diz protez ameliyat─▒, hastan─▒n durumuna özgün olarak planlan─▒r ve uygulan─▒r.

Diz protez ameliyat─▒ öncesi, doktor taraf─▒ndan hastan─▒n t─▒bbi geçmi┼či incelenir, fiziksel muayene yap─▒l─▒r ve gerekli tetkikler istenir.

Ameliyat öncesinde kan testleri, röntgenler ve di─čer görüntüleme yöntemleri ile diz eklemi detayl─▒ olarak de─čerlendirilir. Ameliyat a┼ča─č─▒daki ad─▒mlar─▒ içerebilir:

 • Görüntüleme Testleri: Dizdeki rahats─▒zl─▒─č─▒n durumunu ve yerini belirlemek amac─▒yla röntgen ve MR kullan─▒labilir. Bu görüntüleme testleri hasar─▒n boyutunu ve uygulanacak tedavi yöntemini belirlemede yard─▒mc─▒ olur.
 • Cerrahi Müdahale: Ameliyat s─▒ras─▒nda doktorlar ço─čunlukla aç─▒k ameliyat yöntemi ile, hasar görmü┼č k─▒k─▒rdak ve kemi─či ç─▒kar─▒r. Daha sonra dize uygun olan protez doktor taraf─▒ndan diz eklemini yerle┼čtirilir. Hasar görmü┼č veya ç─▒kar─▒lm─▒┼č k─▒k─▒rdak bulunuyorsa bunun yerine k─▒k─▒rdak i┼člevi gören plastik t─▒bbi bir ara parça tak─▒l─▒r. Tak─▒lan yeni protez, ihtiyaç duyuluyorsa diz eklemine uyacak ┼čekilde diz kapa─č─▒n─▒n yeniden ┼čekillendirilmesi yap─▒l─▒r.
 • Rehabilitasyon: Fizyoterapi hastan─▒n dizini güçlenmesi ve hareket yetene─čini yeniden kazanmas─▒ için önemlidir. Fiziksel terapi seanslar─▒na düzenli olarak takibi iyile┼čme sürecine katk─▒ sa─člayabilir.

Çocuklarda Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda diz protez ameliyatlar─▒n─▒n yeti┼čkinlere nazaran baz─▒ farkl─▒l─▒klar─▒ bulunabilir. Çocuklar─▒n büyüme ve geli┼čme süreçleri devam etti─či için ddiz bölgesindeki kemik ve yumu┼čak dokular─▒n geli┼čimi, cerrah─▒n müdahale s─▒ras─▒nda dikkate almas─▒ gereken önemli bir faktördür. Ayr─▒ca ameliyatta çocuklar─▒n büyüme plaklar─▒ da göz önüne al─▒nmas─▒ gereken bir durumdur.

Kad─▒nlarda Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda diz protez ameliyatlar─▒n─▒n erkeklerle uygulanan cerrahi müdahalelerden baz─▒ farklar bulunabilir.

Kad─▒nlar─▒n genellikle daha küçük kemik yap─▒s─▒na sahip olmas─▒ nedeniyle, kad─▒nlarda kullan─▒lan diz protezleri daha küçük boyutlarda ve daha ince tasar─▒ml─▒ olabilir.

Cerrah─▒n ameliyat s─▒ras─▒nda dokulara ula┼čma ve onar─▒m─▒ konusunda planlama yapmas─▒ gerekir. Ayr─▒ca kad─▒nlar genellikle estetik kayg─▒lar─▒ daha fazla önemseyebilirler. Ameliyat s─▒ras─▒nda diki┼č izi b─▒rakma konusundaki estetik beklentiler göz önüne al─▒nabilir.

Ya┼čl─▒larda Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda yap─▒lan diz protez ameliyatlar─▒nda doktorlar taraf─▒ndan dikkate al─▒nmas─▒ gereken baz─▒ özel durumlar bulunabilir.

Ya┼čl─▒ hastalar ileri ya┼č─▒n getirdi─či mevcut ba┼čka sa─čl─▒k sorunlar─▒na sahip olabilirler. Bu durum, ameliyat öncesi göz önüne al─▒nmas─▒ gereken önemli faktörlerdendir.

Ya┼čl─▒ hastalar─▒n farkl─▒ sa─čl─▒k problemleri nedeni ile düzenli olarak kullanmak zorunda olduklar─▒ ilaçlar─▒ olabilir.

Bu nedenle ilaçlar─▒n ameliyat üzerindeki olas─▒ yan etkileri incelenmeli ve ihtiyaç halinde hastan─▒n kulland─▒─č─▒ ilaçlar─▒n yeniden düzenlemesi yap─▒lmal─▒d─▒r.

