• Uzmanlık Alanları: Yenidoğan, Çocuk Alerji, Sosyal Pediatri, Spor sağlığı

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı

T12 adet yurtiçi yayın

Randevuile hemen randevunuzu alın
Randevu saatlerini görmek için lütfen günlere tıklayınız.