sat─▒r aras─▒

­čĹĘÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ Diz Protezi Nedir? Diz Protezi Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Günümüzde, sa─čl─▒k teknolojilerindeki h─▒zl─▒ geli┼čmeler, ya┼čam kalitesini art─▒rmak için farkl─▒ alanlarda pek çok çözüm sunmaktad─▒r. Diz protezleri, diz ekleminin fonksiyonunu kaybeden veya ciddi hasar gören bireyler için hayat─▒ kolayla┼čt─▒ran önemli bir medikal çözümdür.

Diz Protezi Nedir?

Diz protezi, diz ekleminin yerine yerle┼čtirilen ve do─čal eklemin hareketini taklit ederek fonksiyonel bir ┼čekilde çal─▒┼čmas─▒na olanak sa─člayan yapay bir cihazd─▒r. Diz protezleri, diz eklemi dejeneratif hastal─▒klar─▒, ciddi yaralanmalar veya kronik rahats─▒zl─▒klar nedeniyle fonksiyonlar─▒n─▒ kaybeden veya s─▒n─▒rl─▒ hale gelen hastalara uygulan─▒r. Bu protezler, hasta ya┼čam kalitesini art─▒rmay─▒ ve günlük aktivitelerini daha rahat ve etkili bir ┼čekilde gerçekle┼čtirmesini sa─člamay─▒ amaçlar.

Diz Protezi Çe┼čitleri

Ameliyat s─▒ras─▒nda, cerrahi ekip hastan─▒n diz eklemindeki hasarl─▒ veya dejeneratif doku ve kemikleri kald─▒r─▒r ve uygun protezi yerle┼čtirir. Protez, kemiklere özel bir yap─▒┼čt─▒r─▒c─▒ veya titanyum vidalarla sabitlenebilir. Ameliyat sonras─▒ rehabilitasyon süreci, hastan─▒n fizyoterapistlerle çal─▒┼čarak diz kaslar─▒n─▒ güçlendirmesi ve normal hareket kabiliyetini yeniden kazanmas─▒ aç─▒s─▒ndan kritik öneme sahiptir.

 • Total Diz Protezi (TDP): Total diz protezi, diz ekleminin tamam─▒n─▒n yerine konuldu─ču en yayg─▒n protez türlerinden biridir. Bu protez, uyluk kemi─činin üst k─▒sm─▒na ve alt bacak kemi─činin alt k─▒sm─▒na yerle┼čtirilen iki parçadan olu┼čur. Ara┼čt─▒rmalara göre, TDP'nin dayan─▒kl─▒l─▒─č─▒ ve uzun ömürlülü─čü, bu protez türünü di─čer seçeneklere göre tercih edilen bir seçenek haline getirir.
 • Yar─▒ Diz Protezi: Yar─▒ diz protezi, diz ekleminin sadece bir k─▒sm─▒n─▒n de─či┼čtirildi─či protez türüdür. Bu protezde, genellikle sadece hasarl─▒ olan k─▒k─▒rdak k─▒sm─▒ yerine konulurken, sa─člam dokular korunur. Yar─▒ diz protezi, hastan─▒n daha az invaziv bir ameliyatla daha h─▒zl─▒ iyile┼čmesini sa─člayabilir. Ancak, protez ekleminin dayan─▒kl─▒l─▒─č─▒ ve uzun ömürlülü─čü total diz protezine k─▒yasla biraz daha dü┼čüktür.
 • Diz Protezi Ameliyat─▒: Diz protezi ameliyatlar─▒, ileri teknoloji ve medikal bilimin ba┼čar─▒lar─▒ sayesinde günümüzde oldukça güvenli ve yayg─▒n olarak uygulanan cerrahi i┼člemlerdir. Ameliyat öncesi de─čerlendirmeler ve hasta ko┼čullar─▒n─▒n analizi, cerrahi ekibin do─čru protez tipini ve hastaya özgü en uygun çözümü seçmesine yard─▒mc─▒ olur. Özellikle son y─▒llarda robotik diz protezleri de tercih edilmektedir.

