sat─▒r aras─▒

D├╝┼č├╝k Tansiyonun Zararlar─▒

Atardamar içerisindeki bas─▒nca tansiyon ad─▒ verilir. Bu bas─▒nc─▒n az olmas─▒ durumunda dü┼čük tansiyon ortaya ç─▒kar. Vücuttaki tüm organlar─▒n düzgün çal─▒┼čabilmesi ad─▒na büyük tansiyonun 90 ila 120 mmHg, küçük tansiyonun ise 60 ila 90 mmHg aral─▒─č─▒nda olmas─▒ gerekir.

Tansiyon ölçümü sonucunda 90/60 mmHg yani 9'a 6 alt─▒nda bir rakam ç─▒karsa dü┼čük tansiyon söz konusu olur. Bu durumun düzeltilmesi ve hemen gereken önlemlerin al─▒nmas─▒ gerekir. 

Tansiyonun dü┼čmesi özellikle de göz kararmas─▒na neden olabilir. Dü┼čmeyle beraber hasar alma riski söz konusu oldu─ču için ki┼činin en yak─▒n yere oturmas─▒ ve bir süre kalkmamas─▒ tavsiye edilir. Bu süreçte dü┼čük tansiyonun zararlar─▒ ile kar┼č─▒la┼čmamak için hemen tansiyon de─čerinin normale dönmesi için bir ┼čeyler yap─▒lmas─▒ gerekir. 

Dü┼čük Tansiyon Nedir?

Dü┼čük tansiyon kendi ba┼č─▒na hastal─▒k say─▒lmayan fakat herhangi bir hastal─▒─č─▒n belirtisi olarak de─čerlendirilebilen bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Hayat kalitesini dü┼čürerek ki┼činin çe┼čitli sorunlar ya┼čamas─▒na sebep olur. 

Tansiyon yüksekli─či ne kadar tehlike arz ediyorsa dü┼čük olmas─▒ da ayn─▒ derece önemlidir ve gerekli tetkiklerin hekim taraf─▒ndan yap─▒lmas─▒ gerekir. Aksi takdirde alt─▒nda yatan önemli bir hastal─▒k olabilir ve durum önemsenmedi─činde hastal─▒k ilerleyebilir. 

Daha ileri vakalarda yolda yürürken aniden dü┼čme ya da bay─▒lma olu┼čabilir. Bu durum ki┼činin çarpma suretiyle farkl─▒ sorunlar ya┼čamas─▒na da sebep olabilir. Tüm bu nedenlerden ötürü dü┼čen tansiyonun arkas─▒nda yatan sebep ara┼čt─▒r─▒l─▒p tedavi edilmelidir.

Dü┼čük Tansiyon Neden Olur?

D├╝┼č├╝k Tansiyon Neden Olur?

Basit olarak nitelendirilen fakat önemli bir durum olan dehidrasyon dü┼čük tansiyon sebepleri aras─▒nda yer alabilir. Bunun d─▒┼č─▒nda çok daha büyük sorunlar da tansiyonun dü┼čük seyretmesinin sebeplerinden olabilir. Tüm nedenleri ise ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Dü┼čük kalp at─▒┼č─▒
 • Kalp kapa─č─▒nda meydana gelen problemler
 • Kalp krizi 
 • Kalp yetmezli─či
 • Tiroid hastal─▒klar─▒ 
 • Paratiroid  
 • Böbreküstü bezi yetmezli─či
 • Hipoglisemi (dü┼čük kan ┼čekeri)
 • Diyabet
 • Yaralanma sonucu kan kayb─▒
 • ┼×iddetli seyreden alerjik reaksiyonlar
 • Kans─▒zl─▒k
 • Parkinsonilaçlar─▒ ya da farkl─▒ hastal─▒klar için kullan─▒lan baz─▒ ilaçlar
 • B12 eksikli─či

Dü┼čük Tansiyon Belirtileri Nelerdir?

Ço─ču zaman dü┼čük tansiyon belirtileri ki┼čiler taraf─▒ndan hissedilmese de baz─▒ belli ba┼čl─▒ belirtileri vard─▒r.

 • Ba┼č dönmesi
 • Çift görme 
 • Göz kararmas─▒
 • Mide bulant─▒s─▒
 • Bay─▒lma

Dü┼čük Tansiyonun Zararlar─▒ Nelerdir?

D├╝┼č├╝k Tansiyonun Zararlar─▒ Nelerdir?

Dü┼čük tansiyonun zararlar─▒ nelerdir sorusuna verilecek farkl─▒ cevaplar bulunur. Tansiyon aniden dü┼čerse ya da bulan─▒k görme, yorgun hissetme, bulant─▒ hali, sersemlik gibi belirtileri e┼čli─činde geli┼čirse sorunun alt─▒nda yatan farkl─▒ bir hastal─▒ktan ┼čüphelenilir.