Ya┼čl─▒larda kemik yo─čunlu─ču azalabilir ve bu durum ek önlemler almas─▒n─▒ gerektirebilir. Ayr─▒ca ya┼čl─▒ hastalarda genel anestezi risklerine de dikkat ed,ilmelidir.

Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Ameliyat─▒n türü dizdeki hasara, hastan─▒n ya┼č─▒na ve genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒ de─či┼čebilir.

Total diz protezi en yayg─▒n tür olup bu yöntemde uyluk kemi─činin alt ucu ve kaval kemi─činin üst ucu metal ve plastik parçalarla de─či┼čtirilir. Diz protez ameliyat─▒ genellikle a┼ča─č─▒daki ad─▒mlar─▒ içerebilir:

 • Anestezi Uygulamas─▒: Ameliyat, genellikle genel anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilir. Baz─▒ durumlarda omurga bölgesinden lokal anestezi uygulanabilir.
 • Kesi Yap─▒lmas─▒: Doktor, diz bölgesine eri┼čmek için genellikle dizin ön taraf─▒nda kesi yapar ve cildin alt─▒ndaki dokulara ula┼č─▒r.
 • Eklemin Aç─▒lmas─▒: Kesi yap─▒ld─▒ktan sonra, doktor eklemi açar ve diz kapa─č─▒n─▒ ç─▒kar─▒r. Daha sonra kaval kemi─či ve uyluk kemi─činin hasarl─▒ uçlar─▒n─▒ düzeltilir.
 • Protez Yerle┼čtirilmesi: Yeni eklemi olu┼čturmak için her iki kemi─čin uçlar─▒na, uygun boyutta bir protez yerle┼čtirilir. Bu protezler genellikle metal ala┼č─▒mlar─▒ ve plastik malzemelerden yap─▒lm─▒┼č yapay eklem bile┼čenleridir. Baz─▒ durumlarda hastan─▒n diz kapa─č─▒n─▒n arkas─▒ da yeni bir t─▒bbi parça ile de─či┼čtirilebilir.
 • Eklem Düzenlemesi: Protezler, kemiklere özel yap─▒┼čt─▒r─▒c─▒lar veya bile┼čikler kullan─▒larak sabitlenir. Daha sonra, diz kapa─č─▒ tekrar yerine yerle┼čtirilir ve eklem hareketlili─či kontrol edilir.
 • Kesi Kapat─▒lmas─▒: Doktor protezin tak─▒lmas─▒ndan sonra dizdeki kesi─či diki┼č veya klip kullanarak kapat─▒r. Yaran─▒n üzerine pansuman ve bandaj uygulan─▒r.

Ameliyattan sonra, hasta anesteziden tamamen uyan─▒ncaya kadar kalaca─č─▒ ve a─čr─▒y─▒ dindirmeye yard─▒mc─▒ olacak ilaçlar─▒n verilebilece─či istirahat odas─▒na al─▒n─▒r.

Diz Protez Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Diz protez ameliyat─▒ sonras─▒ az da olsa baz─▒ komplikasyonlar görülebilir. Ameliyat s─▒ras─▒nda olu┼čabilecek kan kayb─▒ veya anesteziyle ilgili sorunlar ek olarak diz protez ameliyat─▒ risklerinden baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • Kan p─▒ht─▒lar─▒
 • Ameliyat bölgesinde enfeksiyon
 • Sinir hasar─▒ sorunlar─▒
 • Kan damar─▒ problemleri
 • Protez implant─▒ sorunlar─▒ (Cihaz─▒n çok erken a┼č─▒nmas─▒ veya gev┼čemesi)
 • Diz içinde yara dokusu olu┼čmas─▒
 • Azalan hareket aral─▒─č─▒

Diz Protez Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Ameliyat sonras─▒ a─čr─▒ yayg─▒n semptomlardand─▒r. Doktor a─čr─▒y─▒ azaltmak için baz─▒ ilaçlar reçete edebilir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken baz─▒ ad─▒mlar ┼čunlard─▒r:

 • Doktorun belirtti─či tedavi sonras─▒ talimatlara uymak
 • Yara bölgesini temiz tutmak
 • Doktorun planland─▒─č─▒ süre ve yöntemle fizik tedavi uygulamak
 • Dizi doktorun belirtti─či ┼čekilde ve sürede kalp seviyesinin üzerinde tutmak
 • Buz uygulamak
 • Sa─čl─▒kl─▒ beslenmek

Diz Protez Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Diz protez ameliyat─▒nda ço─čunlukla, ilk günlerde a─čr─▒ kontrolü ve temel bak─▒mlar uygulan─▒r. ─░lk birkaç hafta içinde fizik tedaviye ba┼članabilir.

Dizin eski sa─čl─▒─č─▒na kavu┼čmas─▒ ço─čunlukla bir y─▒l kadar sürebilir. Ancak ameliyattan be┼č veya alt─▒ hafta sonra hasta genellikle günlük faaliyetlerin ço─čuna devam edebilir.