Diz Protezlerinin Avantajlar─▒

Diz protezleri, bir dizi avantaj sunarak hastalar─▒n ya┼čam kalitesini art─▒r─▒r:

 • A─čr─▒ Azalmas─▒: Diz eklemindeki hasar nedeniyle olu┼čan a─čr─▒lar─▒n büyük ölçüde azalmas─▒, hastalar─▒n günlük aktivitelerini daha rahat ve konforlu bir ┼čekilde yapmas─▒n─▒ sa─člar.
 • Daha ─░yi Hareket Kabiliyeti: Protez eklemin sa─člad─▒─č─▒ do─čal hareket kabiliyeti, hastalar─▒n yürüme, merdiven ç─▒kma, oturma ve kalkma gibi temel aktivitelerini kolayl─▒kla yerine getirmesine yard─▒mc─▒ olur.
 • Yeniden Aktif Bir Hayat: Protez ameliyat─▒ sonras─▒ fizyoterapi ile birlikte, hastalar eski aktif ya┼čamlar─▒na geri dönebilir ve spor gibi aktivitelere kat─▒labilir.
 • Daha Uzun Ömürlülük: Günümüzde kullan─▒lan diz protezleri, uzun ömürlülükleri sayesinde hastalara uzun y─▒llar boyunca dayan─▒kl─▒ bir çözüm sunar.

Diz Protezi Ameliyat─▒

Diz Protezlerinin Riskleri

Her cerrahi i┼člemde oldu─ču gibi, diz protezi ameliyatlar─▒ da belirli riskler içerir. Bunlar aras─▒nda enfeksiyon, protezin gev┼čemesi, kan p─▒ht─▒lar─▒ ve sinir hasar─▒ yer alabilir. Ancak, cerrahi ekiplerin deneyimi ve ileri teknoloji kullan─▒m─▒, bu risklerin minimize edilmesine yard─▒mc─▒ olur.

Diz protezleri, diz eklemlerinin fonksiyonlar─▒n─▒ kaybeden hastalar için ya┼čam kalitesini art─▒ran de─čerli bir medikal çözümdür. Geli┼čen teknoloji ve cerrahi yöntemler, diz protezi ameliyatlar─▒n─▒n daha güvenli ve ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde gerçekle┼čtirilmesini sa─člam─▒┼čt─▒r. Hastalar─▒n aktif bir ya┼čama geri dönmesine yard─▒mc─▒ olan diz protezleri, ya┼čam kalitesini art─▒rarak hayat─▒ daha keyifli hale getirir.

Diz Protezi Ameliyat─▒ Sonras─▒

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒, hastan─▒n düzgün bir iyile┼čme süreci geçirmesi için belirli önlemler almak önemlidir. Hastalar genellikle ameliyat sonras─▒ hastanede birkaç gün kalmakta ve doktorlar─▒n ve uzmanlar─▒n gözetimi alt─▒nda iyile┼čmeye devam etmektedir. Ameliyat sonras─▒ dönemde, doktorun önerilerine uygun olarak yara bak─▒m─▒ yapmak, antibiyotik tedavisini düzenli kullanmak ve rehabilitasyon programlar─▒na kat─▒lmak önemlidir. Fizyoterapi, diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ kaslar─▒ güçlendirmeye ve hareket kabiliyetini art─▒rmaya yard─▒mc─▒ olur.

Diz Protezi Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Diz protezi ameliyat─▒, genellikle hastan─▒n durumuna ve protez tipine göre de─či┼čmekle birlikte, ortalama olarak 1 ila 2 saat aras─▒nda sürebilir. Ameliyat süresi, protezin türüne, cerrahi ekibin deneyimine ve hastan─▒n ekleminin ne kadar hasarl─▒ oldu─čuna ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Uzman cerrahlar─▒n özenli çal─▒┼čmas─▒ ve ileri teknolojik ekipmanlar kullan─▒lmas─▒, ameliyat─▒n ba┼čar─▒l─▒ ve etkili bir ┼čekilde gerçekle┼čtirilmesini sa─člar.