Vücudun tüm organlar─▒ çok önemli olsa da beyin ayr─▒ bir önem arz eder. 

Beynin düzgün ┼čekilde çal─▒┼č─▒p gerekli oksijeni alabilmesi için tansiyonun belli bir de─čerin alt─▒nda ya da üstünde olmamas─▒ gerekir. Aksi takdirde tansiyonun dü┼čmesi beyin felci olu┼čumuna, böbrek yetmezli─či rahats─▒zl─▒─č─▒na, karaci─čer hastal─▒klar─▒na sebep olabilir.

Bunlar son derece ciddi sorunlard─▒r. Geçmeyen dü┼čük tansiyon sorununda mutlaka uzmana görünerek alt─▒nda yatan sebebi ö─črenmek ve uygun tedaviye ba┼člamak gerekir.

Hamilelikte Dü┼čük Tansiyon

Hamilelikte dü┼čük tansiyon çok s─▒k rastlan─▒lan bir sorundur. Gebeyken kan bas─▒nc─▒nda gerçekle┼čen dü┼čme genel anlamda bir probleme neden olmaz ve normal kabul edilir. 

Bebe─če gerekli oksijeni ve besini sa─člayabilmek için kan hacmi artmaya ba┼člar. Bunun sonucunda damarlar geni┼čler ve kan bas─▒nc─▒ dü┼čerek tansiyon dü┼čüklü─čünü ortaya ç─▒kar─▒r.

Bu durumun önüne geçmek için hamile ki┼čilerin bol s─▒v─▒ almas─▒, doktorlar─▒n─▒n önerdi─či miktarda tuz kullanmaya dikkat etmesi, fazla karbonhidrattan uzak durmas─▒, kafeinden olabildi─činde kendini korumas─▒ tavsiye edilir. 

Hamilelik döneminde bebe─če besin sa─člamak d─▒┼č─▒nda farkl─▒ sebeplerden de tansiyon dü┼čüklü─čü ya┼čanabilir. Örne─čin bireyin stres içinde olmas─▒, de─či┼čen hormonlar, ikiz bebek beklemek, kayg─▒ ve korku hisleri sonucunda tansiyonda oynamalar söz konusu olabilir.

Her ne sebepten olursa olsun hamile ki┼činin bu durum ya┼čand─▒─č─▒nda beklemeden doktoruyla payla┼čmas─▒ tavsiye edilir.

Çocuklarda Dü┼čük Tansiyon Zararlar─▒

Çocuklarda dü┼čük tansiyon görülebilir. Bu çe┼čitli nörolojik sorunlardan ötürü kaynaklanabilece─či gibi farkl─▒ bir durumdan da olu┼čabilir. Kimi zaman belirti söz konusu de─čilse normal de─čerin alt─▒nda olmas─▒ anormal olarak nitelendirilmez.

Çocuk rahats─▒zl─▒k hissetmiyorsa, cilt solgunlu─ču ya da ba┼č dönmesi gibi çe┼čitli sorunlar yoksa genellikle korkulacak bir ┼čey olmad─▒─č─▒ belirtilir. Yine de en k─▒sa zamanda çocuk doktoru ile görü┼čülerek gerek görülürse tetkikler yap─▒lmal─▒d─▒r. Böylece altta yatan bir neden olup olmad─▒─č─▒ netle┼čtirilebilir.

Ya┼čl─▒larda Dü┼čük Tansiyon Zararlar─▒

Ya┼čl─▒larda D├╝┼č├╝k Tansiyon Zararlar─▒

Ya┼čl─▒larda dü┼čük tansiyon fazla ayakta duruldu─čunda dahi ya┼čanabilecek bir durumdur. Özellikle 65 ya┼č─▒n─▒ a┼čm─▒┼č ya┼čl─▒ bireylerde bu s─▒kça gözlemlenebilir. Bunun d─▒┼č─▒nda kullan─▒lan baz─▒ ilaçlar da tetikleyebilir. 

─░leri ya┼č grubu dü┼čük tansiyonun zararlar─▒ ile daha fazla kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒r. Böyle bir durumda hangi ilac─▒n tansiyonda oynamalara sebep oldu─čunu ara┼čt─▒rmak yerinde bir hareket olabilir. Ki┼či bireysel olarak de─čil doktoruyla hareket etmelidir. Sonras─▒nda da doktor kontrolünde daha az yan etkili bir ilac kullan─▒labilir.

Dü┼čük Tansiyon Nas─▒l Geçer?

Dü┼čük tansiyonun zararlar─▒ ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kalmaktan kurtulmak ad─▒na bu sorunu tamamen çözüme kavu┼čturmak sa─čl─▒kl─▒ olacakt─▒r. A┼č─▒r─▒ya kaçmadan tuz kullan─▒m─▒ artt─▒r─▒labilir. Tansiyonu en çabuk yükselten yiceklerden biri tuzdur. A┼č─▒r─▒ miktarda tüketilirse bu sefer de tansiyon yüksekli─či ortaya ç─▒kabilir ve bu da son derece zararl─▒ bir durum olmaktad─▒r. 

