Uzm. Dr. Hanım Duygu Kara Bozkurt

  • Uzmanlık Alanları: Radyoloji

Eğitim ve Uzmanlık 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Radyoloji AD. - Uzmanlık 

Deneyim
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Radyoloji AD. - Araş.Görevlisi
Muş Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü - (Devlet hizmet yükümlüsü)                                                                                                    
Özel Sevgi Hastanesi  Malatya- Uzman Doktor
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yardımcı Doçent
Özel Altınova Hastanesi Sakarya - Uzman Doktor
VM Medicalpark Kocaeli Hastanesi - Uzman Doktor

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 
Türk Tabipler Birliği
Türk Radyoloji Derneği
Türk Manyetik Rezonans Derneği

A.1     BOZKURT MURAT, KARA DUYGU, AYANOGLU YAVUZ TAHSIN (2012). Pri-mary Tubal Carcinoma with a     Preoperative Diagnosis of Tubo-ovarian Abscess: A Case Report. Proceedings in Obstetrics and Gynecology ,     2(4), 1-7.,
A.2    BOZKURT MURAT, KARA BOZKURT DUYGU, ÇIL AHMET SAID,KARAMAN MEHMET (2012). Primary Ovarian and     Pararectal Hydatid Cysts Mimicking Pelvic Endometriosis. Acta Medica Iranica, 50    (12), 839-842., Atıf     Sayısı: 4,
A.3     KARA DUYGU, BOZKURT MURAT, ÇIL AHMET SAID (2013). An Atypical Ca-se of Iliopsoas Bursitıs wıth Ovarıan     Cyst Rupture inThe FMF Patıent: Radıologıcal and Clinical Findings. International Journal of Current Research,     5(1), 181-183.,
A.4     BOZKURT MURAT, KARA BOZKURT DUYGU, ÇIL AHMET SAID ,BARUT MERT ULAS (2013). A Late Complıcatıon Of     Cystocele Operatıon: Urethral Dıver-tıculum Causıng Chronic Pelvıc Pain.. International Journal of Current     Research, 5(1), 184-186.,
A.5     BOZKURT MURAT, KARA DUYGU (2013). Giant Vulvar Schwannoma: A Case Report. Acta Medica Iranica, 51(6),     427-429., Atıf Sayısı: 1,
A.6    BOZKURT MURAT, KARA DUYGU (2013). Fetus Papyraceous in a Twın Preg-nancy: A Case ReportWithout Any     Maternal and Fetal Complications. Proceedings in Obs-tetrics and Gynecology , 3(2),1-5.,
A.7     BOZKURT MURAT, BOZ GONCA GÜL, BOZ AHMET UGUR , KARA DUYGU (2013). Coexistence of Postpartum     Cardiomyopathy and Single Coronary Artery Anomaly. Proceeding in Obstetrics and Gynecology, 3(2), 1-7.,     
A.8     BOZKURT MURAT, KARA DUYGU (2013). Isolated Torsıon of The Fallopıan Tube in a Postmenopausal Woman.     Proceedings in Obstetrics and Gynecology, 3(2), 1-7.,
A.9    ÇIL AHMET SAID,BOZKURT MURAT, KARA DUYGU, GULER BERIL (2013). Giant Endometrial Polyp Protruding     From The External Cervical Os in A Postmenopa-usal Woman: Magnetic Resonance Imaging and Hysteroscopic     Findings. Proceeding in Obstetrics and Gynecology, 3(3), 1-9.,
A.10     ÇIL AHMET SAID, BOZKURT MURAT, KARA BOZKURT DUYGU, KARA-BACAK ADEM (2013).Coexistence of the     Congenital Arteriovenous Fistula of the Left Breast with a True Aneurysm of the Right Internal Mammary Artery.     Clinical Me-dicine & Research, 11(4), 237-241., Atıf Sayısı: 1,
A.11     CIL AHMET SAID , BOZKURT MURAT, KARA BOZKURT DUYGU (2014). An Incidentally Found True Portal Vein     Aneurysm Secondary to Left Liver Lobe Aplasia in a Non-Cirrhotic Pregnant Woman Presented with Ovarian     Torsion. Journal of Medical Cases, 5(3), 163-166., Doi: http://dx.doi. org/10.14740/jmc1666w,
