sat─▒r aras─▒

Düz taban ameliyat─▒, insan vücut yap─▒s─▒nda aya─č─▒n iç kavisinin kaybolmas─▒ ya da tamamen ortadan kalkmas─▒ durumunda olu┼čan düz tabanl─▒k problemini gidermek için uygulanan bir cerrahi tedavi yöntemidir. Düz taban ameliyat─▒, aya─č─▒n normalde olmas─▒ gereken iç uzun kavisinin kaybolarak topu─čun d─▒┼ča do─čru kaymas─▒yla olu┼čan ayak deformasyonun tedavi edilmesi amac─▒yla uygulan─▒r.

Halk aras─▒nda düz tabanl─▒k olarak da bilinir. Düz tabanl─▒k yaln─▒zca do─ču┼čtan gelen kal─▒t─▒msal özelliklerle olu┼čmaz. Ki┼či sonradan yakaland─▒─č─▒ bir romatizma sonucunda, a┼č─▒r─▒ kilo problemi ya da uzun süreli sa─čl─▒ks─▒z ayakkab─▒ kullanmas─▒ sonucunda da düz taban problemi ya┼čayabilir. Düz tabanl─▒k sorunu ya┼čayan ki┼čiler genellikle tedaviye ihtiyaç duymayabilir.

Ancak ileri boyutlarda düz tabanl─▒k baz─▒ istenmeyen sorunlara yol açabilir. Ayak a─čr─▒s─▒, sertlik veya ba┼čka zorluklara sebebiyet verdi─činde alan─▒nda uzman doktor cerrahi olmayan tedaviler önerebilir. Düz taban ameliyat─▒ nedir sorusuna düz taban sorunundan kaynakl─▒ a─čr─▒n─▒n giderilmesine, kemik ve tendon problemlerini onarmaya yard─▒mc─▒ olur yan─▒t─▒ verilebilir.

Düz Taban Ameliyat─▒ Nedir?

Düz taban ameliyat─▒ ayaklarda olu┼čan düz tabanl─▒k durumunun tedavi edilmesi ba┼član─▒lan bir cerrahi müdahaledir. Düz taban ameliyat─▒ için uygun görülen ideal ya┼č 9-12 ya┼č aral─▒─č─▒d─▒r. Düz taban ameliyat─▒ nedir sorusu için aya─č─▒n iç kavisini yeniden olu┼čturmak ve topu─čun d─▒┼ča do─čru kaymas─▒n─▒ önlemek amac─▒yla yap─▒lan ameliyatt─▒r yan─▒t─▒ verilebilir.

Düz taban ameliyat─▒nda kriter hastan─▒n düz tabandan kaynaklanan ciddi rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒n olmas─▒d─▒r. E─čer hastada düz tabana ba─čl─▒ olu┼čan herhangi bir ┼čikayet yoksa ameliyat yap─▒lmas─▒na gerek duyulmaz.

Buradaki prensip düz tabanl─▒k sorunu ya┼čayan ki┼čilerin günlük aktivitelerini yerine getirmelerine çözüm bulmakt─▒r. Düz taban ki┼čiler, uzun yürüyü┼člerde çok daha çabuk yorulabilir, ayaklar─▒ vücudun a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒ ta┼č─▒makta, dengede durmakta zorlanabilir, dü┼čmelere ve yaralanmalara sebebiyet verebilir.

Tüm bu rahats─▒zl─▒klar─▒n önüne geçmek için düz taban ameliyat─▒ ile aya─č─▒n iç kavisi yeniden olu┼čturularak tedavi edilebilir. Düz taban ameliyat─▒ zor mu sorusunun yan─▒t─▒n─▒ belirleyen faktörlerden en önemlisi ameliyat─▒n türüdür. Bir de hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒ olarak düz taban ameliyat─▒n─▒n zorlu─ču de─či┼čebilir.

Çocuklarda Düz Taban Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda düz taban ameliyat─▒ süreci 8 ya┼č─▒na kadar netle┼čmez. 8 ya┼č─▒n─▒ dolduran çocuklarda ┼čikayetlere göre uzman hekim taraf─▒ndan te┼čhis süreci ba┼člar. E─čer düz taban durumu cerrarih müdahale olmadan geçmeyecek seviyedeyse 9-12 ya┼č aral─▒─č─▒nda operasyon yap─▒l─▒r.

