Uzm. Psk.Ece Çalışkan Subaşı

  • İlgi Alanları
  • Kaygı bozuklukları
  • Depresyon
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Yeme bozuklukları
  • Çocuk ergen terapisi
  • Bilişsel davranışçı terapi
  • Aile terapisi
  • EMDR

Eğitim ve Uzmanlık 
Maltepe Üniversitesi - Psikoloji Bölümü
Üsküdar Üniversitesi - Klinik Psikoloji - Yüksek Lisans

Deneyim
NPISTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi – Klinik Psikolog – 2015-2016

Sertifika, Eğitim ve Kurslar
Kognitif ve Davranışçı Terapi Eğitimi ‘‘Prof. Dr. Mehmet Sungur’’ 2014 – 2015 (Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Teorik Eğitim ve Süpervizyon)
Kognitif ve Davranışçı Terapi 3. Modül Eğitimi ve Süpervizyonu ‘‘Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği(KDTD)’’ 2015 –2017
Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi ‘‘Prof. Dr. Kültegin Ögel’’ 2015
Temel Bağımlılık Eğitimi ‘‘Prof. Dr. Kültegin Ögel’’ 2015
Nöropsikolojik Değerlendirme Test Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi 
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Test Eğitimi (WISC-R)
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
Çocuk ve Ergen Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryası
Denver II Gelişimsel Tarama Testi (GÇN)
Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Rorschach Mürekkep Lekesi Testi 2015 –
Çocuk Testleri Eğitimi (Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi - Gessel Gelişim Figürleri Testi - Ankara Gelişim Tarama Testi(AGTE) - Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi - Catell2A-3A Zeka Testi - Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi - Metropolitan Okul Olgunluğu Testi - Benton Görsel Bellek Testi - Porteus Labirentleri Testi - Bender Gestalt Gösel Motor Algılama Testi - Louisa Düss Psikanalitik Öykü Testi )

Mesleki Üyelikler
Türk Psikologlar Derneği
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği


Uzm. Psk. Ece Çalışkan Subaşı Videoları