Prof. Dr.Doğan Koca

  • İlgi Alanları
  • Baş boyun kanseri
  • Mide kanseri
  • Pankreas kanseri
  • Prostat kanseri
  • Lösemi
  • Kalın bağırsak cerrahisi
  • Akciğer kanseri
  • Cilt kanseri
Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları - Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Onkoloji - Doçentlik

Mesleki Üyelikler
Kocaeli Tabip Odası
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği
ESMO (European Socıety for Medical Oncology)
ASCO (American Society for Clinical Oncology)