Ameliyat, ayak bilek bölgesinde d─▒┼č taraftan aç─▒lan d─▒┼č taraf─▒nda 2 ya da 3 cm'lik bir kesiyle gerçekle┼čtirilir. Cerrah, kesiden sonra topuk kemi─činin arka k─▒sm─▒nda bulunan talus kemi─čine bir vida yerle┼čtirir. Bu vida, topuk kemi─činin yanl─▒┼č hareketini durdurarak aya─č─▒n kavsinin olu┼čmas─▒na yard─▒m eder.

Düz taban ameliyat─▒ sonras─▒ çocu─čun iyile┼čme süreci doktorunun talimatlar─▒na uymas─▒na ba─čl─▒ olarak 4 ya da 6 hafta sürebilir. Doktorun önerdi─či fizik tedavi ve rehabilitasyon program─▒na uyulmas─▒ iyile┼čme a┼čamas─▒nda önemli bir etkendir.

Çocuklarda düz taban ameliyat─▒ sonras─▒ düz tabanl─▒─č─▒n tekrar etme riski oldukça dü┼čüktür. Ayak sa─čl─▒─č─▒na dikkat edilip doktorun verdi─či egzersizleri düzenli yapmak çocuklarda düz tabanl─▒k rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒n tekrar etme riskinin önüne geçilmesinde büyük fayda sa─člar.

Kad─▒nlarda Düz Taban Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

 Kad─▒nlarda düz taban ameliyat─▒, erkeklerdeki düz taban ameliyat─▒yla benzerdir. Kad─▒nlarda düz taban ameliyat─▒ yöntemi, hastan─▒n ya┼č─▒na, genel sa─čl─▒k durumuna, düz tabanl─▒k özelliklerine ve ┼čikayetlerine ba─čl─▒ olarak belirlenir.

Artroerezis en yayg─▒n olarak kullan─▒lan ameliyat yöntemlerinden biridir . Hastan─▒n topuk kemi─činin arka k─▒sm─▒na vida yerle┼čtirilerek uygulan─▒r. Bu vida, topuk kemi─činin yanl─▒┼č hareketinin önüne geçerek ayakta kavisin olu┼čmas─▒na yard─▒mc─▒ olur.

Düz taban ameliyat─▒nda artroerezis yöntemi genellikle ayak bile─činin d─▒┼č taraf─▒nda 2-3 cm'lik küçük bir kesi at─▒larak uygulan─▒r. Kad─▒nlarda düz taban ameliyat─▒ sonras─▒ hasta normal ko┼čullarda ayn─▒ gün hastaneden taburcu edilebilir. ─░yile┼čme sürecinde doktorun öneri ve tavsiyelerine uymak çok önemlidir.

Hasta, ayaklar─▒n─▒ dinlendirerek ve doktorun önerdi─či fizik tedavi program─▒na uyarak iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒rabilir. Hasta tamamen iyile┼čip sa─čl─▒─č─▒na kavu┼čtuktan sonra da ayaklar─▒na dikkat etmeyi sürdürmeli ve doktorunun önerdi─či egzersizleri yapmaya devam ederek düz tabanl─▒─č─▒n tekrar etmesinin önüne geçebilir. 

Erkeklerde Düz Taban Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde düz taban ameliyat─▒, kad─▒nlarda yap─▒lan düz taban ameliyat─▒ ile benzerdir. Ameliyat yöntemi, hastan─▒n bulundu─ču ya┼ča, düz tabanl─▒k çe┼čidine ve düz tabanl─▒k kaynakl─▒ ┼čikayetlerine ba─čl─▒ olarak belirlenir.

Ameliyat sonras─▒ iyile┼čme süreci boyunca erkek hastan─▒n doktorun talimatlar─▒na uymas─▒ önemlidir. Düz taban ameliyat─▒n─▒n ba┼čar─▒l─▒ olmas─▒ ve olu┼čabilecek risklerin azalt─▒lmas─▒ için önemlidir. 

Düz tabanl─▒k ameliyat─▒n─▒n faydalar─▒n─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Düz tabanl─▒─ča ba─čl─▒ olarak beliren a─čr─▒lar giderilebilir
 • Yürüyü┼č ve ko┼ču gibi sportif aktivitelerin rahatl─▒kla yap─▒lmas─▒n─▒ sa─člar
 • Düz tabanl─▒─ča ba─čl─▒ olarak geli┼čen ayak yap─▒s─▒ndaki deformasyonun düzeltilmesini sa─člar

 Ya┼čl─▒larda Düz Taban Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda düz taban ameliyat─▒, gençlerde yap─▒lan düz taban ameliyat─▒ ile ayn─▒ temel özelliklere dayan─▒r. Ancak ya┼ča ba─čl─▒ olarak farkl─▒ etkileri olabilir. Özellikle ya┼čl─▒lar─▒n düz taban ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreçleri uzun zaman alabilir.

