Dr. Öğr. ÜyesiEda Altun

  • İlgi Alanları
  • Hipertansiyon
  • Diyabet böbrek hastalığı
  • Böbrek nakli
  • Hemodiyaliz
  • Periten diyalizi
  • Kronik böbrek yetmezliği

Eğitim ve Uzmanlık
2010 - 2014 - Çukurova Üniversitesi Nefroloji Eğitimi
2003 - 2009 - Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1997 - 2003 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
03/2016-Halen - Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı
19/05/2014 - 19/08/2014 - Hakkari Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı
01/10/2010 - 10/05/2014 - Çukurova Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı
13/09/2003 - 31/08/2009 - Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2013,11th European Peritoneal Dialysis Meeting, PS0048 Comamonas Testosteroni Peritonitis Secondary to Intrauterine Device and Laparoscopic Intervention in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patient: Eda ALTUN, Bülent KAYA, Onur TAKTAKOĞLU, Refika KARAER , Saime PAYDAS, Mustafa BALAL, Neslihan SEYREK
EuroPD 2019. PERITONEAL DIALYSIS IN HEART FAILURE RESISTANT TO STANDART TREATMENT: SINGLE CENTER EXPERIENCE:  Dr Eda Altun , Prof. Saime Paydas , Dr Bülent Kaya. Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey.
ULUSAL POSTER/SÖZLÜ BİLDİRİLER

