Uzm. Dr.Ebru Soylu

  • İlgi Alanları
  • Cinsel terapi
  • Evlilik terapisi
  • Bireysel psikoterapi
  • Anksiyete bozukluğu
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Depresif bozukluk
  • Bipolar affektif bozukluk
  • Şizofreni

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesinde ruh sağlığı ve hastalıkları

Deneyim
Samsun Çarşamba Dikbıyık Sağlık Ocağı
Diyarbakır Devlet Hastanesinde Uzman Doktor
Çorum Devlet Hastanesi
Ankara Ulus Devlet Hastanesi

Anadolu Tıp Dergisi

• Ali Cezmi ARIK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)

• Özturkay Ebru SOYLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)

• Ahmet Rıfat ŞAHİN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)

• Yıl: 2002Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 1302-1184Sayfa Aralığı: 20 - 23 Akut stres bozukluğunda cinsiyete bağlı farklılıklar

Anadolu Tıp Dergisi

• Ebru Öztürkay SOYLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)

• Ali Cezmi ARIK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)

• Yıl: 2000Cilt: 2Sayı: 1ISSN: 1302-1184Sayfa Aralığı: 45 - 47