• İlgi Alanları: Yenidoğan, Çocuk Alerji, Sosyal Pediatri, Spor sağlığı

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı

T12 adet yurtiçi yayın