2013 , Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni: ComamonasTestosteroni: Eda Altun, Bülent Kaya, OnurTaktakoğlu, RefikaKaraer, SaimePaydaş, NeslihanSeyrek, Mustafa Balal
2013, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Böbrek Nakli Alıcılarında: Serum FGF-23 Düzeyiile Vitamin D, PTH, Kalsiyum, Fosfor, Lipid ve Kemik Hastalığı Arasındaki İlişki , Yunus Coşkun , Saime Paydaş, Eda Altun, Bülent Kaya , Ertan Kara , OnurTaktakoğlu
2013, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kronik Hemodiyaliz Programındaki 3 Hastada Paratiroidektomi Sonrası Gelişen Uzun Süreli Hipofosfatemi , Eda Altun, Bülent Kaya, SaimePaydaş, Mustafa Balal, RefikaKaraer
2013, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi , PS /GN – 281 Wolfram (DIDMOAD) Sendromu: Olgu Sunumu, Eda Altun, Nurettin Ay, Bülent Kaya, Ertuğrul Bayram, İbrahim Karayaylalı, Saime Paydaş, NeslihanSeyrek
2013, PS/GN-159 Hipoparatiroidik bir olguda vitamin D intoksikasyonuna bağlı hiperkalsemi, akut böbrekyetmezliği vemetabolik alkaloz, EdaAltun, Bülent Kaya, SaimePaydaş, Mustafa Balal, Refika Karaer
2013, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi PS/HD-189 Nadir görülen ancak kardiyovasküler hastalıkların ön belirteci olabilen hemodiyaliz komplikasyonu: Ses Kısıklığı , Refika Karaer, Saime Paydaş, Mustafa Balal, Eda Altun, Bülent Kaya
2013, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi PS/PD-205 Medikal Tedaviye Dirençli Kalp Yetmezliğinde Periton Diyalizi: Tek Merkez Deneyimi, Eda Altun, Bülent Kaya, SaimePaydaş, Mustafa Balal, Refika Karaer
2013, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi PS/PD-207, Kaşıntı Nedeniyle Başvuran Periton Diyalizi Hastasında Beklenmedik bir Tanı: Primer Bilier Siroz, Bülent Kaya, Ertuğrul Bayram, Eda Altun, Barış Sarıakçalı, Fatih Yıldız
2013, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi PS/TX-223 ,  FMF Tanısı Konulan 3 Olgu, Bülent Kaya, Eda Altun, Refika Karaer, Saime Paydaş, Mustafa Balal
2013, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, PS/GN-243, Kolesterol Embolizasyon Sendromu: Olgu Sunumu, Eda Altun, Bülent Kaya, Kaniye Aydın, İbrahim Karayaylalı, Neslihan Seyrek, SaimePaydaş
2013, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi  PS/GN-273 Medüller Nefrokalsinozisli Olguda Distal Renal Tübüler Asidoz ve Polisitemi, Bülent Kaya, EdaAltun, Mustafa Balal, SaimePaydaŞ
 2012 Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ,SS-005  Proteinürik Hastalarda Vitamin D Tedavisinin Pleiotropik Etkileri , Refika Karaer, Saime Paydaş, Mustafa Balal, Eda Altun, Bülent Kaya
2012, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi , PS/GN-040 Prediyaliz Hastalarında  D Vitamini Tedavisinin, 25-OH-Vitamin D3 ve Serum Parathormon Düzeyine Etkisi,  Refika Karaer, İbrahim Karayaylalı, NeslihanSeyrek, EdaAltun, Bülent Kaya
2012, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi İntradiyalitik Hipotansiyonda Gözden Kaçırılan Neden: Sürrenal Yetmezlik Refika Karaer, Saime Paydaş, Mustafa Balal, EdaAltun, Bülent Kaya ÇukurovaÜniversitesi Tıp Fakültesi,
2014 Sözlü BİLDİRİ,  Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,  SB-01 Kronik Renal ReplasmanTedavisi Alan Hastalarda Kan Basıncı Kontrolü ve İnflamasyonun Yaşam Kalitesine Etkisi , EdaAltun, Bülent Kaya, RefikaKaraer, SaimePaydaş, Mustafa Balal, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Adana
2014, Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi , PB-130 Asemptomatik Kardiyak Üfürümlü Olguda Akut BöbrekYetmezliği Gelişmesi , Kaniye Aydın , Saime Paydaş, Eda Altun , Bilal Altunışık, Çağlar Özmen , Mustafa Demirtaş, Yasin Güzel
2014, Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, PB-135 Multisistemik Tutulum Gösteren Katastrofik Leptospiroz Olgusu, Eda Altun , Onur Taktakoğlu , Yurdaer Bulut , Saime Paydaş, Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları AD Nefroloji Bilim Dalı, Adana
2014, Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi , PB-139 Steroid Tedavisine Dramatik CevapVeren Sefpodoksim Proksetil İlişkili Akut İnterstisyel Nefrit, Eda Altun, Bülent Kaya, Saime Paydaş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Adana
2013, Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, PS3 EPİLEPTİK NÖBET SONRASI RABDOMİYOLİZE BAĞLI AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Eda Altun , Onur Taktakoğlu, Bülent Kaya, Fatih Yıldız, Neslihan Seyrek, Saime Paydaş
2013, Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,  PS12 NEFREKTOMİLİ HEMODİYALİZ  HASTASINDA  AÇ KEMIİK SENDROMUNDA HİPOFOSFATEMİ - HİPOKALSEMI TEDAVİSİNDE DİPİRİDAMOLÜN ETKİNLİĞİ, Bülent Kaya , Eda Altun , Saime Paydaş , Mustafa Balal , Refika Karaer
2013, Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, PS25 PROGRESİF HİPERPİGMENTASYON NEDENİ ARAŞTIRILAN BİR HEMODİYALİZ HASTASINDA ADRENAL YETMEZLİK TANISI,  Bülent Kaya , Eda Altun , Saime Paydaş , Mustafa Balal , Neslihan Seyrek , İbrahim Karayaylalı,  ÇukurovaÜniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, Adana1
2015, PS/GN-, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi  , LİTYUM İLİŞKİLİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ , Eda Altun, Bülent Kaya, Bahattin Koç
2015, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi  PS/GN-218, Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin ve   Psoas Hematomu: OlguSunumu , Eda Altun, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
 2015, Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi  PS/GN-177, Akut Böbrek Yetmezliğinde  Dabigatran Kullanımına İkincil Gelişen Hematüri Olgusu, Eda Altun, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
2017, 6. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, PS-17, Rivaroksaban İlişkili Batın İçi Hematom, Akut Böbrek Yetmezliği, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi


ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALALER

Arch Gynecol Obstet  (2009) 280:153–156 DOI 10.1007/s00404-008-0868-0, An unusual case of  recurrent endometrial cancer presented with isolated cervical lymph node metastasis, Ahmet Bilici · Ebru Karci · Eda Altun ·Sevgiye Kacar Ozkara · Kazim Uygun · Gorkem Aksu · Bala Basak Oven Ustaalioglu
J BUON. 2009 Oct-Dec;14(4):721-3. Primary peritoneal spindle cell sarcoma presented with massive ascites: a casereport. Bilici A, Uygun K, Altun E, Karci E, Gurbuz Y, Semih Dogan A. Source


BANTAO Journal 2007: 5 (1):Effects of Residual Renal Function on Clinical and Laboratory Features of
Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis . E. Dervisoglu, E. A. Altun, B. Kalender and C. Caglayan.