Ameliyata ba─čl─▒ riskler de ya┼čtan kaynakl─▒ olarak art─▒┼č gösterebilir. Ya┼čl─▒larda düz taban ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusuna yakla┼č─▒k olarak 15-20 dakika yan─▒t─▒ verilebilir. Ameliyat sonras─▒ hasta, normal ko┼čullar içinde ayn─▒ gün hastaneden taburcu edilir. 

Ya┼čl─▒larda düz taban ameliyat─▒ sonras─▒ dikkat edilmesi gerekenleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

 • Ameliyat sonras─▒ doktorun önerdi─či ilaçlar─▒ düzenli olarak kullanmak 
 • Ameliyat sonras─▒ ayaklar─▒ s─▒k s─▒k dinlendirmek 
 • Ameliyat sonras─▒ doktorun önerdi─či fizik tedavi program─▒na uymak
 • Ameliyat sonras─▒ doktorun önerdi─či ayakkab─▒lar─▒ giymek 

Ameliyat sonras─▒ iyile┼čme süreci boyunca hastan─▒n doktorun talimatlar─▒na dikkat etmesi çok önemlidir. ─░yile┼čtikten sonraki süreçte de hasta ayak sa─čl─▒─č─▒na gereken özeni ve hassasiyeti göstermeye devam etmelidir.

Düz Taban Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Düz taban ameliyat─▒, düz tabanl─▒k ┼čikayetleri sonucunda doktora giden hastaya doktor taraf─▒ndan istenilen tetkikler de─čerlendirildikten sonra düz tabanl─▒k tan─▒s─▒ konulmas─▒ndan sonra karar verilebilecek bir cerrahi tedavi yöntemidir.

Doktor, hastan─▒n ayak yap─▒s─▒ndaki düz tabanl─▒─č─▒n tipini belirler. Bu tipe göre ameliyat, ayaktaki kemiklerin, ba─člar─▒n veya tendonlar─▒n yeniden konumland─▒r─▒lmas─▒n─▒ veya sabitlenmesini içerebilir. Düz taban ameliyat─▒ için kullan─▒lan iki ana yöntemi ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Artroerezis: Bu yöntem, hastan─▒n topuk kemi─činin arka k─▒sm─▒na bir vida yerle┼čtirilmesiyle uygulan─▒r. Vida, topuk kemi─činin yanl─▒┼č hareketini engelleyerek ayakta kavisin olu┼čmas─▒na yard─▒m eder.  
 • Tendon ameliyat─▒: Bu yöntemle hastan─▒n aya─č─▒ndaki ba─č ve tendonlar─▒n yerleri de─či┼čtirilir. Böylece ayakta kavisin olu┼čumu sa─član─▒r.

 Düz Taban Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Düz taban ameliyat─▒ riskleri, her ameliyatta olu┼čabilecek risk faktörleriyle benzerlik gösterir.

Cerrahi i┼čleme ba─čl─▒ olarak olu┼čabilecek düz taban ameliyat─▒ riskleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

 • Ameliyat bölgesinde at─▒lan kesileren dolay─▒ ameliyat sonras─▒ enfeksiyon belirtileri riski her zaman olu┼čabilir. Enfeksiyon kapma belirtileri aras─▒nda ameliyat bölgesinde k─▒zar─▒kl─▒k, ┼či┼člik, a─čr─▒ ve yüksek ate┼č yer al─▒r. Enfeksiyon kap─▒lmas─▒ durumunda antibiyotik tedavisine ba┼član─▒r.
 • Ameliyat bölgesinde ameliyat esnas─▒nda ya da sonras─▒nda aç─▒lan kesilerden kaynakl─▒ kanama görülebilir. Kanama ya┼čand─▒─č─▒nda ayakta morarma, ┼či┼člik olu┼čabilir. Kanama belirtisi tedavisi için cerrahi müdahale gerekebilir. 
 • Ameliyat sonras─▒ iyile┼čme süreci beklenilenden daha uzun sürede gerçekle┼čebilir
 • Ameliyatta topuk kemi─činin arka k─▒sm─▒na yerle┼čtirilen vida k─▒rabilir ya da vida yerinden ç─▒kabilir. 
 •   Tendon ameliyat─▒ sonras─▒nda ayaktaki ba─č ve tendonlarda zay─▒flama görülebilir. Bunun sonucunda ba─č ve tendon kopmas─▒ riski olu┼čabilir. Bu durumda fizik tedavi yöntemine ba┼čvurulur. 

