Doğum Öncesi Tanıda Amniyosentez Yöntemi

Medical Park Tarsus Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurettin Ersöz İnce, doğum öncesi tanıda kullanılan amniyosentez yönteminin hastanelerinde başarıyla uygulandığını söyledi.

Amniyosentezin gebelik esnasında rahimden amniotik sıvının alınma yöntemine verilen ad olduğunu belirten Op. Dr. Nurettin Ersöz İnce, uygulamanın çoğunun doğum öncesi tanı amaçlı olduğunu ve büyük kısmının da genetik çalışmaları kapsadığını kaydetti.

 

Op. Dr. Nurettin Ersöz İnce, amniyosentezin yapılış nedenlerini ise şöyle sıraladı:"Anne yaşının 35, baba yaşının 50 yaş üzerinde olması, tekrarlayan düşükler, genetik sorunu olan düşük veya doğum hikayesi, eşlerde anormal kromozon yapısı, daha önce çoklu anomalili bebek doğumu, ikili ve üçlü testi artan risk, ense kalınlığında yükseklik, ultrason incelemesinde saptanan risk faktörleri, annenin geçirebileceği enfeksiyonlar, fetal akciğer gelişim tarihi."

Medical Park Tarsus Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurettin Ersöz İnce, amniyosentezin 16 ile 18 hafta arasında yapılabilmekle birlikte 20'nci haftaya da uygulanabildiğini kaydetti. Op. Dr. İnce, "İşlem öncesi ilk olarak bebeğin genel durumu, gebelik haftası tek mi çoğul mu gebelik olduğu, amnion sıvısının miktarı, plasentanın pozisyonunu saptamak amacıyla detaylı ultrasonografik inceleme yapılmalıdır. İşlem sırasında steriliteye çok önem verilmelidir" diye konuştu.

Ağrıdan çok korkan hastalara lokal anestezi altında işlem yapıldığını kaydeden Op. Dr. Nurettin Ersöz İnce, "İşlem ultrason eşliğinde yapıldığından bebeğe zarar verme riski yok denecek kadar azdır. İşlem sırasında bebek kayıp oranı yüzde 1'i geçmemektedir. İşlem sırasında en çok korkulan komplikasyon enfeksiyondur. Bu yüzden sterilite şartlarına, temizlik kurallarına uyulmalıdır. Çiftler arasında kan uyuşmazlığı varsa işlem sonrası kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır" dedi.