sat覺r aras覺

Doum antas覺 Nas覺l Haz覺rlanmal覺d覺r?

Büyük gün yakla覺rken annelerin kafas覺na tak覺lan bir konu; doum çantas覺n覺n nas覺l haz覺rlanaca覺d覺r.

Doum çantas覺 haz覺rlamak anne adaylar覺 için zevkli fakat dier taraftan bir ey unutma ihtimaline kar覺 kayg覺 veren bir aktivitedir.

Size vereceimiz bu kapsaml覺 liste ile kendi ihtiyaçlar覺n覺z覺 belirleyebilir ve büyük günde gerekli olan her eyin yan覺n覺zda bulunduuna emin olabilirsiniz.  

Doum Çantas覺 Ne Zaman Haz覺rlanmal覺?

Doum antas覺 Ne Zaman Haz覺rlanmal覺?

Doum çantas覺, erken doum ihtimaline haz覺rl覺kl覺 olmak için en geç 32. haftada haz覺rlanmal覺d覺r. Hamilelik belirtileri için t覺klay覺n覺z.

Doum çantas覺 haz覺rlamadan önce ilk olarak yapman覺z gereken ey, doum yapaca覺n覺z hastanenin size salayaca覺 hizmetleri örenmektir.

Birçok hastanede, yeni doan tak覺m覺 veya annenin kullanabilecei di f覺rças覺/macunu gibi temel ihtiyaçlar kar覺lanmaktad覺r.

Bu nedenle doum çantas覺n覺 gereksiz a覺rl覺ktan kurtarmak isteyenler, hastane taraf覺ndan temin edilecek eyalar覺 kullanabilirler.

Kimi anne aday覺 ise hastanenin temin ettiklerine ramen kendi eyalar覺n覺 kullanmay覺 tercih eder.

Bu yaz覺da vereceimiz doum çantas覺 listesi tam kapsaml覺 bir liste olup, hastanenin hiçbir ey temin etmedii durumlarda yan覺n覺zda bulunmas覺 gereken temel eyalar覺 ele almaktad覺r. 

Doum Çantas覺 Listesi

Doum antas覺 Listesi

Doum çantas覺 listesi; bebek, anne ve refakatçi için gerekli olanlar eklinde üçe ayr覺labilir.

Baz覺 durumlarda refakatçi baba ise, bu çantay覺 haz覺rlamak görevi de anneye düebilir. 

Doum çantas覺na bebek için konulacaklar:

 • 3 adet tulum, 
 • 3 adet body ya da z覺b覺n, 
 • 3 çift çorap 
 • 2 adet yelek, 
 • 2 adet apka, 
 • 2 çift eldiven 
 • 2 adet battaniye (mevsimi göz önünde tutarak yün ya da penye)
 • 3-4 adet yumuak a覺z mendili
 • Yeni doan bebek bezi (çou hastane taraf覺ndan temin edilse de yan覺n覺zda 1 paket bulundurman覺z iyi bir fikirdir.)
 • Yeni doanlara özel 覺slak alt temizleme mendilleri (çou hastane taraf覺ndan temin edilir)
 • Alt açma bezi
 • Piik kremi
 • 1 adet banyo havlusu
 • Kirli torbas覺
 • Çaraf (Çou hastanede temin edilmektedir)
 • Yeni doanlara uygun uçlu biberon (emzirilemedii durumlarda kullanmak üzere)
 • Eve dönerken kullanaca覺n覺z portbebe/ana kuca覺 ya da araba koltuu

Baz覺 anneler bebekleri için inançlar覺 ve gelenekleri dorultusunda ek eyalara ihtiyaç duyabilir. (Alt覺n yast覺klar覺, nazar boncuklar覺, kutsal kitaplar, metinler vb.) Yeni doanlara emzik verilmesi bebein anne memesini emmesini azaltaca覺 için tavsiye edilmez. 

Bebeklerin k覺yafetleri küçük olmalar覺 nedeniyle az yer kaplasa da, s覺kça kirlendii için yedek k覺yafetler ve bezlerle birlikte bir hayli yer tutaca覺 göz önünde bulundurulmal覺d覺r.  