Diz Protezi Ameliyat─▒ Sonras─▒ Yap─▒lmas─▒ Gerekenler

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ hastalar─▒n dikkat etmesi gereken baz─▒ önemli noktalar vard─▒r. ─░yile┼čme sürecini desteklemek ve komplikasyonlar─▒ önlemek için ┼čunlara dikkat edilmelidir:

 • Ameliyat sonras─▒ dönemde doktorun önerdi─či ┼čekilde ilaçlar─▒ düzenli olarak kullanmak.
 • Yara bak─▒m─▒n─▒ düzenli olarak yapmak ve enfeksiyon riskini azaltmak için doktorun talimatlar─▒na uymak.
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlar─▒na düzenli olarak kat─▒larak diz kaslar─▒n─▒ güçlendirmek ve hareket kabiliyetini art─▒rmak.
 • A┼č─▒r─▒ aktivitelerden kaç─▒nmak ve doktorun onay─▒ olmadan egzersiz yapmamak.
 • Ameliyat sonras─▒ kontrolleri düzenli olarak yapmak ve doktorun tavsiyelerine uygun hareket etmek.

Diz Kapa─č─▒ Protezi

Diz kapa─č─▒ protezi, diz ekleminin en d─▒┼č k─▒sm─▒nda bulunan ve önemli bir yap─▒ olan diz kapa─č─▒n─▒n i┼člevini yerine getiremeyecek durumda olan hastalara uygulanan bir protez türüdür. Diz kapa─č─▒ protezi, hasarl─▒ diz kapa─č─▒n─▒ yapay bir protezle de─či┼čtirerek hastan─▒n hareket kabiliyetini ve diz fonksiyonunu yeniden kazanmas─▒n─▒ sa─člar. Bu tür protezler, hastan─▒n ya┼čam kalitesini art─▒rmak ve a─čr─▒lar─▒ azaltmak amac─▒yla kullan─▒l─▒r.

Diz Protezi Ameliyat─▒ Sonras─▒ Kas─▒lmalar

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ baz─▒ hastalarda kas─▒lmalar ve kas sertli─či gibi belirtiler gözlenebilir. Bu durum, ameliyat sonras─▒ dönemde normaldir ve genellikle fizyoterapi ve kas gev┼četici ilaçlarla yönetilebilir. Fizyoterapi, kaslar─▒n güçlendirilmesine ve eklem hareketlili─činin art─▒r─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olurken, kas gev┼četici ilaçlar kaslardaki gerilmeyi azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilir.

Diz Protezi Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Zaman ─░yile┼čilir?

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci hastan─▒n bireysel ko┼čullar─▒na ve ameliyat─▒n ba┼čar─▒s─▒na ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Genellikle hastalar, ameliyat sonras─▒ birkaç hafta içinde yürümeye ba┼člar ve fizyoterapi deste─čiyle hareket kabiliyeti h─▒zla artar. Tam iyile┼čme süreci, hastan─▒n ya┼č─▒na, genel sa─čl─▒k durumuna ve cerrahi ekibin uygulad─▒─č─▒ tedavi protokollerine ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Ancak, ço─ču hastan─▒n 3 ila 6 ay içinde tam bir iyile┼čme görmesi beklenir.

Diz Protezi Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Diz protezi ameliyat─▒, cerrahi ekibin önceden yap─▒lan de─čerlendirmesi ve hasta için en uygun protez seçiminin yap─▒lmas─▒yla ba┼člar. Ameliyat s─▒ras─▒nda, hastaya genellikle spinal anestezi veya genel anestezi uygulan─▒r. Cerrahi ekip, diz eklemindeki hasarl─▒ dokuyu ç─▒kar─▒r ve uygun protezi kemiklere yerle┼čtirir. Protez, titanyum vidalar veya özel yap─▒┼čt─▒r─▒c─▒larla sabitlenir. Ameliyat sonras─▒ dönemde hastalar─▒n fizyoterapi deste─čiyle iyile┼čme süreçleri desteklenir ve kas gücü ve hareket kabiliyeti art─▒r─▒l─▒r.

Diz Protezi ├çe┼čitleri

Diz Protezi Ameliyat─▒ Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular Nelerdir?

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ a─čr─▒ olur mu?

