sat─▒r aras─▒

eeg-cekimi-zararlari

EEG çekimi beyin aktivitesini görüp kaydetmek ad─▒na kullan─▒l─▒r. Beyindeki elektriksel olan aktiviteyi görüp ölçmek ad─▒na kafa derisi üzerine elektrotlar yerle┼čtirilir. 

Epilepsi, beyin hasar─▒, uyku bozukluklar─▒ gibi nörolojik hastal─▒klar─▒ te┼čhis etmek için EEG çekimi yap─▒l─▒r. Radyasyon etkisi yoktur. Yani radyasyon yayan bir test de─čildir. Dalga yaymad─▒─č─▒ bilinse de hastalar taraf─▒ndan farkl─▒ bir negatif etkisi olabilece─činden ┼čüphelenilebilir.

EEG çekimi zararlar─▒ nelerdir sorusuna genel olarak hiçbir yan etkisi olmad─▒─č─▒ ve bir zarar─▒ olmad─▒─č─▒ ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. Neden zarar─▒ olmad─▒─č─▒n─▒ anlamak aç─▒s─▒ndan i┼člemi yak─▒ndan tan─▒mak ve süreçlerini bilmek önemlidir.

EEG Çekimi Nedir?

EEG Çekimi Nedir?

EEG aç─▒l─▒m─▒ "elektroensefalogram" ┼čeklindedir. Bu test beyindeki elektriksel hareketlilikleri ölçer. Özel bir cihaz arac─▒l─▒─č─▒yla ölçüm sa─član─▒r. EEG çekimi kafa derisi üzerine minik metal disklerin yerle┼čtirilmesi suretiyle yap─▒l─▒r.

Beyin hücreleri her zaman ufak elektrik uyar─▒lar─▒ verir. Bu uyar─▒lar uyurken dahi ölçülebilir niteliktedir. Test, beyinle alakal─▒ olan rahats─▒zl─▒klar─▒ te┼čhis etmede oldukça büyük bir role sahiptir. Bu hastal─▒klardan biri epilepsi olmaktad─▒r. 

Çok eski zamanlardan beri uygulanan bir testtir. Genel olarak te┼čhis için kullan─▒lsa da baz─▒ zamanlarda tedavi için de kullan─▒labilir.

Baz─▒ zamanlarda beyin ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda hastan─▒n kan ak─▒┼č─▒n─▒ izleyip beyin aktivitesini görmek amac─▒yla da EEG tercih edilir.

EEG Nas─▒l Çekilir?

EEG çekimi zararlar─▒ bulunmayan çok basit bir i┼člemdir. Hasta, rahat etmesi için genellikle sedyeye uzand─▒r─▒l─▒r.

Sonras─▒nda elektrotlar elektronörofizyoloji teknikeri taraf─▒ndan özel bir yap─▒┼čt─▒r─▒c─▒ madde yard─▒m─▒yla saçl─▒ deri üzerine yap─▒┼čt─▒r─▒l─▒r. 

Baz─▒ zamanlarda saç derisi yerine kulak memesi üzerine de yap─▒┼čt─▒r─▒labilir. Elektrotlar beyin için tehlike arz etmez.

Elektrik aktar─▒m─▒ yapmaz. ─░┼člevi yaln─▒zca beyindeki aktiviteyi ölçmekle s─▒n─▒rl─▒d─▒r. Dolay─▒s─▒yla EEG çekimi zararlar─▒ olan bir i┼člem olmamakla beraber ac─▒l─▒ bir i┼člem de de─čildir. 

E─čer uykuda geli┼čen nöbetlerin tan─▒s─▒ için çekim yap─▒l─▒yorsa test esnas─▒nda hasta uyutulabilir. Kimi hastalar─▒n çekim öncesi 24 saate kadar uyumadan gelmesi istenebilir. Bu çekimin amac─▒na göre de─či┼čkenlik gösteren bir durumdur.

EEG çekimi haf─▒za sorunlar─▒ söz konusu oldu─čunda da faydalar─▒ olabilir. En çok epilepsi hastal─▒─č─▒ te┼čhisinde kullan─▒l─▒r.

Ayr─▒ca kafa travmas─▒ ya┼čand─▒─č─▒nda da beyin hasar─▒ olup olmad─▒─č─▒na bakmak için ya da hasardan ┼čüphelenildi─činde bunu gözlemleyebilmek için tercih edilen bir test çe┼čididir.