Bolca su tüketmek dehisrasyonu gidermede ve dengeyi sa─člamada etkilidir. Ayakta uzun süre durmak tansiyonu dü┼čürebilir. Bu yüzden oturmak, ara ara dinlenmeye özen göstermek dü┼čük tansiyonu geçirebilir.

A─č─▒r egzersizler kan bas─▒nc─▒n─▒ etkiledi─či için ki┼či kendisine uygun olan egzersizlerle ilerlemelidir. Geçmeyen dü┼čük tansiyon söz konusu oldu─čunda hekime ba┼čvurmak ve onun yönlendirmelerine uymak gerekir. 

S─▒kça Sorulan Sorular

Dü┼čük Tansiyon Uyku Yapar m─▒?

Dü┼čük tansiyon uyu┼čukluk ya da uyku yapabilir. Kan bas─▒nc─▒ dü┼čük oldu─ču için gerekli oksijen organlara ta┼č─▒namam─▒┼č olur. Özellikle de beyin daha az oksijen ald─▒─č─▒ için sersemlik veyahut uyuklama hali gözlemlenebilir. 

Dü┼čük Tansiyona Limon ─░yi Gelir mi?

Limon çok kuvvetli bir C vitamini içeri─čine sahiptir. Bundan dolay─▒ da tansiyonu düzeltmek için yard─▒mc─▒ olabilir. Su ile kar─▒┼čt─▒r─▒larak tüketilen limon vücutta s─▒v─▒ dengesini düzenlemek için iyi bir seçim olabilir. Fakat her ┼čey gibi limon tüketirken de a┼č─▒r─▒ya kaçmaktan uzak durmak önemlidir. 

Gerekenden fazla seviyede C vitamini almak ishal gibi sindirim ve ba─č─▒rsak sorunlar─▒na yol açabilir. Dü┼čük tansiyona sahip olan bireyler beslenme ve diyet planlar─▒n─▒ hekime dan─▒┼čarak belirlemelidir. 

Dü┼čük Tansiyonda Tuzlu Ayran ─░çilir mi?

Dü┼čük tansiyonun zararlar─▒ aras─▒nda bulunan ba┼č dönmesi gibi etkilere en az seviyede maruz kalmak için tuzlu ayran tüketilebilir. Tuz, kan bas─▒nc─▒n─▒ yükselten bir besindir. E─čer ki┼či böbrek hastas─▒ ise ya da normalde yüksek tansiyonu varsa doktora dan─▒┼čmadan tuzlu ayran içmemelidir. Aksi takdirde böbrekler zarara u─črayabilir ya da tansiyon aniden yükselerek farkl─▒ ve a─č─▒r problemlere yol açabilir.

Dü┼čük Tansiyon Bayg─▒nl─▒k Yapar m─▒?

Dü┼čük tansiyon bayg─▒nl─▒k ve sersemli─če yol açabilir. E─čer ba┼č dönmesi göz kararmas─▒ söz konusuysa tansiyonun dü┼čmesinden ┼čüphelenilebilir. Böyle bir durumda hemen oturmak ve hatta ortam bunun için uygunsa uzanmak gerekir. Bu sayede tansiyonun dengelenmesi sa─članabilir. Birkaç dakika boyunca aya─ča kalkmamak tavsiye edilir. 

Dü┼čük Tansiyonun Faydalar─▒ ve Zararlar─▒ Nelerdir?

Dü┼čük tansiyonun zararlar─▒ ve faydalar─▒ incelendi─činde ikisinin de ki┼čilere ba─čl─▒ de─či┼čkenlik gösterdi─či söylenebilir. Özellikle düzenli spor yapan ki┼čilerin tansiyonunun dü┼čük seyretti─či gözlemlenir.

Bu dü┼čük de─čer yan etkiye sebep olmad─▒─č─▒ sürece genellikle bir sorundan ┼čüphelenilmez. Dü┼čük tansiyon özellikle baz─▒ rahats─▒zl─▒klar─▒ olan ki┼čiler için son derece zararl─▒ olabilir. Bununla alakal─▒ net bir bilgiye ula┼čabilmek için ki┼činin doktora muayene olmas─▒ tavsiye edilir. Ancak böyle herhangi bir elzem durumun söz konusu olup olmad─▒─č─▒ anla┼č─▒labilir ve gerekli tedavi uygulanabilir. 

Prof. Dr.
Mukadder Ay┼če Bilgi├ž
─░├ž Hastal─▒klar─▒ (Dahiliye)
Medical Park Ankara (Bat─▒kent)
1078

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.