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒nda hafif a─čr─▒ ve rahats─▒zl─▒k normaldir. Ancak, a─čr─▒ genellikle ameliyat sonras─▒ dönemde zamanla azal─▒r. Ameliyat sonras─▒ a─čr─▒y─▒ kontrol alt─▒nda tutmak için doktorun reçete etti─či ilaçlar─▒ düzenli olarak kullanmak önemlidir.

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ fizik tedavi gerekiyor mu?

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ fizik tedavi önemli bir rol oynar. Fizik tedavi, hastan─▒n kas gücünü ve eklem hareketlili─čini art─▒rmaya yönelik egzersiz programlar─▒ uygulamak için uzman fizyoterapistler taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilir. Fizik tedavi, hastan─▒n daha h─▒zl─▒ ve etkili bir ┼čekilde iyile┼čmesine ve günlük aktivitelere dönmesine yard─▒mc─▒ olur.

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ hangi aktiviteleri yapabilirim ve hangilerinden kaç─▒nmal─▒y─▒m?

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ hastalar genellikle yürüyü┼č, yüzme, bisiklet sürme gibi dü┼čük etkili egzersizleri yapabilirler. Ancak, daha yorucu ve darbe içeren sporlar, diz protezine zarar verebilece─či için genellikle önerilmez. Doktorunuza dan─▒┼čarak hangi aktiviteleri yapabilece─činizi ve hangilerinden kaç─▒nman─▒z gerekti─čini ö─črenmek önemlidir.

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ enfeksiyon riski nedir ve nas─▒l önlem al─▒nabilir?

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ enfeksiyon riski dü┼čük olsa da mevcuttur. Cerrahi ekibin hijyen kurallar─▒na uygun olarak ameliyat─▒ gerçekle┼čtirmesi enfeksiyon riskini azalt─▒r. Ameliyat sonras─▒ enfeksiyon riskini azaltmak için, yara bak─▒m─▒na özen göstermek, antibiyotik tedavisini düzenli olarak kullanmak ve doktorunuzun önerdi─či tedbirleri uygulamak önemlidir.

Ameliyat sonras─▒ protezin gev┼čemesi gibi komplikasyonlarla kar┼č─▒la┼čabilir miyim?

Ameliyat sonras─▒ protezin gev┼čemesi gibi komplikasyonlar nadir görülse de meydana gelebilir. Protezin gev┼čemesini önlemek için ameliyat sonras─▒ dönemde doktorunuzun önerdi─či aktivite düzenine ve fizik tedavi program─▒na uymak önemlidir. Ayr─▒ca, düzenli kontrolleri aksatmadan doktorunuzun önerdi─či ┼čekilde takip etmek de önemli bir tedbirdir.

Diz protezi ameliyat─▒ için ya┼č s─▒n─▒r─▒ var m─▒d─▒r?

Diz protezi ameliyat─▒ için s─▒k─▒ bir ya┼č s─▒n─▒r─▒ yoktur. Ancak, cerrahi ekibin hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumu, ya┼čam tarz─▒ ve ameliyat─▒n riskleri üzerine de─čerlendirmesi yapmas─▒ önemlidir. Ya┼čl─▒ hastalarda da diz protezi ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde uygulanabilir, ancak bireysel duruma göre farkl─▒ yakla┼č─▒mlar gerekebilir.

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ spor yapabilir miyim?

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ dü┼čük etkili sporlar ve aktiviteler genellikle önerilir. Yürüyü┼č, yüzme, bisiklet sürme gibi sporlar diz protezi için daha uygun olabilir. Ancak, daha yüksek darbe içeren sporlardan önce doktorunuza dan─▒┼čmal─▒s─▒n─▒z. Spor yapmaya ba┼člamadan önce iyile┼čme sürecini tamamlamak ve doktorunuzun onay─▒n─▒ almak önemlidir.

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ protezin ömrü ne kadard─▒r?

