Dr. Öğr. ÜyesiEbru Akar

  • İlgi Alanları
  • Katarakt
  • Glokom
  • Kontakt lens
  • Şaşılık
  • Çocuk göz hastalıkları
  • Retina hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği - Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD 5. Oftalmik Cerrahi Kursu 2005, Ankara
26. Ulusal Oftalmoloji Nisan Kursu 7-9.04.2006 Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD 6. Oftalmik Cerrahi Kursu 2006, Ankara
27. Ulusal Oftalmoloji Nisan Kursu 6-8.04.2007 Ankara
28. Ulusal Oftalmoloji Nisan Kursu 11-13.04.2008 Ankara
42. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23.10.2008 Antalya
Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi Yaz Sempozyumu 25-28.06.2009
47. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya 2013
48. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya 2014


Yurtdışı Yayınlar
•    Eren E, Küçükerdönmez C, Yılmaz G, Akova YA. Regression of neovascular posterior capsular vessels by intravitreal bevacizumab. J. Cataract Refract Surg. 2007:33(6):1113-1115.
•    Akar EE, Oner V, Küçükerdönmez C, Aydın Akova YA. Comparison of subconjunctivally injected bevacizumab, ranibizumab, and pegaptanib for inhibition of corneal neovascularization in a rat model. Int J Ophthalmol. 2013 Apr 18;6(2):136-40
Yurtiçi yayınlar
•    Güngör SG, Akova YA, Akar EE. Multipl Skleroz ile ilişkili üveitler. Oftalmoloji. 42; 6: 2012
Yurtdışı Bildiriler
•    Bayar S, Akova YA, Eren E. Peripheral retinal vasculitis associated with multiple sclerosis. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-lmmunoinfectiology in Europe SOIE 2008 June 12-15, 2008 Cappadocia-Turkey.
•    Bayar SA, Oto S, Yazici AC, Gunes Y, Eren E, Akova YA. Factors Influencing Binocular Factors Influencing Binocular Sensory Outcomes in Accommodative Esotropia Patients: Long Term Follow Up XI International Strabismological Association. 22-25 September 2010, İstanbul. SS
•    Oto S, Bayar SA, Eren E, Yazıcı AC, Güneş Y, Eroğlu FC, Akova YA. Long-Term refractive changes in patients with accommodative esotropia. XI International Strabismological Association. 22-25 September 2010, İstanbul.P
Yurtiçi Bildiriler
•    Küçükerdönmez C, Eren E, Yılmaz G, Akova YA. Kataract cerrahisi sonrası arka kapsüler Neovaskülarizasyon gelişen bir olguda intravitreal bevacizumab uygulaması. TOD Kış Sempozyumu 16-18 Şubat 2007, Bursa
•    Eren E, Akova YA, Bayar SA, Metindoğan S. Tüberküloz olgularımızdaki oküler bulgular. TOD Ulusal Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya.
•    Eren E, Akova YA, Bayar SA. Multiple sklerozlu iki hastada periferik retinal vaskülüt. TOD Ulusal Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya.
•    Yılmaz G, Eren E, Akkoyun İ, Küçükerdönmez C. Vitreomakular traksiyon sendromunda vitrektomi sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Kongresi. 11-15 Kasım 2009, Antalya.