sat─▒r aras─▒

­čĹęÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ DSR Ameliyat─▒ Nedir? G├Âz Ya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒ Fiyatlar─▒ 2024

DSR (gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒) ameliyat─▒ gözya┼č─▒n─▒n akt─▒─č─▒ sistemin anatomik yap─▒s─▒n─▒n herhangi bir bölümünde olu┼čan t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ açmak için yap─▒l─▒r. Gözya┼č─▒ görmeyi netle┼čtirme, gözü koruma gibi görevleri gerçekle┼čtirir.

Sa─čl─▒kl─▒ i┼člevini gösterebilmesi için göz yüzeyinde belli miktarda olmal─▒d─▒r. Çok ya da az olmas─▒ göz ile ilgili sorunlar yarat─▒r. Gözya┼č─▒n─▒n yolculu─čunun gerçekle┼čti─či rotada; gözü kapa─č─▒ üstündeki göz ya┼ča bezi, gözün yüzeyi, gözün buruna yak─▒n ucundan buruna do─čru uzayan üst gözya┼č─▒ kanal─▒ ve onun bitiminde gözya┼č─▒ kesesi, son olarak da keseden sonra burun bo┼člu─čuna ba─članan alt gözya┼č─▒ kanal─▒ bulunur. Fazla gözya┼č─▒ burun bo┼člu─čuna oradan da genize aktar─▒larak bo┼čalt─▒l─▒r. 

Gözya┼č─▒ kanallar─▒ ya da kesesindeki problemlerin t─▒kan─▒kl─▒k yaratmas─▒yla fazla gözya┼č─▒ birikesi olursa göz a┼č─▒r─▒ sulan─▒r. Kese içinde enfeksiyon oldu─čunda ise göz çapaklanmas─▒ sorunu da ya┼čanabilir.

Dsr (Gözya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒) Ameliyat─▒ Nedir?

Gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ ameliyatlar─▒ (dakriyosistorinostomi) ki┼činin sa─čl─▒k durumu ve hasta-doktor ortak karar─▒yla lokal ya da genel anesteziyle yap─▒l─▒r. Cilde kesi at─▒larak veya burundan endoskopik yöntemler sorunlu bölgeye ula┼č─▒larak müdahale edilir. Hangi yöntemin uygun oldu─ču testlerle anla┼č─▒l─▒r. 

Cilt kesisi ile yap─▒lan ameliyat─▒n avantaj─▒ görü┼č alan─▒n─▒n geni┼č oldu─ču için tümör veya üst seviye t─▒kan─▒kl─▒klar─▒na müdahalenin kolay olmas─▒d─▒r. Rahatlaman─▒n sa─članamamas─▒ ya da t─▒kan─▒kl─▒─č─▒n─▒ tekrar etmesi ihtimali yok denecek kadar azd─▒r. Endoskopik yöntemde ise ba┼čar─▒ oran─▒ ortalama %80-95 aral─▒─č─▒ndad─▒r. Dsr (gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒) ameliyat─▒ nedir sorusuna cevap olacak bir seçenek de lazerli cerrahi yöntemidir. 

Çocuklarda Dsr (Gözya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ 1,5 ya┼č─▒na kadar olan bebeklerde doktorun gösterdi─či özel masajlar ve damlalarla ço─čunlukla geçer. 1,5-5 ya┼č aras─▒ çocuklarda ise sondalama (probing) denen ve genel anestezi ile yap─▒lan, kesi ve diki┼č olmayan kanal açma yöntemi denenir. Gerekli görülürse 2-3 ay kalarak destek sa─člayacak özel tüp yerle┼čimi yap─▒l─▒r. Tüpler herhangi bir rahats─▒zl─▒k vermez ve hasta tüpleri görmez. 2-3 ay sonra basit ┼čekilde ç─▒kart─▒l─▒r. 

5 ya┼č üstü çocuklarda ise bu i┼člemlerden faydalanma olas─▒l─▒─č─▒ çok dü┼čtü─čü için yeti┼čkinlerde oldu─ču gibi ameliyat gerekir. Operasyonda gözya┼č─▒ rotas─▒nda t─▒kan─▒kl─▒─ča neden olan bölgeye uygun müdahale yap─▒l─▒r. Dsr (gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒) ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun cevab─▒ için ortalama yar─▒m saat-1saat aras─▒ ┼čeklinde yan─▒t verilebilir.