Diz Protez Ameliyat─▒ Sonras─▒ Beslenme Nas─▒l Olmal─▒?

Diz protez ameliyat─▒ sonras─▒ beslenme, hastan─▒n iyile┼čme sürecini desteklemek ve dize yük binmesinin azalt─▒lmas─▒ için sa─čl─▒kl─▒ bir vücut a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒ korumak aç─▒s─▒ndan önemlidir. Yeterli protein al─▒m─▒, dokular─▒n onar─▒m─▒ ve iyile┼čme sürecinin h─▒zlanmas─▒ destek olabilir.

Hastalar─▒n beslenme düzenlerine antioksidanlar aç─▒s─▒ndan zengin meyve ve sebzeleri eklemeleri inflamasyon riskini azaltabilir ve ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirebilir. Ayr─▒ca yeteri miktarda s─▒v─▒ al─▒m─▒, iyile┼čme sürecini desteklemek için önemlidir.

Diz Protez Ameliyat─▒n─▒n Yan Etkileri Nelerdir?

Diz protez ameliyat─▒n─▒n yayg─▒n olarak görülen baz─▒ yan etkiler ┼čunlar─▒ içerebilir:

 • Ameliyat bölgesinde enfeksiyon
 • Protez ile ilgili sorunlar
 • Kal─▒c─▒ a─čr─▒
 • Metal bile┼čenlere kar┼č─▒ alerji
 • Yara ve kanama komplikasyonlar─▒
 • Arter yaralanmalar─▒
 • ─░mplant sorunlar─▒ (Zamanla ─░mplant gev┼čemesi, k─▒r─▒lmas─▒)
 • Sinirlerde hasar meydana gelmesi

Diz Protez Ameliyat─▒ Sonras─▒ Enfeksiyon Belirtileri

Diz protez ameliyat─▒ sonras─▒ baz─▒ durumlarda ameliyat bölgesinde enfeksiyon görülebilir. Enfeksiyon belirtileri görüldü─čünde hastan─▒n doktora dan─▒┼čmas─▒ gerekir. Enfeksiyon belirtilerinden baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • K─▒zar─▒kl─▒k ve ┼či┼člik
 • A─čr─▒
 • Ate┼č
 • Yara bölgesinde ak─▒nt─▒

S─▒k Sorulan Sorular

Diz Protez Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

‘Diz Protez ameliyat─▒ kaç saat sürer?’’ sorusu diz bölgesinde rahats─▒zl─▒─č─▒ bulunan hastalar─▒n tedavi aray─▒┼člar─▒nda kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒ önemli bir soru olup ameliyat süresi hastan─▒n genel sa─čl─▒─č─▒na ve dizdeki rahats─▒zl─▒─č─▒n durumuna göre farkl─▒l─▒k gösteriri. Ancak karma┼č─▒k olmayan standart prosedürler genellikle bir kaç saat içerisinde tamamlanabilir.

Diz Protez Ameliyat─▒ Sonras─▒ Fizik Tedavi Nedir?

Diz protez ameliyat─▒ sonras─▒ fizik tedavi programlar─▒ ameliyat sonras─▒ dönemde doktor kontrolünde ba┼člar. Ameliyat sonras─▒ hasta taraf─▒ndan genellikle birkaç ay fizyoterapist e┼čli─činde diz bölgesinin güçlendirilmesi ve hareket aç─▒kl─▒─č─▒n─▒n art─▒r─▒lmas─▒ için egzersizler yap─▒l─▒r. Fizik tedavi, günlük aktivitelere dönme sürecini kolayla┼čt─▒rmaya yard─▒mc─▒ olabilir.

Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Diz protez ameliyat─▒, diz eklemi sorunlar─▒n─▒n tedavisi için yap─▒lan bir cerrahi i┼člemdir. ─░┼člem genellikle ┼ču ad─▒mlar─▒ içerir:

 • Hastaya anestezi verilmesi
 • Diz bölgesine kesi ve hasarl─▒ doku ç─▒karma
 • Yapay eklem protezi yerle┼čtirilmesi
 • Yaran─▒n kapat─▒lmas─▒

Diz bölgesinde meydana gelen ciddi hasar, a─čr─▒ veya fonksiyonel k─▒s─▒tl─▒l─▒klar─▒ tedavi etmek için baz─▒ durumlarda diz protez ameliyat─▒na ihtiyaç duyulabilir. Diz bölgesinde rahats─▒zl─▒k belirtileri bulunan ki┼čiler hastanelerin ortopedi poliklini─činden randevu alarak tedaviye ba┼člayabilirler.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Ahmet Danac─▒
Ortopedi ve Travmatoloji
VM Medical Park Maltepe
1997

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.