Diz protezi ameliyat─▒ sonras─▒ protezin ömrü, protez tipine, hastan─▒n ya┼čam tarz─▒na ve aktivitelerine ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Modern diz protezleri genellikle uzun ömürlüdür ve birçok hastada 10 y─▒l veya daha uzun süre dayanabilir. Ancak, protezin ömrünü uzatmak için düzenli doktor kontrolleri, uygun bak─▒m ve önerilere uygun aktiviteler önemlidir.

Diz protezi ameliyat─▒, yaral─▒ veya y─▒pranm─▒┼č diz eklemlerinin parçalar─▒n─▒ tedavi etmek için yap─▒lan cerrahi bir prosedürdür.

Bu ameliyat, diz eklemine protez veya yapay bir eklem yerle┼čtirilmesini içerir. Diz protezi ameliyat─▒nda kullan─▒lan yapay diz eklemleri genellikle metal ve plastikten yap─▒l─▒r. Metal parçalar hasar görmü┼č uyluk kemi─činin ve kaval kemi─činin yerini al─▒r.

Plastik, kaval kemi─či ve diz kapa─č─▒ k─▒s─▒mlar─▒ndaki k─▒k─▒rda─č─▒n yerini kullan─▒l─▒r. Ameliyat, genellikle cerrahi müdahale ve fiziksel rehabilitasyon sürecini içerir.

Diz Protez Ameliyat─▒ Nedir?

Diz protez ameliyat─▒, diz eklemi hastal─▒klar─▒n─▒n veya yaralanmalar─▒n─▒n neden oldu─ču ciddi a─čr─▒ ve fonksiyonel k─▒s─▒tl─▒l─▒klar─▒ tedavi etmek için yap─▒lan cerrahi bir prosedürdür.

Diz protezi ameliyat─▒nda doktor, hasar görmü┼č k─▒k─▒rdak ve kemi─či diz ekleminden ç─▒kararak, bunlar─▒n yerine insan yap─▒m─▒ bir eklem yerle┼čtirir.

Operasyonun di─čer bir ad─▒ da diz artroplastisidir. Diz protezi, a─čr─▒y─▒ azaltarak ve eklem hareketlili─čini geri kazand─▒rarak hastan─▒n ya┼čam kalitesini art─▒rabilir.

Erkeklerde Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde diz protez ameliyat─▒, hastan─▒n durumuna özgün olarak planlan─▒r ve uygulan─▒r.

Diz protez ameliyat─▒ öncesi, doktor taraf─▒ndan hastan─▒n t─▒bbi geçmi┼či incelenir, fiziksel muayene yap─▒l─▒r ve gerekli tetkikler istenir.

Ameliyat öncesinde kan testleri, röntgenler ve di─čer görüntüleme yöntemleri ile diz eklemi detayl─▒ olarak de─čerlendirilir. Ameliyat a┼ča─č─▒daki ad─▒mlar─▒ içerebilir:

 • Görüntüleme Testleri: Dizdeki rahats─▒zl─▒─č─▒n durumunu ve yerini belirlemek amac─▒yla röntgen ve MR kullan─▒labilir. Bu görüntüleme testleri hasar─▒n boyutunu ve uygulanacak tedavi yöntemini belirlemede yard─▒mc─▒ olur.
 • Cerrahi Müdahale: Ameliyat s─▒ras─▒nda doktorlar ço─čunlukla aç─▒k ameliyat yöntemi ile, hasar görmü┼č k─▒k─▒rdak ve kemi─či ç─▒kar─▒r. Daha sonra dize uygun olan protez doktor taraf─▒ndan diz eklemini yerle┼čtirilir. Hasar görmü┼č veya ç─▒kar─▒lm─▒┼č k─▒k─▒rdak bulunuyorsa bunun yerine k─▒k─▒rdak i┼člevi gören plastik t─▒bbi bir ara parça tak─▒l─▒r. Tak─▒lan yeni protez, ihtiyaç duyuluyorsa diz eklemine uyacak ┼čekilde diz kapa─č─▒n─▒n yeniden ┼čekillendirilmesi yap─▒l─▒r.
 • Rehabilitasyon: Fizyoterapi hastan─▒n dizini güçlenmesi ve hareket yetene─čini yeniden kazanmas─▒ için önemlidir. Fiziksel terapi seanslar─▒na düzenli olarak takibi iyile┼čme sürecine katk─▒ sa─člayabilir.