A.12    KARA BOZKURT DUYGU, BOZKURT MURAT, SAHIN LEVENT (2014). Mag-netic Resonance Imaging and Clinical     Features in Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome. Journal of Medical Cases, 5 (3), 182-185., Doi:     http://dx.doi.org/10.14740/jmc1662w,
A.13     KARA BOZKURT DUYGU ,BOZKURT MURAT, SAHIN LEVENT (2014). Coexistence of Cesarean Scar Endometriosis     and Intramuscular Endometriosis. Journal of Medical Cases, 5(5), 298-301., Doi:     http://dx.doi.org/10.14740/jmc1728w,
A.14     KARA BOZKURT DUYGU, BOZKURT MURAT, SAHIN LEVENT (2014). Mag-netic Resonance Imaging in Addition to     Ultrasound in the Diagnosis of Cesarean Scar Ec-topic Pregnancy. Journal of Medical Cases , 5(6), 329-333.,     Doi: http://dx.doi.org/10.14740/jmc1734w,
A.15     ÇIL AHMET SAID, BOZKURT MURAT, KARA BOZKURT DUYGU, ÜLKER KAHRAMAN (2014). Hepatic Portal Venous     Gas and Severe Right Shoulder Pain after Caesarean Section: A Case Report. Journal of Andrology and     Gynaecology, 2(1), 1-3., Doi: 10.13188/2332-3442.1000012,
A.16     ÇIL AHMET SAID, BOZKURT MURAT, KARA BOZKURT DUYGU (2014). Intrauterine Temporomandibular Joint     Dislocation: Prenatal Sonographic Evaluation. Clinical Medicine &Research , 12(1-2), 58-60., Doi:     doi:10.3121/cmr.2013.1148,
A.17     BOZKURT MURAT, CIL AHMET SAID, KARA BOZKURT DUYGU (2014). Intramuscular Abdominal Wall     Endometriosis Treated By Ultrasound-Guided Ethanol Injection. Clinical Medicine & Research, 12(3-4), 160-    165., Doi: 10.3121/cmr.2013.1183,
A.18    CIL AHMET SAID, BOZKURT MURAT, KARA BOZKURT DUYGU, GÖK MUSTAFA (2015). Investigating the     Relationship Between Persistent Reflux Flow on the First Postoperative Day and Recurrent Varicocele in     Varicocelectomy Patients. Journal of Clinical Medicine Research , 7(1), 29-32., Doi:     http://dx.doi.org/10.14740/jocmr1967w,
A.19     TEMUR ISMAIL, BOZKURT MURAT, GENCDAL SERVET, KARASU YETKIN, KARA BOZKURT DUYGU, PASAOGLU HACER,ÜLKER KAHRAMAN,DEDE SUAT (2015). Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome in Spontaneous     Pregnancy. Procee-dings in Obstetrics and Gynecology, 4(3), 1-6.,
A.20     ÜLKER KAHRAMAN , KARASU YETKIN, BOZKURT MURAT, GENCDAL SERVET, KARA BOZKURT DUYGU, SAHIN     LEVENT (2015). The Second Case of Horn Kolb Syndrome in the Same Woman in Turkey, Diagnosed Prenatally     at 16 Weeks of Pregnancy. Proceedings in Obstetrics and Gynecology, 1-6.,
A.21    YETKIN KARASU, BOZKURT MURAT, GENCDAL SERVET,TANAS GÜLSAH, DEDE SUAT,YUMRU AYSE ENDER,KARA     BOZKURT DUYGU,SAHIN LEVENT (2015). Prenatal Diagnosis of Fetal Acrania Using Two and Three Dimensional     Ultrasound. Proceedings in Obstetrics and Gynecology , 1-6.,
A.22 KARA BOZKURT DUYGU, BOZKURT MURAT, NAZLI MA, MUTLU  IN, KI-LICKESMEZ ÖZGÜR (2015). Diffusion-weighted and diffusion-tensor imaging of normal and diseased uterus. World Journal of Radiology, 7(7), 149-56, doi: 10.4329/wjr.v7.i7.149. 
A 23. KILICKESMEZ ÖZGÜR, ZEYNEP FIRAT, OYGEN A, BOZKURT KARA DUY-GU, GUZELBEY TEVFİK, GURSES BENGİ, TAŞDELEN NESLİHAN (2016). Diffusion Tensor Imaging of the Uterine Zones Related to the Menstrual Cycle and Menopausal Status at 3 Tesla MRI. Balkan Medical journal,  33(6):607-613
A 24. ERŞAHİN A, CELİK O, ACET M, ERSAHİN S, ACET T, BOZKURT KARA DUYGU, YAVUZ Y, İLHAN S (2017). Impact of Endometrioma Resection on Eutopic En-dometrium Metabolite Contents: Noninvasive Evaluation of Endometrium Receptivity.  Rep-roductive Sciences, 24(5):790-795. doi: 10.1177/1933719116670039.
 