Bunun d─▒┼č─▒nda uyku bozukluklar─▒ ya┼čayan ki┼čilere de uygulan─▒r. Felç (inme), deli dana hastal─▒─č─▒ ve alzheimer hastal─▒─č─▒ te┼čhislerinde de çekim yap─▒lmas─▒ istenebilir.

EEG Çekimi Çe┼čitleri Nelerdir?

EEG ├çekimi ├çe┼čitleri Nelerdir?

Birden fazla EEG çekimi vard─▒r, bunlar ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir;

  • Rutin EEG: Testin en s─▒k tercih edilen çe┼čididir. Çekim yap─▒l─▒rken normalden farkl─▒ nefes al─▒nmas─▒ istenebilir. Duruma göre yan─▒p sönen bir ─▒┼č─▒─č─▒n takip edilmesi talep edilebilir. Son derece basittir.
  • Uyku EEG Çekimi: Hasta uyurken çekilen EEG çe┼čididir. Rutin EEG yetersiz kald─▒─č─▒nda doktor bu çe┼čidin çekilmesini talep edebilir. Bu test genel anlamda uyku bozukluklar─▒ ┼čikayetinde tan─▒ koymak ad─▒na tercih edilir.
  • Ayaktan EEG: Bu EEG çekimi yakla┼č─▒k 1 ila 3 gün aras─▒nda sürebilir. Ayakta ya da evde EEG izleme ünitesi arac─▒l─▒─č─▒yla yap─▒l─▒r. Hasta günlük rutininde devam ederken cihaz ölçüm yapar.
  • Prolonged EEG: Bu test çe┼čidi ile nöbetlerin te┼čhis edilmesi sa─član─▒r. Ayn─▒ zamanda nöbetlerin yönetilmesini sa─člar.
  • Video EEG: Bu testle ki┼činin EEG'si çekilirken videosu al─▒n─▒r. Buradaki amaç hastan─▒n nöbet ya da beyin aktivitesi esnas─▒nda verdi─či tepkiyi görmektir. Yine baz─▒ hastal─▒klar─▒n te┼čhisi için s─▒kça tercih edilen bir EEG çe┼čididir.

Bebeklerde EEG Çekimi Zararlar─▒ Var m─▒?

Bebekler ve çocuklar için EEG çekimi zararlar─▒ nelerdir sorusuna zarar─▒ bulunmaz ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. Bebeklerin hareketsiz kalmas─▒ neredeyse imkans─▒z oldu─ču için çekim her zaman bebek uyutularak yap─▒l─▒r. 

Genellikle bebe─čin uykusuz kalmas─▒ istenir. Derin bir uykuya dalabilmesi için EEG çekim saati gelene kadar uzun bir süre uykusuz kalm─▒┼č olmas─▒ gerekir. Karn─▒n─▒n tok olmas─▒ tavsiye edilir. Çocuklar ve bebeklerde test s─▒ras─▒nda korku durumu ya┼čanabilir.

Özellikle anlayabilecek ya┼čta olan çocuklar teste girmeden evvel nazikçe bilgilendirilmelidir.

Çekim günü çocu─čun parka götürülmesi ya da efor sarf edece─či herhangi bir etkinlikle zaman geçirmesi kendisini yoraca─č─▒ için çekim esnas─▒nda derin uykuya hemen dalmas─▒ daha kolay olabilir. 

Hamilelikte EEG Çekimi Zararlar─▒ Var m─▒?

Hamilelikte EEG çekimi zararlar─▒ bulunmaz. Gebelikte de normalde oldu─ču ┼čekilde çekim yap─▒l─▒r. Ek bir durum söz konusu de─čildir. Yine mutlaka hastan─▒n tok olmas─▒ tavsiye edilir. 

Standart çekim 20 dakika kadar sürse de türüne göre EEG çekimi yakla┼č─▒k olarak 30 dakika ile 60 dakika aral─▒─č─▒nda sürebilir.

Dolay─▒s─▒yla özellikle de hamile ve çocuklar i┼člem s─▒ras─▒nda aç olduklar─▒ takdirde zorluk ya┼čayabilir. Anne karn─▒ndaki bebe─če ise bebek dünyaya gelmeden çekim yap─▒lmas─▒ mümkün de─čildir. 

EEG Çekimi Bozuklu─ču Nedir?

EEG ├çekimi Bozuklu─ču Nedir?