Anne için doum çantas覺na konulacaklar listesi:

 • Eer varsa doum plan覺n覺z, hastane dosyan覺z, sigorta kart覺n覺z.
 • Bir ya da iki adet emzirme sütyeni (pamuklu ya da nefes alan bir kuma tercih edilmelidir.)
 • Emzirme atleti (Baz覺 anneler sütyen yerine önden aç覺labilen bir emzirme atleti ile daha rahat edebilir.)
 • 2-3 adet külot (Tek kullan覺ml覺k külotlar özellikle sezaryen doum sonras覺nda lohusa anneler için rahatl覺k salayabilir. Bu tip doumlarda külot tipini seçerken, lastiinin yara yeri üzerinden geçmemesine dikkat edebilirsiniz.)
 • 2 çift önden aç覺labilen gecelik (Sezaryen doumlarda, özellikle ikinci günde rahat lastikli önden aç覺lan bir pijama tak覺m覺 ile rahat edebilirsiniz.)
 • 1 adet sabahl覺k ya da al (Sadece s覺cak tutmak için deil, hastane koridorlar覺nda yürüyü yapaca覺n覺z s覺rada üzerinize giymek için de laz覺m olacakt覺r.)
 • 3-4 çift göüs pedi
 • Meme ucu kremi (Silinmesi gerekmeyen kremleri tercih etmek iinizi kolaylat覺racakt覺r.)
 • A覺r hizmet türü s覺hhi pedler (çou hastane taraf覺ndan temin edilir)
 • Yumuak ve s覺cak tutan çorap 
 • Terlik (Çou hastane taraf覺ndan salansa da, özellikle sezaryen doumdan sonra bol bol yürüyü yapman覺z beklenecektir. Bu nedenle rahat giyilebilen, hafif ve kaymayan terlikler tercih edebilirsiniz. Parmak aras覺 terlikler, çorapla giyilmesi zor olduu için pek tercih edilmez.)
 • Emzirme örtüsü (Çou kez doum sonras覺nda gelen ziyaretçiler nedeniyle emzirme aksayabilir. Bu nedenle kendinize bir emzirme örtüsü edinmek iyi bir fikirdir.)
 • Yüz ve banyo havlusu (Sanc覺 s覺ras覺nda s覺cak bir du almak, rahatlat覺c覺 özelliinden dolay覺 baz覺 doktorlar taraf覺ndan tavsiye edilir. Bunun haricinde, doumdan sonra da du alma ihtiyac覺 hissedebilirsiniz. Havlular çou hastane taraf覺ndan temin edilse de, baz覺 anne adaylar覺 kendi havlular覺n覺 kullanmay覺 tercih eder.)
 • Telefonunuz (Telefonunuzu yan覺n覺za almadan önce bebeinizin fotoraflar覺n覺 bol bol çekebilmek için yeterli haf覺zas覺 olduuna emin olun. Telefonunuza ayn覺 zamanda doumu beklerken sizi rahatlatan ve iyi hissettiren müzikleri yükleyebilirsiniz.)
 • arj aleti (Uzun kablolu bir arj aleti yerinizden kalkmadan, telefonunuz arjdayken bile kullanman覺za olanak tan覺yacakt覺r.) 
 • Hastaneden ç覺karken giyebileceiniz rahat bir giysi (Hastaneden ç覺karken, eskisi kadar olmasa da, hala bir göbeiniz olaca覺n覺 göz önüne alarak, kendinize sizi s覺kmayacak rahat bir k覺yafet ayarlayabilirsiniz.)
 • Temel bak覺m ürünleri (di f覺rças覺 ve macunu, dudak ve yüz nemlendiricileri, el ve vücut losyonlar覺, doum öncesinde sanc覺lar s覺ras覺nda rahatlamak için kullan覺labilecek rahatlat覺c覺 masaj yalar覺, fotoraf çekilmeden önce h覺zl覺ca uygulayabileceiniz makyaj ürünleri, bebei rahats覺z etmeyecek doal deodorant ya da parfüm)

O gün sizin gününüz! Bu nedenle temel ihtiyaçlar覺n覺z覺n yan覺 s覺ra kendinizi iyi hissettiren minik eyalar覺n覺z覺 da yan覺n覺za almay覺 unutmay覺n.