 
B. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C. Bilimsel yayımlanmış kitap bölümü çevirisi:
Kas İskelet Sistemi Radyolojisi

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
D1.  KADRİYE ORTA KILIÇKESMEZ, ÖZGÜR KILIÇKESMEZ, NESLİHAN TAŞDELEN, H. DUYGU KARA, YÜKSEL IŞIK, ARDA AYHAN GÜRSES, NEVZAT GÜRMEN (2009). Non-kardiyak Toraks BT İncelemelerinde Rastlantısal Olarak Saptanan Koroner Arter Kalsifikasyonları. Marmara Medical Journal, 22: 197- 202.
D2. DUYGU KARA BOZKURT, MUSTAFA GÖK, AHMET ERDEM, ADEM KİRİŞ (2015). Diagnostic Importance of Flair and Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging of the Atypic Intracranial Epidermoid Cysts.  Journal of Academic Research in Medicine, 5: 134-8
D.3 GENÇDAL SERVET,ÜLKER KAHRAMAN,BOZKURT MURAT,ÇIÇEK MELEK,KARASU YETKIN,KARA BOZKURT DUYGU,ÖZAKSIT GÜLNUR,SAHIN LEVENT,DESTEGÜL EMRE (2015). Extended Fetal Bradicardia: Case Report. Journal of Academic Research in Medicine, Doi: 10.5152/jarem.2015.693 (Kontrol No: 1431705)

