Uzm. Dr.Doğan Özcan

  • İlgi Alanları
  • Işın tedavisi
  • Radyoterapi

Eğitim ve Uzmanlık
09/1985 - 08/1991 - Anadolu Üniversitesi. Tıp Fakültesi 
10/1998 - 08/2003 - Şişli Etfal E.A.H  Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Deneyim
08/2009 – Halen Çalışıyorum - Bahçelievler Medicalpark  H.
10/2006 - 08/2009 - Cumhuriyet Ü. Tıp F. Radyasyon Onkolojisi  A.D
09/2003 – 10/2006 - Sivas Numune H.
10/1998 -  08/2003 - Şişli Etfal E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Mesleki Üyelikler
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

                                                            
 

1. Rektum kanserli olguların tedavi ve sonuçlarının retrospektif analiziC.Ü.Tıp F. Dergisi 29(2);36-41, 2007
2. Nazofarengeal karsinomlu 100 hastanın retrospektif analizi; İstanbul Ü. Tıp F. Dergisi, 2006, cilt 69, sayı 1
3. Non small cell akciğer kanserinde kemoterapi protokollerinin etkinlik karşılaştırması; Şişli Etfal H. Tıp       Bülteni 37:1-2003
4. Epidermoid akciğer kanserli hastalarda radyoterapi sonuçlarımız; şikli Etfal H. Tıp Bülteni 36:4-2002

Posterler

65 yaş ve üstü meme kanserli hastaların irdelenmesi   15. Ulusak kanser kongresi 2003

NSCLC olgularımızın değerlendirilmesi ve prognozu etkileyen faktörler   urok 2002

Epidermoid akciğer kanserli hastalarda radyoterapi sonuçlarımız urok 2002

Non small cell akciğer kanserinde kemoterapi protokollerinin etkinlik karşılaştırması urok2002

Endometrium kanserlerinde adjuvant radyoterapi sonuçlarımız ve prognostik faktörler urok 2002

Evre IV epitelyel over kanserli hastalarda cisplatin-taxol kombinasyonu ile toksisite ve sağ kalım değerlendirilmesi urok 2002

Epitelyal over kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız urok 2002

Atipik metastazlı larenks karsinomu urok 2000

1988-1998 yılları arasında kliniğimizce izlenen postmenapozal meme karsinomu olguları urok 2000

Metastatik meme karsinomlu 48 olgunun irdelenmesi urok 2000

Bir olgu dolayısıyla palatin tonsil yerleşimli sinovyal sarkomu: vaka sunumu urok 2014