Çocuklarda Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda diz protez ameliyatlar─▒n─▒n yeti┼čkinlere nazaran baz─▒ farkl─▒l─▒klar─▒ bulunabilir. Çocuklar─▒n büyüme ve geli┼čme süreçleri devam etti─či için ddiz bölgesindeki kemik ve yumu┼čak dokular─▒n geli┼čimi, cerrah─▒n müdahale s─▒ras─▒nda dikkate almas─▒ gereken önemli bir faktördür. Ayr─▒ca ameliyatta çocuklar─▒n büyüme plaklar─▒ da göz önüne al─▒nmas─▒ gereken bir durumdur.

Kad─▒nlarda Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda diz protez ameliyatlar─▒n─▒n erkeklerle uygulanan cerrahi müdahalelerden baz─▒ farklar bulunabilir.

Kad─▒nlar─▒n genellikle daha küçük kemik yap─▒s─▒na sahip olmas─▒ nedeniyle, kad─▒nlarda kullan─▒lan diz protezleri daha küçük boyutlarda ve daha ince tasar─▒ml─▒ olabilir.

Cerrah─▒n ameliyat s─▒ras─▒nda dokulara ula┼čma ve onar─▒m─▒ konusunda planlama yapmas─▒ gerekir. Ayr─▒ca kad─▒nlar genellikle estetik kayg─▒lar─▒ daha fazla önemseyebilirler. Ameliyat s─▒ras─▒nda diki┼č izi b─▒rakma konusundaki estetik beklentiler göz önüne al─▒nabilir.

Ya┼čl─▒larda Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda yap─▒lan diz protez ameliyatlar─▒nda doktorlar taraf─▒ndan dikkate al─▒nmas─▒ gereken baz─▒ özel durumlar bulunabilir.

Ya┼čl─▒ hastalar ileri ya┼č─▒n getirdi─či mevcut ba┼čka sa─čl─▒k sorunlar─▒na sahip olabilirler. Bu durum, ameliyat öncesi göz önüne al─▒nmas─▒ gereken önemli faktörlerdendir.

Ya┼čl─▒ hastalar─▒n farkl─▒ sa─čl─▒k problemleri nedeni ile düzenli olarak kullanmak zorunda olduklar─▒ ilaçlar─▒ olabilir.

Bu nedenle ilaçlar─▒n ameliyat üzerindeki olas─▒ yan etkileri incelenmeli ve ihtiyaç halinde hastan─▒n kulland─▒─č─▒ ilaçlar─▒n yeniden düzenlemesi yap─▒lmal─▒d─▒r.

Ya┼čl─▒larda kemik yo─čunlu─ču azalabilir ve bu durum ek önlemler almas─▒n─▒ gerektirebilir. Ayr─▒ca ya┼čl─▒ hastalarda genel anestezi risklerine de dikkat ed,ilmelidir.

Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Ameliyat─▒n türü dizdeki hasara, hastan─▒n ya┼č─▒na ve genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒ de─či┼čebilir.

Total diz protezi en yayg─▒n tür olup bu yöntemde uyluk kemi─činin alt ucu ve kaval kemi─činin üst ucu metal ve plastik parçalarla de─či┼čtirilir. Diz protez ameliyat─▒ genellikle a┼ča─č─▒daki ad─▒mlar─▒ içerebilir:

 • Anestezi Uygulamas─▒: Ameliyat, genellikle genel anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilir. Baz─▒ durumlarda omurga bölgesinden lokal anestezi uygulanabilir.
 • Kesi Yap─▒lmas─▒: Doktor, diz bölgesine eri┼čmek için genellikle dizin ön taraf─▒nda kesi yapar ve cildin alt─▒ndaki dokulara ula┼č─▒r.
 • Eklemin Aç─▒lmas─▒: Kesi yap─▒ld─▒ktan sonra, doktor eklemi açar ve diz kapa─č─▒n─▒ ç─▒kar─▒r. Daha sonra kaval kemi─či ve uyluk kemi─činin hasarl─▒ uçlar─▒n─▒ düzeltilir.
 • Protez Yerle┼čtirilmesi: Yeni eklemi olu┼čturmak için her iki kemi─čin uçlar─▒na, uygun boyutta bir protez yerle┼čtirilir. Bu protezler genellikle metal ala┼č─▒mlar─▒ ve plastik malzemelerden yap─▒lm─▒┼č yapay eklem bile┼čenleridir. Baz─▒ durumlarda hastan─▒n diz kapa─č─▒n─▒n arkas─▒ da yeni bir t─▒bbi parça ile de─či┼čtirilebilir.
 • Eklem Düzenlemesi: Protezler, kemiklere özel yap─▒┼čt─▒r─▒c─▒lar veya bile┼čikler kullan─▒larak sabitlenir. Daha sonra, diz kapa─č─▒ tekrar yerine yerle┼čtirilir ve eklem hareketlili─či kontrol edilir.
 • Kesi Kapat─▒lmas─▒: Doktor protezin tak─▒lmas─▒ndan sonra dizdeki kesi─či diki┼č veya klip kullanarak kapat─▒r. Yaran─▒n üzerine pansuman ve bandaj uygulan─▒r.

Ameliyattan sonra, hasta anesteziden tamamen uyan─▒ncaya kadar kalaca─č─▒ ve a─čr─▒y─▒ dindirmeye yard─▒mc─▒ olacak ilaçlar─▒n verilebilece─či istirahat odas─▒na al─▒n─▒r.

Diz Protez Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Diz protez ameliyat─▒ sonras─▒ az da olsa baz─▒ komplikasyonlar görülebilir. Ameliyat s─▒ras─▒nda olu┼čabilecek kan kayb─▒ veya anesteziyle ilgili sorunlar ek olarak diz protez ameliyat─▒ risklerinden baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • Kan p─▒ht─▒lar─▒
 • Ameliyat bölgesinde enfeksiyon
 • Sinir hasar─▒ sorunlar─▒
 • Kan damar─▒ problemleri
 • Protez implant─▒ sorunlar─▒ (Cihaz─▒n çok erken a┼č─▒nmas─▒ veya gev┼čemesi)
 • Diz içinde yara dokusu olu┼čmas─▒
 • Azalan hareket aral─▒─č─▒

Diz Protez Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Ameliyat sonras─▒ a─čr─▒ yayg─▒n semptomlardand─▒r. Doktor a─čr─▒y─▒ azaltmak için baz─▒ ilaçlar reçete edebilir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken baz─▒ ad─▒mlar ┼čunlard─▒r:

 • Doktorun belirtti─či tedavi sonras─▒ talimatlara uymak
 • Yara bölgesini temiz tutmak
 • Doktorun planland─▒─č─▒ süre ve yöntemle fizik tedavi uygulamak
 • Dizi doktorun belirtti─či ┼čekilde ve sürede kalp seviyesinin üzerinde tutmak
 • Buz uygulamak
 • Sa─čl─▒kl─▒ beslenmek

Diz Protez Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Diz protez ameliyat─▒nda ço─čunlukla, ilk günlerde a─čr─▒ kontrolü ve temel bak─▒mlar uygulan─▒r. ─░lk birkaç hafta içinde fizik tedaviye ba┼članabilir.

Dizin eski sa─čl─▒─č─▒na kavu┼čmas─▒ ço─čunlukla bir y─▒l kadar sürebilir. Ancak ameliyattan be┼č veya alt─▒ hafta sonra hasta genellikle günlük faaliyetlerin ço─čuna devam edebilir.

Diz Protez Ameliyat─▒ Sonras─▒ Beslenme Nas─▒l Olmal─▒?

Diz protez ameliyat─▒ sonras─▒ beslenme, hastan─▒n iyile┼čme sürecini desteklemek ve dize yük binmesinin azalt─▒lmas─▒ için sa─čl─▒kl─▒ bir vücut a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒ korumak aç─▒s─▒ndan önemlidir. Yeterli protein al─▒m─▒, dokular─▒n onar─▒m─▒ ve iyile┼čme sürecinin h─▒zlanmas─▒ destek olabilir.