Primer Fokal Segmental Glomerülosklerozlu Hastalarda Steroid Tedavisinin Sonuçları,(Outcomes of Steroid Treatment in Patients   Focal Segmental Glomerulosclerosis), Erkan Dervifloğlu, Eda Arısoy Altun, Betül Kalender, Ahmet Yılmaz, Kürşat Yıldız
The relationship between inflammation, blood pressure, and mean platelet volume in chronic kidney disease. Altun E, Paydas S, Kaya B, Seydaogulları G. Saudi J Kidney Dis. Transpl. 2016 Jul-Aug;27(4):836-8. doi: 10.4103/1319-2442.185291.PMID: 27424714


6-    Is the preoperative MPV value related to early thrombus formation in microvascular anastomosis? Eser C, Eser S, Gencel E, Altun E, Aslaner EE, Biçer A. J PlastSurgHandSurg. 2016 Oct;50(5):298-301. doi: 10.3109/2000656X.2016.1170025. PMID: 27109634

7-  Prolonged hypophosphatemia following parathyroidectomy  in chronic hemodialysis patients. Altun E, Paydas S, Kaya B, Balal M. Saudi J KidneyDisTranspl. 2015 Sep;26(5):976-9. doi: 10.4103/1319-2442.164582.

8-  Pseudotumor cerebri associated with uremia and NSAIDs. Kaya B, Altun E, Paydas S, Balal M.

Saudi J KidneyDisTranspl. 2015 May-Jun;26(3):602-3. doi: 10.4103/1319-2442.157413

 9-  The efficacy of dipyridamole in thetreatment of hypophosphatemia- hypocalcemia for hungry bone syndrome in a hemodialysis patient. Kaya B, Altun E, Paydas S, Balal M. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2015 Mar;26(2):363-5. 

 10- Expression of p53, Ki67, epidermal growth factor receptor, transforming growth-factorα, and p21 in primary and econdary hyperparathyroidism. Paydas S, Acikalim A, Kaya B, Bicer BH, Ulker M, Demircan O, Uguz A, Balal M, Sakman G, Sertdemir Y, Karaer R, Altun E.

11- Comamonas testosteroni peritonitis secondary to dislocated intrauterine device and laparoscopic intervention in a continuous ambulatory peritoneal dialysis patient. Altun E, Kaya B, Taktakoglu O, Karaer R, Paydas S, Balal M, Seyrek N. Perit Dial Int. 2013 Sep-Oct;33(5):576-8. doi: 10.3747/pdi.2013.00007.

12- Diffuse soft tissue and vascular calcification in systemic lupus erythematosus with chronic kidney disease. Yıldız F, Kelle B, Taş DA, Kaya B, Altun E, Erken E. Z Rheumatol. 2014 Oct;73(8):754-7. doi: 10.1007/s00393-014-1355-6.

 13- Lactic acidosis induced by metformin in a chronic hemodialysis patient with diabetes mellitus type 2. Altun E, Kaya B, Paydaş S, Sarıakçalı B, Karayaylalı I. HemodialInt. 2014 Apr;18(2):529-31. doi: 10.1111/hdi.12109

14-Milk alkali syndrome induced by calcitriol and calcium bicarbonate in a patient with hypoparathyroidism. Altun E, Kaya B, Paydaş S, Balal M. Indian J EndocrinolMetab. 2013 Oct;17(Suppl 1):S191-3. doi: 10.4103/2230-8210.119568. PMID:24251155.

16. Is the Safety of Urıne Proteın to Urıne Creatınıne Ratıo ın Kıdney Transplant Receıvers as ın other Patıents wıth Kıdney Dıseases for Estımatıon of Daıly Proteınurıa?

