Dr. Öğr. ÜyesiEjder Ciğer

  • İlgi Alanları
  • Baş boyun tümörleri cerrahisi
  • Rinoplasti
  • Kulak hastalıkları cerrahisi
  • Sinüs hastalıkları cerrahisi
  • Horlama
  • Uyku apnesi
  • Kepçe kulak düzeltme
  • Ses hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
1998 – Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2003 – İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlik Belgesi
Embriyonik kök hücre kültürü 2016 TÜBİTAK
Deney hayvanları uygulamaları sertifikası
İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar başarı belgesi

Mesleki Üyelikler
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
İKÇÜ Klinik Araştırmalar Etik kurulu
İzmir Tabip Odası Üyesi

1. ULUSLARARASI MAKALELER

1.    Balcı MK, İşlek A, Ciğer E. Does cartilage tympanoplasty impair hearing in patients with normal preoperative hearing? A comparison of different techniques.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019 Mar;276(3):673-677. doi: 10.1007/s00405-018-5262-3. Epub 2019 Jan 2.

2.    Ciğer E, Balci MK, Arslanoğlu S, Eren E. Endoscopic-Powered Dacryocystorhinostomy Without Stenting: Long-term Outcomes of 120 Procedures. Am J Rhinol Allergy. 2018 Jul;32(4):303-309. doi: 10.1177/1945892418773638. Epub 2018 May 10.PMID: 29745245

3.    Balcı MK, Ciğer E, Arslanoğlu S, İşlek A. Necrotizing fasciitis of the head and neck: our experience with vacuum-assisted closure therapy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 Oct;275(10):2555-2562. doi: 10.1007/s00405-018-5096-z. Epub 2018 Aug 17.
4.    Ciğer E, Balcı MK, İşlek A, Önal K. The wheel-shaped composite cartilage graft (WsCCG) and temporalis fascia for type 1 tympanoplasty: a prospective, randomized study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 Oct 13. Doi 10.1007/s00405-018-5171-5. 
5.    Turan M, Ciğer E, Arslanoglu S, Börekci H, Onal K. Could edaravone prevent gentamicin ototoxicity? An experimental study. Hum Exp Toxicol. 2017 Feb;36(2)123-127. 
6.    Arslanoğlu S, Eren E, Özkul Y, Ciğer E, Kopar A, Onal K, Etit D, Tütüncü GY. Management of thyroid gland invasion in laryngeal and hypopharyngeal squamous cell carcinoma. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Feb;511-5.                                      
7.    Songu M, Altay C, Onal K, Arslanoglu S, Balci MK, Ucar M, Ciger E, Kopar A. Correlation of computed tomography, echo-planar diffusion-weighted magnetic resonance imaging and surgical outcomes in middle ear cholesteatoma. Acta Otolaryngol. 2015 Aug; 135(8):776-80 

8.    Eren E, Arslanoğlu S, Aktaş A, Kopar A, Ciğer E, Onal K, Katılmış H. Factors confusing the diagnosis of laryngopharyngeal reflux: the role of allergic rhinitis and inter-rater variability of laryngeal findings. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Apr;271(4):743-7.                                                                                             
9.    Eren E, Aktaş A, Arslanoğlu S, Kopar A, Ciğer E, Ozkul Y, Onal K, Katılmış H. Diagnosis of allergic rhinitis: inter-rater reliability and predictive value of nasal endoscopic examination: a prospective observational study. Clin Otolaryngol. 2013 Aug; 38:481-486                                                                                                            
10.    Arslan IB, Kose I, Ciger E, Demirhan E, Gumussoy M, Cukurova I. Does topical anesthesia using aerosolized lidocaine inhibit the superior laryngeal nerve reflex? Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Sep;149(3):466-72.doi: 10.1177/0194599813495372. Epub 2013 Jul 1.

11.    Demirpehlivan İA, Önal K, Arslanoglu S, Songu M, Ciger E, Can N. Comparison of different tympanic membrane reconstruction techniques in type I tympanoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011,268(3):471-4.                                               

12.    Cukurova I, Ozkul MD, Ciğer E, Arslan IB, Cesur S. Transnasal endoscopic approach       in choanal atresia. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2006;16(1):25-8.PMID: 16763411 

13.     Ciğer E, İşlek A. Lacrimal Sac Anterior Border-Maxillary Line Distance: Effecton   Endoscopic Dacryocystorhinostomy (EDCR) Surgery Results and NLDO-SS Questionnaire. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg.2021, https://doi.org/10.1007/s12070-021-02524-w

14.    Ciger E, Demiray U, Önal K, Songu M. An unusual location for a fungus ball: the concha bullosa. J Laryngol Otol. 2012 Aug;126(8):844-6.                                          

15.    Songu M, Can N, Önal K, Arslanoğlu S, Erdoğan N, Kopar A, Ciğer E. Staphylococcus aureus cavernous sinus thrombosis mimicking complicated fungal sinusitis. Ear, Nose & Throat Journal. Ear Nose Throat J. 2012 Jul; 91(7):E26-30. 


16.     Ciğer E, İşlek A. Inferior Turbinate Bone Graft for Dorsal Augmentation in   Rhinoplasty. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2021, https://doi.org/10.1007/s12070-021-02422-1


2.ULUSAL MAKALELER


1.    Ciğer E,  Özkul D, Çukurova İ,  Arslan İ B . Ani işitme kayıpları ve sonuçlarımız. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2003;9(4):111-114 

2.    Ciğer E, Çukurova İ, Özkul M. Doğan, Arslan İ. Burak, Kalkışım C. Yağ Greft İle Miringoplasti. SSK Tepecik Hast Derg 2004;14(1):21-2

3.    Gürel Ü, Özkul D, Çukurova İ, Kaptaner S, Altar B, Uğur Ö, Tatar A, İber M, Ciğer E. Total larenjektomi sonrası erken oral beslenmenin farengokutanöz fistül gelişimi üzerine etkisi. Türk Otolarengoloji Arşivi. 2005; 43(3): 145-149

4.    Özkul D, Çukurova İ, Arslan İ, Ciğer E, Aydın M. Endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız. Türk Otolarengoloji Arşivi, 2005;43(1):28-31

5.    Ciğer E, İşlek A. Östaki Kanalı Obstrüksiyon Materyalinin Radikal Mastoidektomi Kavitesi Kontrolündeki Etkisi: 10 Yıllık Deneyimin Retrospektif Analizi KBB-Forum 2020;19(3)

6.    Balcı MK, Ciğer E, İşlek A, Arslanoğlu A, Önal HK, Eren E. Baş Boyun Schwannomlarında Klinik Tanı ve Total Cerrahi Rezeksiyon İle Tedavi Sonuçları KBB-Forum 2020;19(1)

7.    Balcı MK, İşlek A, Ciğer E, Bakış YB, Eren E, Arslanoğlu S, Önal HK. Malign Otitis Eksterna’nın Klinik Özellikleri ve Tedavisinde Cerrahinin Rolü, KBB-Forum 2020;19(2)

8.    Çukurova İ, Özkul D, Arslan İ, Ciğer E, Karakurt S. Tıkayıcı alt konka büyümesinde radyofrekans ile konka küçültülmesi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi .2005;1(13-19).