EEG çekimi sonras─▒ sonucu yorumlamak ve beyin aktivitesi dalgalar─▒n─▒ anlayabilmek için ki┼či doktoruna yani nörolog hekime gitmelidir.

EEG'den sonra sonuçlarda ola─čandan farkl─▒ ç─▒kan bir bozukluk herhangi bir nörolojik hastal─▒k belirtisi olabilme riski ta┼č─▒r.

Örne─čin ya┼čan─▒lan epilepsi nöbetleri de beyindeki normal olmayan elektriksel aktivitenin bir neticesidir ve EEG çekimi s─▒ras─▒nda belirginle┼čir. 

Di─čer sahip olunan nörolojik bozukluklar yani beyin hasar─▒, uyku bozukluklar─▒, tümör veya metabolik sorunlar ayn─▒ ┼čekilde EEG sonuçlar─▒nda belli ba┼čl─▒ anormalliklere neden olabilir. 

EEG sonuçlar─▒ beyindeki dalga modellerinin ka─č─▒da dökülüp doktor taraf─▒ndan yorumlanan ç─▒kt─▒lard─▒r. Bu veriler sonucunda hekim hastan─▒n durumunu te┼čhis eder ve uygun olan tedaviye karar verir. Gerekti─či takdirde konsültasyon da yaparak te┼čhis ve tedavi uygulayabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

EEG Çekimi ile Hangi Hastal─▒klar Ö─črenilir?

EEG çekimi vesilesiyle beyinle alakal─▒ birçok hastal─▒k te┼čhis edilebilir. Bunlar─▒n ba┼č─▒nda epilepsi gelmektedir. Beyinde bulunan nöronlarda gerçekle┼čen ani bo┼čalma neticesinde olu┼čan bu rahats─▒zl─▒k çekim yap─▒larak te┼čhis edilebilir. Bunun d─▒┼č─▒nda uyku sorunlar─▒ ya┼čayan ki┼čilere de hekim taraf─▒ndan tavsiye edilebilir. Böylelikle uykusuzlu─čun sebebi anla┼č─▒labilir. 

Kafaya al─▒nan büyük darbeler neticesinde de yine doktor gerekli ad─▒mlar─▒ atabilmek ad─▒na EEG isteyebilir. Beyin iltihab─▒, ensefalopati gibi rahats─▒zl─▒klar─▒n aç─▒─ča ç─▒kmas─▒nda da önemli bir rolü oldu─ču söylenebilir.

EEG Çekimi Kim Yapar?

EEG çekimi teknikerler taraf─▒ndan yap─▒l─▒r. Nöroloji doktorlar─▒ muayene sonras─▒nda e─čer gerek görürlerse EEG çekimi yap─▒lmas─▒n─▒ isteyebilirler. Bunun sonras─▒nda talep edilen çekimi yapmakla yetkili olan ki┼či ise elektronörofizyoloji teknikeri olmaktad─▒r. Sonras─▒nda ç─▒kan sonuçlar─▒ tekrardan hekim de─čerlendirir. 

EEG Çekimi Ne Kadar Sürer?

EEG çekimi ne kadar sürer sorusuna verilebilecek sabit bir cevap olmamaktad─▒r. Zira çekilen EEG türüne göre ald─▒─č─▒ vakit farkl─▒l─▒k gösterir. Örne─čin uykulu çekim 2 saat kadar sürebilir. Standart çekim 20 ila 30 dakika kadar k─▒sa bir sürede gerçekle┼čebilir. Çekimden evvel hekim ve tekniker bilgilendirme sa─člayaca─č─▒ için buna göre hareket edilebilir.

EEG Çekimi Sonucunun Ç─▒kmas─▒ Ne Kadar Sürer?

EEG çekimi sonucu ç─▒kma süreci uzun de─čildir. Test yap─▒ld─▒ktan sonra genellikle birkaç gün sonra ç─▒kar. Bu süre 1 haftay─▒ bulabilir. Standart çekim yap─▒ld─▒ysa daha k─▒sa sürede de sonuç ç─▒kabilir. Sonuçlar herhangi bir rahats─▒zl─▒k olup olmad─▒─č─▒ sorusuna yan─▒t verir. Doktor sonucu inceleyerek hastal─▒─č─▒ te┼čhis eder ve e─čer hastal─▒k varsa tedavi sürecine ba┼član─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Belma Do─čan G├╝ngen
N├Âroloji
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Bah├že┼čehir
1375

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.