E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
F1. NESLİHAN KABAKÇI, H.ZAFER AKŞİT, BENGİ GÜRSES, H.DUYGU KARA, NALAN ALAN SELÇUK, IŞIN DOĞAN EKİCİ, MUTLU CİHANGİROĞLU, YENER KOÇ (2007). Non-Hodkin Lenfomada Adrenal Gland ve Meme Tutulumu: Olgu Sunumu 28. Ulusal Radyoloji Kongresi.
F2. NESLİHAN KABAKÇI, H.DUYGU KARA, BENGİ GÜRSES, H. ZAFER AKŞİT, M.MUTLU CİHANGİROĞLU, FAİK ALTINTAŞ (2007). Adduktor İnsersiyo Avulziyon Sendromu (Thigh Splints): MR Görüntüleme ile Ayırıcı Tanı. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi. F3. NESLİHAN KABAKÇI, BENGİ GÜRSES, ZEYNEP FIRAT, H.DUYGU KARA, MÜGE ÜNAL, H.ZAFER AKŞİT, M.MUTLU CİHANGİROĞLU, ARZU KOVANLIKAYA, İLHAMİ KOVANLIKAYA (2007). Periferal Sinir Patolojilerinde Diffüzyon Tensör Görüntülemenin Kullanımı. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi.
F4. H.DUYGU KARA, MUTLU CİHANGİROĞLU, ÖZGÜR KILIÇKESMEZ, NESLİHAN TAŞDELEN, ZEYNEP FIRAT, BURCU YETİMOĞLU, UĞUR TÜRE (2008). Glial Tümörlerde Yüksek (B3000) ve Düşük (B1000) B Değerli Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüler ile ADC Değerlerinin Tümör Gradelendirilmesindeki Etkinliği. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi.
F5. ÖZGÜR KILIÇKESMEZ, M.MUTLU CİHANGİROĞLU, ZEYNEP FIRAT, NESLİHAN TAŞDELEN, H.DUYGU KARA, UĞUR TÜRE, NEVZAT GÜRMEN (2008). Korpus Kallozum Tutulumlu Glial Tümörlerde Diffüzyon Tensör Görüntüleme ve Traktografi Bulguları 29. Ulusal Radyoloji Kongresi.
F6. H.DUYGU KARA, NESLİHAN TAŞDELEN, ÖZGÜR KILIÇKESMEZ, BENGİ GÜRSES, KEMAL SARICA, NEVZAT GÜRMEN (2009). Mesane Transizyonel Hücreli Karsinom Penil Metastazı: Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme ile Tanı. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi.
F7. H.DUYGU KARA, BENGİ GÜRSES, BAKİ EKİCİ, NESLİHAN YAŞDELEN, ÖZGÜR KILIÇKESMEZ, NEVZAT GÜRMEN (2009). Karaciğerde Yabancı Cisim: Nadir Bir Olgunun BT Bulguları. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi.
F8. BENGİ GÜRSES, H.DUYGU KARA, NESLİHAN YAŞDELEN, ÖZGÜR KILIÇKESMEZ, NİL ÇOMUNOĞLU, SELAMİ SÖZÜBİR, NEVZAT GÜRMEN (2010). Yenidoğanda İntrapulmoner Kistik Lenfanjiyom: Nadir Bir Olgu. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi.
F9. BOZKURT MURAT,KARA HANIM DUYGU (2012). Fetus Papyraceous ın a Twın Pregnancy. Türkiye Maternal Fetal     Tıp ve Perinatoloji Dernegi, VIII. Ulusal Kongresi,
F10. BELMA KIYMAZASLAN, HANIM DUYGU KARA (2012). Ekstra ve intrakraniyal uzanım gösteren menenjiom olgusu: Görüntüleme bulguları..33. Ulusal Radyoloji Kongresi.
F11. BOZKURT MURAT, ÜLKER     KAHRAMAN, KARA BOZKURT DUYGU, KARASU YETKIN, GENÇDAL SERVET,  ÇIÇEK MELEK, DEDE SUAT (2014). Servikal Ektopik Gebelik:Basarısız Metoreksat Tedavisi Sonrası Dilatasyon Küretaj Yapılan Olguda Metotreksat     Basarısızlıgı Için Risk Faktörlerinin Incelenmesi. Palandöken Kadın Dogum Kongresi,
F12. BOZKURT MURAT, GENÇDAL SERVET, ÜLKER KAHRAMAN, KARA BOZKURT HANIM DUYGU ,DEDE SUAT (2014). Derin Endometriozisi ve Myomu Bulunan Olguda Histerektomi Sonrası Üreter Ligasyonunu Taklit Eden Pelvik     Hematom. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,
F13. BOZKURT MURAT, GENÇDAL SERVET, KARA BOZKURT DUYGU, ÜLKER KAHRAMAN, KARASU YETKIN, PASAOGLU     HACER,DEDE SUAT (2014). Sezaryan Insizyon Skar Hattı Sag Lateralinde Görülen Endometriozis Externa. 12.     Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,
F14. BOZKURT MURAT, KARA BOZKURT DUYGU, GENÇDAL SERVET, ÜLKER KAHRAMAN, DEDE SUAT (2014). 36.     Gebelik Haftasındaki Gebede Kalçanın Bilateral Geçici Osteoporozu. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,     
F15. GÖK MUSTAFA, KARA BOZKURT DUYGU, BOZKURT MURAT, ÇINAR CELAL,ÇIÇEK MELEK (2014). Nadir görülen fetal pial arteriovenöz malformasyonun prenatal tanısı ve postnatal yönetimi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi,     
F16. ÇIL AHMET SAID, BOZKURT MURAT, KARA BOZKURT DUYGU, GÖK MUSTAFA (2014). Varikoselektomi Hastalarında Post-Operatif Birinci Gün Devam Eden Reflü Akımı ile Varikosel Nüksü Arasındaki Iliskinin Arastırılması. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi,
F17. KARA BOZKURT DUYGU, GÖK MUSTAFA (2014). Sfenoid kemiğin büyük kanadında yerleşmiş intradiploik epidermoid kist. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi,
F18. DUYGU KARA BOZKURT, ŞEYHO CEM YÜCETAŞ, MUSTAFA GÖK, AHMET
 ERDEM, ADEM KIRIŞ (2014). Yetişkin hastada insidental saptanan intrakranial dikiş iğnesi. 35.Ulusal Radyoloji Kongresi,

G. Atıflar, atıfta bulunulan yayınlar:
G1. Non-kardiyak Toraks BT İncelemelerinde Rastlantısal Olarak Saptanan Koroner Arter Kalsifikasyonları. Kadriye Orta Kılıçkesmez1, Özgür Kılıçkesmez2, Neslihan Taşdelen2, H.Duygu Kara2, Yüksel Işık2, Arda Ayhan Gürses3, Nevzat Gürmen2. Marmara Medical Journal, 2009, 22: 197- 202. 2 atıf

I.Basım ve değerlendirme aşamasında olan makaleler.
H. Kongrelerde yapılan konuşmalar:
H1. 3T MR Cihazında Glial Tümörlerin Evrelendirilmesinde Diffüzyon Tensör Görüntülemenin Etkinliği.  Sözlü Bildiri, H.Duygu Kara. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi. Kasım 2009, Antalya