Journal Authors:  E Altun, B Kaya, S Paydas, G Seydaoglu. DOI:  10.7727/wimj.2015.280

17- Lityum İlişkili Akut Böbrek Yetersizliği: Vaka sunumu:  Eda Altun, Bahattin Koç, Bülent Kaya. Kocaeli MJ. 2017; 6(3): 81-84

18-  DERLEME, Hiperkalemi Tanı ve Tedavisi, Diagnosis and Treatment of Hyperkalemia, Eda ALTUN, Onur TAKTAKOĞLU, Neslihan SEYREK, İbrahim KARAYAYLALI, Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 2014;7(2):20-4

19- Hemodiyaliz Hastasında Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Kolesterol Embolizasyon Sendromu
Bülent KAYA, Eda ALTUN, İbrahim KARAYAYLALI, Saime PAYDAŞ, Neslihan SEYREK, Gülfiliz GÖNLÜŞEN, Fatih YILDIZ,  2014, Volume 23, Page 3, Page(s): 248-251. DOI 10.5262/tndt.2014.1003.12

20- Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Vitamin D Düzeyi ile Hemodiyaliz Yeterliliği, İnflamasyon ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki. Eda Altun .Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 109-114 | DOI: 10.5505/ktd.2019.60590

20- Does altitude affect blood gases in hemodialysis patients? Coşkun Yavuz Y, Altun E, Sevinc C, Guney I, Korez MK, Biyik Z, Altintepe L. Hemodial Int. 2020 Jul;24(3):323-329. doi: 10.1111/hdi.12844. Epub 2020 Jun 14.PMID: 32537882

21- Renal Tubular Acidosis in Patients with Systemic Lupus Erythematosus. Eren N, Gungor O, Sarisik FN, Sokmen F, Tutuncu D, Cetin GY, Yazici A, Gökçay Bek S, Altun E, Altunoren O, Cefle A.Kidney Blood Press Res. 2020;45(6):883-889. doi: 10.1159/000509841. Epub 2020 Oct 27.PMID: 33108786 

22- Prevalence of cardiac arrhythmia and risk factors in chronic kidney disease patients. Kaya B, Paydas S, Aikimbaev K, Altun E, Balal M, Deniz A, Kaypakli O, Demirtas M.Saudi J Kidney Dis Transpl. 2018 May-Jun;29(3):567-577. doi: 10.4103/1319-2442.235178.PMID: 29970732 

23- A Different Etiology of Pre and Post Transplant Period Proteinuria in a Liver Transplant Patient with Wilson’s Disease.  ALTUN E,PAYDAŞ S,KAYA B,BALAL M (2018). Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 27(3), 313 - 315. Doi: 10.5262/tndt.2018.2865

24- Late Diagnosis of Familial Mediterranean Fever in Kidney Transplant Recipients. Kaya B , Paydas S , Altun E , Balal M . The Ulutas Medical Journal. 2016; 2(1): 47-51.

               

25- Comparison of erectile function in patients with end‐stage renal disease receiving haemodialysis and kidney transplantation. Bulent Kaya , Mutlu Deger , Saime Paydas , Nebil Akdogan , Eda Altun , Erkan Kayar , Sevinc Puren Yucel , Mustafa Balal . First published: 02 April 2021. https://doi.org/10.1111/and.14068

Characteristics and outcomes of acute kidney injury in hospitalized COVID-19 patients: A multicenter study by the Turkish society of nephrology. Arikan H, Ozturk S, Tokgoz B, Dursun B, Seyahi N, Trabulus S, Islam M, Ayar Y, Gorgulu N, Karadag S, Gok M, Akcali E, Bora F, Aydın Z, Altun E, Ahbap E, Polat M, Soypacacı Z, Oguz EG, Koyuncu S, Colak H, Sahin İ, Dolarslan ME, Helvacı O, Kurultak I, Eren Z, Dheir H, Ogutmen MB, Taymez DG, Genek DG, Ozkurt S, Bakır EA, Yuksel E, Sahutoglu T, Oto OA, Boz G, Sengul E, Kara E, Tuglular S. PLoS One. 2021 Aug 10;16(8):e0256023. doi:10.1371/journal.pone.0256023. eCollection 2021. PMID: 34375366
 The impact of COVID-19 pandemic on glycemic control in patients with diabetes mellitus in Turkey: a multi-center study from Kocaeli. Selek A, Gezer E, Altun E, Sözen M, Topaloğlu Ö, Köksalan D, Demirkan H, Karakaya D, Cetinarslan B, Cantürk Z, Taymez D. J Diabetes Metab Disord. 2021 Aug 27:1-7. doi: 10.1007/s40200-021-00888-y. PMID: 34466406