Düz taban ameliyat─▒ olmaya karar vermeden önce ameliyat─▒n ta┼č─▒d─▒─č─▒ tüm riskleri ve faydalar─▒ hakk─▒nda doktorundan detayl─▒ bilgi almas─▒ önemlidir. 

Düz Taban Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

 Düz taban ameliyat─▒ olduktan sonra dikkat etmeniz gerekenleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Ameliyat sonras─▒ doktorunuzun önerdi─či ilaçlar─▒ düzenli olarak kullan─▒n
 • Ameliyat sonras─▒ ayaklar─▒n─▒z─▒ s─▒k s─▒k dinlendirin
 • Ameliyat sonras─▒ uzun yürüyü┼člerden ve uzun süreli ayakta durmaktan kaç─▒n─▒n
 • Ameliyat sonras─▒ doktorunuzun önerdi─či fizik tedavi program─▒na uyun
 •  Ameliyat sonras─▒ istirahat etti─činiz odan─▒n s─▒k s─▒k havaland─▒r─▒lmas─▒na özen gösterin 
 • Düzenli ve sa─čl─▒kl─▒ beslenme ve diyet düzeni iyile┼čme sürecinizi h─▒zland─▒rmaya yard─▒m eder
 • Bol bol s─▒v─▒ tüketin 
 • Ameliyat sonras─▒ doktorunuzun önerdi─či çe┼čit ayakkab─▒ giymeye özen gösterin. Bu ayakkab─▒lar, ayaklar─▒n─▒z─▒ desteklemeye ve iyile┼čme sürecini korumaya yard─▒mc─▒ olur.

Düz Taban Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Düz taban ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci genellikle yakla┼č─▒k olarak 4 hafta ila 6 haftay─▒ bulabilir.

─░yile┼čme sürecinde, bu belirtilerden herhangi birini ya┼čarsan─▒z doktorunuzu hemen bilgilendirmelisiniz:

 • A┼č─▒r─▒ a─čr─▒
 • ┼×i┼člik
 • Ameliyat bölgesinde morarma
 • Yüksek ate┼č
 • Ameliyat bölgesindeki yaran─▒n aç─▒lmas─▒ 

Ameliyat sonras─▒ iyile┼čme süreci boyunca, ayaklar─▒n─▒z─▒n sa─čl─▒─č─▒na özen göstermeniz çok önemlidir. Ayaklar─▒n─▒z─▒ temiz ve kuru tutun. Enfeksiyon riskini azaltmak için ayakkab─▒lar─▒n─▒z─▒ s─▒k s─▒k de─či┼čtirin.

Ayr─▒ca, ayaklar─▒n─▒z─▒n iyile┼čmesini desteklemek için dikkat edebilece─činiz baz─▒ unsurlar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:  

 • Ayaklar─▒n─▒z─▒ yüksekte tutun. Ayaklar─▒n─▒z─▒ yatmadan önce 15-20 dakika boyunca kalp seviyesinden yukar─▒da tutabilirsiniz. Böylece ayaklar─▒n─▒zda olu┼čabilecek ┼či┼člik ihtimalini azaltabilirsiniz.
 • Ayaklar─▒n─▒z ┼či┼čer ya da a─čr─▒n─▒z artarsa buz torbas─▒ ile so─čuk kompres uygulayabilirsiniz. 
 •  Ayaklar─▒n─▒z─▒ olu┼čabilecek çatlaklardan korumak için düzenli olarak nemlendirici krem kullanabilirsiniz.

Düz taban ameliyat─▒, genellikle ba┼čar─▒l─▒ sonuçlar veren cerrahi bir i┼člemdir. Ameliyat sonras─▒ dikkatli bir iyile┼čme süreciyle, hastalar─▒n ço─čunlu─ču düz taban─▒n neden oldu─ču ┼čikayetlerden, a─čr─▒ ve rahats─▒zl─▒klardan kurtulabilir.

S─▒kça Sorulan Sorular

Çocuklarda düz taban ameliyat─▒ zor mu?

Çocuklarda düz taban ameliyat─▒ zor mu sorusunun yan─▒t─▒ ameliyat─▒n durumuna ve çocu─čun genel sa─čl─▒k durumuna göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. Ço─čunlukla müdahale sonras─▒ ayn─▒ gün içinde taburcu olur.

Düz taban ameliyat─▒ kaç saat sürer?

Düz taban ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusuna yakla┼č─▒k 15-20 dakika yan─▒t─▒ verilebilir.

Prof. Dr.
Abdullah Yal├ž─▒n Tabak
Ortopedi ve Travmatoloji
VM Medical Park Ankara (Ke├ži├Âren)
808

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.