Uzm. Dr.Edip Gökalp Gök

  • İlgi Alanları
  • İltihaplı eklem romatizması
  • Romatoid artrit
  • Ankilozan spondilit
  • Sedef romatizması
  • Ailevi akdeniz ateşi
  • Sistemik lupus eritematozus
  • Behçet hastalığı
  • Gut artriti

Eğitim ve Uzmanlık
2000-2006 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
24.07.2013 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.
02.10.2017 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Romatoloji BD.

Deneyim
2006 -2007 Yozgat Merkez Musabeyli Köyü Sağlık Ocağı
2007-2008  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.
2008 -2009 Hacettepe Tıp Fakültesi Üroloji ABD.
2018-2021 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan EAH Romatoloji ,
2021-2022 Medical Park Gaziantep Hastanesi Romatoloji
2022-2024 Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji

Mesleki Üyelikler
Antalya Tabib Odası
Türk Romatoloji Derneği
European Allıance Of Assocıations For Rheumatology

Kurs ve Sertifikalar
EULAR ( Avrupa Romatoloji Derneği ) Onaylı ve Sertifikalı Temel Ultrasonografi Kursu 
EULAR ( Avrupa Romatoloji Derneği ) Onaylı ve Sertifikalı İntermediate Ultrasonografi Kursu   
EULAR( Avrupa Romatoloji Derneği ) Onaylı ve Sertifikalı Kapilleroskopi Kursu ,
Türk Romatoloji Derneği Onaylı SMART  Sakroiliak MR Kursu
Wienna General Hospital Rheumatology Clinic Rheumatology Disease Course

Araştırma ve Yayınlar
1-Functional bowel disorders and associated risk factors in hemodialysis patients in Turkey.
Gök EG, İnci A, Çoban M, Kutsal DA, Kürşat S.Turk J Gastroenterol. 2017 Jan;28(1):12-19. doi: 10.5152/tjg.2016.0415.
2- Survival analysis of patients with Sjögren's syndrome in Turkey: a tertiary hospital-based study.
Yazisiz V, Göçer M, Erbasan F, Uçar İ, Aslan B, Oygen Ş, Gökalp Gök E, Terzioğlu ME.Clin Rheumatol. 2020 Jan;39(1):233-241. doi: 10.1007/s10067-019-04744-6. Epub 2019 Sep 25.PMID: 31555987
3-COVID-19 Among Patients With Inflammatory Rheumatic Diseases.
Esatoglu SN, Tascilar K, Babaoğlu H, Bes C, Yurttas B, Akar S, Pehlivan O, Akleylek C, Tecer D, Seyahi E, Yuce-Inel T, Alpay-Kanitez N, Bodakci E, Tekgoz E, Colak S, Bolek EC, Koca SS, Kalyoncu U, Icacan OC, Ugurlu S, Oz HE, Hamuryudan V, Hatemi G; Turkish Society for Rheumatology COVID-19 Registry Investigators.Front Immunol. 2021 Apr 16;12:651715. doi: 10.3389/fimmu.2021.651715. eCollection 2021.PMID: 33936073 
4-Interstitial Lung Diseases in Rheumatology Practice: A Single Center Experience Romatoloji Pratiğinde İnterstitiel Akciğer Hastalığı: Tek Merkez Deneyimi Funda ERBASAN1,2, Şuayp OYGEN1 , Edip Gökalp GÖK1 , Gökhan TAZEGÜL1 , Mustafa Ender TERZİOĞLU1 , Veli YAZISIZ1