Kad─▒nlarda Dsr (Gözya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Yap─▒lan ara┼čt─▒rmalar gözya┼č─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒n─▒n en çok 60 ya┼č üstü kad─▒nlarda ortaya ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ gösterir. Menopoz sonras─▒ daha s─▒k görülüyor olsa da menopoz ile direkt ili┼čkisi yoktur. Çok fazla a─člaman─▒n bazen t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ tetikleyebildi─či öngörülür.

Kad─▒nlarda daha çok dsr görülmesinin en geçerli görünen sebeplerden biri kad─▒nlardaki gözya┼č─▒ kanal─▒n─▒n erkeklere göre daha dar olmas─▒ ve t─▒kanmas─▒n─▒n görece daha kolay olmas─▒d─▒r. Kad─▒nlarda dsr ameliyat─▒ erkeklerde oldu─ču gibi gerçekle┼čtirilir. Kanal biraz daha dar oldu─ču için ameliyatta uzman─▒n biraz daha dikkatli olmas─▒ gerekir. 

Erkeklerde Dsr (Gözya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Gözya┼č─▒ kanal─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ her ya┼čta ve cinsiyette olu┼čabildi─či için erkeklerde de görülen bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Alerjiler, enfeksiyonlar, burunda polip, travmalar ve nadir durumlarda tümör gözya┼č─▒ kanal─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒na neden olabilir. Erkeklerde DSR ameliyat─▒ yeti┼čkin kad─▒nlara uygulanan prosedürler i┼čletilerek tan─▒ konulduktan sonra uygun yöntemle yap─▒l─▒r. 

Ya┼čl─▒larda Dsr (Gözya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒l─▒kta en s─▒k görülen göz hastal─▒klar─▒ aras─▒nda kataraktglokom (göz tansiyonu), presbiyobi (yak─▒n─▒ görememe) olarak say─▒labilir. Ya┼čl─▒l─▒kta göz kurumas─▒ da s─▒k görülür ama bu rahats─▒zl─▒kta kurulu─čun nedeni kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ de─čil ya┼čla beraber de─či┼čen vücut sistemidir.

Gözya┼č─▒ kanal─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ bu hastal─▒klara göre ya┼čl─▒larda daha nadir ya┼čan─▒r. Ameliyat i┼člemleri ya┼čl─▒larda yeti┼čkin bireylerle benzerdir. ─░yile┼čme sürecinde ya┼čl─▒ ki┼čilerin toparlanmas─▒ biraz uzayabilece─či için titiz ve sab─▒rl─▒ olmak gerekir.

Dsr (Gözya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒) Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Aç─▒k cerrahi teknik kullan─▒larak yap─▒labilen ameliyat için gözle burun aras─▒nda uygun bir bölgeye kesi at─▒l─▒r ve kanal aç─▒l─▒r. E─čer hastan─▒n anotomik yap─▒s─▒ uygunsa cildi kesmeye gerek kalmadan ameliyat kapal─▒ olarak burun içinden de yap─▒labilir. Burun içinden yap─▒lan ameliyat endoskopik ameliyat olarak da bilinir. ─░ki yöntemin ba┼čar─▒ oran─▒ birbirine yak─▒nd─▒r. 

Ameliyatta yap─▒lacak anestezi türüne göre hastan─▒n uyan─▒k olma durumu de─či┼čir. Genel anestezi kullan─▒ld─▒─č─▒nda ameliyat olan ki┼či tamamen uyur ve ameliyat sonras─▒nda kendine gelmeye ba┼člar. Lokal uyu┼čturma yap─▒l─▒rsa hasta ameliyat boyunca uyan─▒k olur ama ameliyat bölgesinde herhangi bir hissiyat─▒ olmaz. Lokal uyu┼čturmayla ameliyat─▒n konforlu geçebilmesi için rahatlat─▒c─▒ ilaçlar yard─▒mc─▒ olur.

Dsr (Gözya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒) Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Dsr (gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒) ameliyat─▒ riskli mi diye merak ediyor olabilirsiniz. Gözya┼č─▒ kanal─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ ameliyat─▒ güvenli ve riski dü┼čük bir operasyondur. Her cerrahi müdahalede olabilecek komplikasyon dsr ameliyat─▒nda da ortaya ç─▒kabilir. Bunlar aras─▒nda enfeksiyon, kanama ve anesteziye ba─čl─▒ yan etkiler say─▒labilir. 