Hastalar─▒n beslenme düzenlerine antioksidanlar aç─▒s─▒ndan zengin meyve ve sebzeleri eklemeleri inflamasyon riskini azaltabilir ve ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirebilir. Ayr─▒ca yeteri miktarda s─▒v─▒ al─▒m─▒, iyile┼čme sürecini desteklemek için önemlidir.

Diz Protez Ameliyat─▒n─▒n Yan Etkileri Nelerdir?

Diz protez ameliyat─▒n─▒n yayg─▒n olarak görülen baz─▒ yan etkiler ┼čunlar─▒ içerebilir:

 • Ameliyat bölgesinde enfeksiyon
 • Protez ile ilgili sorunlar
 • Kal─▒c─▒ a─čr─▒
 • Metal bile┼čenlere kar┼č─▒ alerji
 • Yara ve kanama komplikasyonlar─▒
 • Arter yaralanmalar─▒
 • ─░mplant sorunlar─▒ (Zamanla ─░mplant gev┼čemesi, k─▒r─▒lmas─▒)
 • Sinirlerde hasar meydana gelmesi

Diz Protez Ameliyat─▒ Sonras─▒ Enfeksiyon Belirtileri

Diz protez ameliyat─▒ sonras─▒ baz─▒ durumlarda ameliyat bölgesinde enfeksiyon görülebilir. Enfeksiyon belirtileri görüldü─čünde hastan─▒n doktora dan─▒┼čmas─▒ gerekir. Enfeksiyon belirtilerinden baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • K─▒zar─▒kl─▒k ve ┼či┼člik
 • A─čr─▒
 • Ate┼č
 • Yara bölgesinde ak─▒nt─▒

S─▒k Sorulan Sorular

Diz Protez Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

‘Diz Protez ameliyat─▒ kaç saat sürer?’’ sorusu diz bölgesinde rahats─▒zl─▒─č─▒ bulunan hastalar─▒n tedavi aray─▒┼člar─▒nda kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒ önemli bir soru olup ameliyat süresi hastan─▒n genel sa─čl─▒─č─▒na ve dizdeki rahats─▒zl─▒─č─▒n durumuna göre farkl─▒l─▒k gösteriri. Ancak karma┼č─▒k olmayan standart prosedürler genellikle bir kaç saat içerisinde tamamlanabilir.

Diz Protez Ameliyat─▒ Sonras─▒ Fizik Tedavi Nedir?

Diz protez ameliyat─▒ sonras─▒ fizik tedavi programlar─▒ ameliyat sonras─▒ dönemde doktor kontrolünde ba┼člar. Ameliyat sonras─▒ hasta taraf─▒ndan genellikle birkaç ay fizyoterapist e┼čli─činde diz bölgesinin güçlendirilmesi ve hareket aç─▒kl─▒─č─▒n─▒n art─▒r─▒lmas─▒ için egzersizler yap─▒l─▒r. Fizik tedavi, günlük aktivitelere dönme sürecini kolayla┼čt─▒rmaya yard─▒mc─▒ olabilir.

Diz Protez Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Diz protez ameliyat─▒, diz eklemi sorunlar─▒n─▒n tedavisi için yap─▒lan bir cerrahi i┼člemdir. ─░┼člem genellikle ┼ču ad─▒mlar─▒ içerir:

 • Hastaya anestezi verilmesi
 • Diz bölgesine kesi ve hasarl─▒ doku ç─▒karma
 • Yapay eklem protezi yerle┼čtirilmesi
 • Yaran─▒n kapat─▒lmas─▒

Diz bölgesinde meydana gelen ciddi hasar, a─čr─▒ veya fonksiyonel k─▒s─▒tl─▒l─▒klar─▒ tedavi etmek için baz─▒ durumlarda diz protez ameliyat─▒na ihtiyaç duyulabilir. Diz bölgesinde rahats─▒zl─▒k belirtileri bulunan ki┼čiler hastanelerin ortopedi poliklini─činden randevu alarak tedaviye ba┼člayabilirler.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Cenk ├ľzkan
Ortopedi ve Travmatoloji
Medical Park Adana
21214

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.