Baz覺 anne adaylar覺 hastanede sanc覺 s覺ras覺nda bebeklerinin ultrason fotoraflar覺na ya da bebeklerine ald覺klar覺 küçük bir eyaya bakmay覺 rahatlat覺c覺 bulduklar覺n覺 belirtmektedir.

Baz覺 anneler ise hastaneye kendi rahat ettikleri yast覺klar覺, onlar覺 motive edici bir kitab覺 yan覺nda getirebilir.

Siz de ayn覺 ekilde size kendinizi iyi hissettiren bir nesneyi doum çantas覺na eklemeyi unutmay覺n.  

Refakatçi için doum çantas覺na konulacaklar listesi:

Refakatçi ya da partneriniz büyük gün için sizin kadar heyecanl覺 olacakt覺r. Bu nedenle çanta haz覺rlarken kendi ihtiyaçlar覺n覺 unutabilir. 

 • Refakatçinin kullanabilecei temel bak覺m ürünleri (di f覺rças覺, di macunu, t覺ra makinesi, deodorant)
 • Terlik
 • Gece kal覺rken giyebilecei rahat bir k覺yafet
 • Telefon ve arj aleti
 • Kamera ve arj aleti
 • At覺t覺rmal覺k birkaç yiyecek (Çantada 8 hafta kadar bekleyebilecei göz önüne al覺nmal覺d覺r.)

Doum Çantas覺 Haz覺rlama Tüyolar覺

Doum çantan覺z覺 haz覺rlarken yaln覺z olmay覺n

Doumdan sonra ilk saatlerinde ayaa kalk覺p çantan覺zdan bir ey almak için eilemeyeceksiniz. Bu nedenle refakatçinizin ya da einizin doum çantas覺nda neyin, nerede olduunu kolayca bulmas覺 için haz覺rlarken yan覺n覺zda bulunmas覺na dikkat edin ya da haz覺rlad覺ktan sonra hangi gözde neyin olduunu ona aç覺klay覺n. 

Doum çantas覺n覺 modüler tutun

Bütün eyalar覺 üst üste koymak yerine anne, refakatçi ya da bebek için ayr覺 ayr覺 3 küçük çanta haz覺rlanabilir ya da büyük bir çantan覺n farkl覺 gözlerine ihtiyaçlar konulabilir. 

Minik eyalara dikkat

Özellikle bebek çoraplar覺, patikleri ya da eldivenleri çok küçük eyalar olduklar覺ndan dolay覺 dier eyalar覺n içine kar覺ma eilimindedir ayr覺ca baka bir eya al覺rken bavulun kenar覺ndan kolayca yere düebilir. Bu nedenle bu tip eyalar覺 temiz, effaf kilitlenebilir bir buzdolab覺 poeti içerisine koyabilirsiniz. Bu sayede hem temiz kalacak, hem de aran覺nca kolayca bulunabilecektir. 

Çantay覺 koyduunuz yere önem verin

Doum çantas覺n覺 haz覺rlad覺ktan sonra evde kolayca tek ba覺n覺za alabileceiniz bir yere koyduunuza emin olun. Çantan覺n yeri kolayca al覺nabilecek kadar eriilebilir ve belirli bir yerde olmal覺d覺r. Her ne kadar douma tek ba覺na gitmeyecek olsan覺z da baz覺 durumlarda kontrol s覺ras覺nda doumun balad覺覺 belirlenerek, anne hastanede tutulabilir ve partnerinin çantas覺n覺 sonradan getirmesi gerekebilir.

Bebeinizi sal覺kla kuca覺n覺za al覺p, keyif ve huzur ile büyütmeniz dileiyle.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Mehmet Bilge etinkaya
Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum
VM Medical Park VM Medical Park Samsun
394336

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.