Dsr (Gözya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒) Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Dsr (gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒) ameliyat─▒ sonras─▒ genelde hastane yat─▒┼č─▒ gerekmez. Göz bandajlar─▒ ertesi gün ç─▒kar─▒l─▒r. Burun tamponunun bir süre kullan─▒lmas─▒ gerekir. Birkaç gün sonra günlük rutinlere dönülebilir. Tam iyile┼čme ortalama 1-2 hafta sonra olur. Ameliyat yeri hijyenine özen göstermek ve doktor kontrollerini kaç─▒rmamak önemlidir.

Dsr (Gözya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒) Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Dsr (gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒) ameliyat─▒ sonras─▒ ameliyat bölgesinde ┼či┼člik, ödem ve a─čr─▒ ya┼čanabilir. S─▒k─▒nt─▒lar ortalama 1 hafta içerisinde geçer. Bu sürede doktorun söyledi─či ilaçlar─▒ kullanmak konforlu ve sa─čl─▒kl─▒ iyile┼čme için destekleyicidir. 1 hafta sonra diki┼čler al─▒n─▒r.  

S─▒kça Sorulan Sorular

Dsr (Gözya┼č─▒ Kanal T─▒kan─▒kl─▒─č─▒) Ameliyat─▒ Öncesi Tan─▒ Nas─▒l Konur?

Gözya┼č─▒ kanal─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ ameliyat─▒na karar verilebilmesi için önce incelemeler yap─▒l─▒r. ─░lk olarak uzman hekim ki┼činin hikayesini dinler, göz muayenesini ve oküloplastik de─čerlendirmesini yapar.

Göz ve göz kapa─č─▒ hastal─▒klar─▒ ve gözde yabanc─▒ cisim olup olmad─▒─č─▒ konular─▒nda biyomikroskobik muayene ile inceleme yap─▒l─▒r. Sorunlar─▒n kayna─č─▒na dair farkl─▒ bir veri olu┼čmazsa incelemeye gözya┼č─▒ kanal─▒ taramas─▒ ve kanülle lavaj i┼člemi ile devam edilir. Kanal boyunca verilen özel s─▒v─▒ bir noktada tak─▒l─▒rsa bo─čaza s─▒v─▒ ula┼čmaz.

Bu da kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ tan─▒s─▒n─▒ destekler. Bebeklerdeki incelemede ise sulanma ve çapaklanma varsa ve gözya┼č─▒ kesesine hafif bas─▒yla bo┼čalan püy (cerahat) ile birlikte kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ tespit edilir. Bazen fluoresein damla testine de ihtiyaç duyulabilir. Yeti┼čkin ve bebeklerde inceleme sürecinde nadir olarak farkl─▒ testler de yap─▒labilir.

Gözya┼č─▒ kanal─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ ameliyat─▒ ne kadar sürer?

Dsr (gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒) ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun cevab─▒ ameliyat çe┼čidi ve yap─▒lan i┼člemlerin kapsam─▒na ba─čl─▒ olarak de─či┼čir. 

Gözya┼č─▒ kanal─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ tedavi edilmezse ne olur?

Dsr (gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒) ameliyat─▒ riskli mi diye endi┼če duyanlar olabilir. Ameliyat─▒n riski ameliyat olunmazsa ortaya ç─▒kabilecek sorunlardan çok daha dü┼čüktür.

Tedavi edilmeyen gözya┼č─▒ kanal─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ gözün ve göz kapa─č─▒n─▒n tahri┼č olmas─▒na neden olur. Gözler ve göz kapaklar─▒ k─▒zar─▒r ve ┼či┼čer. Uzun vadede mikroplar göze ciddi zararlar verebilir.

DSR yani gözya┼č─▒ kanal─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ tedavi yöntemleri nelerdir?

Dsr (gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒) tedavi yöntemleri kök nedenlere ve ya┼ča göre farkl─▒la┼č─▒r. Gözya┼č─▒ kanal─▒ t─▒kan─▒kl─▒─č─▒nda e─čer enfeksiyon veya yaralanma gibi belirgin sebepler varsa sebebe yönelik ilaç tedavileri ile normale dönü┼č mümkün olabilir.

Di─čer durumlarda ise yeti┼čkinlerde genelde ameliyat olunmas─▒ gerekir. Bebeklerde ve çocuklarda ise ya┼ča göre farkl─▒ Dsr (gözya┼č─▒ kanal t─▒kan─▒kl─▒─č─▒) tedavi yöntemleri uygulan─▒r. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

8642

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.