Uzm. Klnk. Psk.Ecem Mizmizlioğlu

  • İlgi Alanları
  • Depresyon
  • Panik bozukluk
  • Kaygı bozuklukları
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Bipolar bozukluk
  • Travmatoloji
  • Okul problemleri
  • Davranış problemleri

Eğitim ve Uzmanlık
2016 - İzmir Ekonomi Üniversitesi- Psikoloji
2018 - Işık Üniversitesi- Klinik Psikoloji

Deneyim
2020 - 2021 Koza Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Klinik Psikolog (Yarı Zamanlı)
2020 - 2021 Noa Sağlıklı Yaşam Merkezi, Klinik Psikolog (Yarı Zamanlı)
2019 - 2020 Mizmer Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Klinik Psikolog (Tam Zamanlı)
2017 - 2018 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma  Hastanesi,  Stajyer Psikolog
2015 - 2016 Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Stajyer Psikolog
2014 - 2015 Gaziantep Şehitkâmil Devlet Hastanesi, Stajyer Psikolog
2014 - 2015 Gaziantep Üniversitesi Hastanesi, Stajyer Psikolog
2014 - 2015 İzmir Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Stajyer Psikolog
2013 - 2014 İzmir Yaşam Boyu Danışmanlık Merkezi, Stajyer Psikolog
2013 - 2014 İzmir Harikalar Diyarı Anaokulu, Stajyer Psikolog
2012 - 2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Stajyer Öğrenci

Kurs ve Sertifikalar
Prof. Dr. Emre Konuk gözetiminde Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından alınan EMDR Eğitimi 01/2021
Uzm Psk. Karin Karakulak gözetiminde İzmir Psikoloji Enstitüsü tarafından alınan Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi 02/2021
Uzm Psk. Deniz Yerlikaya tarafından alınan Nöropsikolojik Testler Eğitimi 02/2021
Rorschach ve Projektif Testler Derneği: 09/2018- 01/2021 Rorschach ve TAT Eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği: 09/2019-12/2019 Aile Danışmanlığı Eğitimi
Psikoonkolog Esra Savaş: 11/2018- 12/2018 Psikoonkoloji Eğitimi
Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği: 11/2017-05/2018 Bilişsel Davranışçı Terapi Teori Eğitimi
Dr. Itır Tarı Cömert: 02/2018-07/2018 Süpervizyon Eğitimi
Dr. Rukiye Hayran: 09/2017-12/2017 Süpervizyon Eğitimi
20. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi: 28-31/07/2015 Günlük Hayatta Duygu Düzenleme adlı workshop
Yaşam Boyu Eğitim Danışmanlık Merkezi: 27-28/02/2014 Çocuk-Ergen Psikopatolojisi Eğitimi
18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi: 06-09/07/2013 Bağlanma Kuramı Çerçevesinden Yetişkinlerde Ağlama ve Ağlamanın Psikoterapide ele alınması başlıklı workshop
18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi: 06-09/07/2013 Travma Gruplarıyla Gönüllü Psikolog olarak Çalışma adlı workshop

Kurs ve Sertifikalar
09/2021 - Prof. Dr .Hürol Fışıloğlu gözetiminde İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü tarafından alınan Aile ve Evlilik Terapisi 1. Düzey eğitimi
05/2021 - Alp Karaosmanoğlu gözetiminde alınan Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi
05/2021 - Robin Shapiro gözetiminde Emdr Derneği tarafından alınan Emdr ile Anksiyete ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi konulu workshop

Mesleki Üyelikler
Türk Psikologlar Derneği
Bilişsel Davranış Terapiler Derneği
EMDR Türkiye Derneği

Mizmizlioglu, E. (2018). Bir Grup Ruh Sağlığı Çalışanında İş Doyumunun Psikolojik Dayanıklılık ve Sağlıklı Yaşam Biçimiyle İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Online Gazete Yazıları

Mizmizlioğlu, E. (2019, 04 Kasım). Deprem Sonrası Psikolojik Durum. Ekonomi Doktorunuz. Erişim adresi: ekonomidoktorunuz.com

Mizmizlioğlu, E. (2019, 04 Kasım). Duygularınızı Ne Kadar Tanıyorsunuz?  Ekonomi Doktorunuz. Erişim adresi: ekonomidoktorunuz.com

Mizmizlioğlu, E. (2019, 09 Ekim). İkili İlişkilerde Duygusal Manipulasyon (Gaslighthing). Ekonomi Doktorunuz. Erişim adresi: ekonomidoktorunuz.com

Gönüllü Projeler

Maltepe Çocuk Cezaevi ve Gaziosmanpaşa İlçesi Çocuk ve Ergen Eğitim ve Gelişim Merkezi: (2017-2018)Genom-İst Projesi,

Gönüllü Hareketi: (2014-2015), “ Let’s Dream an Eco Village Project in Italy

Dokuz Eylül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi: (2013-2014), Özgür Kamp

Ekonomi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri: (2012-2013),Köy Projesi

Ekonomi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri: (2012-2013), Huzurevi Projesi