El Cerrahisi

El cerrahisi, vücudumuzun omuzdan başlayıp parmak ucuna kadar uzanan ve üst ekstremite olarak isimlendirilen kısmının hastalıkları ve tedavisi ile ilgili bir cerrahi daldır. Ellerimiz, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak ve üretim yapabilmek için çok büyük öneme sahiptir. El fonksiyonlarını bozan, başta iş kazalarına bağlı yaralanmalar olmak üzere geçici ya da kalıcı pek çok sorun, hayatımızı önemli ölçüde etkiler. Üst ekstremitede kemik, kas, tendon, damar, sinir, bağ yapıları gibi bir birinden farklı yapılar aynı ortam içinde ahenk içinde çalışırlar. Çeşitli hastalıklar, travmalar, doğumsal problemler nedeni ile bu ahengin bozulduğu durumlar el cerrahisinin ilgi alanına girer. Hastanemiz bünyesinde yer alan El Cerrahisi kliniği, tıbbi teknolojilerin sağlamış olduğu en modern tekniklerden yararlanarak aşağıdaki hastalıklarla ilgili tanı ve tedavi süreçlerini takip eder.

El ve parmak kopmaları

Tam kopma ve kısmi kopma olarak iki farklı grupta incelenen el ve parmak kopmaları, sürenin çok önemli olduğu derhal müdahale edilmesi gereken durumlardır. Kısmi kopmalarda organın vücut ile bağlantısı kısmen de olsa devam etmekte iken tam kopmalarda damarlar dahil uzuv tamamen koparak vücut ile olan bağlantısını yitirir. Her iki durumda da kopan parçanın acil olarak yerine dikilmesi gerekir. Organın yerine dikilmesindeki başarı oranı, kopma ile sağlık kuruluşuna ulaştırılma arasında geçen süreye ve kopan organın aldığı hasar miktarına göre değişkenlik gösterir. Hastaneye uygun süre içerisinde başvurulduğu durumlarda kopan el veya parmak, uygun cerrahi teknikler yardımı ile yerine dikilerek eski haline döndürülebilir.

Tendon, sinir, damar yaralanmaları

El bölgesinde iş ve trafik kazaları gibi sebeplerden kaynaklı olarak oluşan yaralanmalar sonucunda atardamarlar, toplardamarlar, sinirler ve tendonlarda hasarlar oluşur. Bu hasarların erken dönem içerisinde tedavi edilmesi, ellerde kalıcı sorunların oluşmasının önlenebilmesi adına oldukça önemlidir. Tendon, sinir ve damar yaralanmaları tedavi edilmediği durumlarda ellerde kalıcı fonksiyon azalması veya kaybı, ana damarların kesildiği bazı durumlarda hasarlı bölgenin beslediği dokuların canlılığını kaybetmesine kadar varabilen ciddi ve geri döndürülemez problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenle sinir, tendon ve damar yaralanması durumlarında uygun tekniklerle cerrahi girişim ve sonrasında fizik tedavi uygulaması gereklidir.

El ve parmak düzeyindeki kırıklar

Eller, gerçekleştirdikleri kompleks hareket fonksiyonlarını sağlayabilmelerine imkan tanıyan çok sayıda küçük kemik, eklem ve bunları saran kaslardan oluşan bir yapıya sahiptir. Düşme, burkulma, çarpma  gibi nedenlere bağlı olarak ellerde bulunan kemiklerde kırıklar meydana gelebilir. İleri yaşlarda kemiklerin zayıflaması ve osteoporoz gibi etkenlere bağlı olarak küçük kazalarda bile el ve parmaklarda kırılmaların görülme ihtimali çok daha yüksektir. Ellerde ve parmaklarda görülen bu kırılmalarda tedavi oldukça önemli ve hassastır. Özellikle parmaklardaki kırıklar nedeniyle oluşabilecek en küçük açısal değişiklikler, elin fonksiyonunu etkileyecek sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle kaymaların ve açı değişimlerinin önlenmesine yönelik teknikler yardımıyla el ve parmak kırıkları titizlikle tedavi edilmelidir.

Tırnak yaralanmaları, tırnak batmaları ve şekil bozuklukları

El ve ayak tırnaklarına dair sorunlar ve şekil bozuklukları da El Cerrahisi'nin uzmanlık alanı kapsamındadır. Ayak sağlığına uygun olmayan ayakkabılar tercih etmek, ayak bedenine uygun olmayan ayakkabılar giymek, sık olarak topuklu ayakkabı giymek, tırnakları yanlış kesmek ve tırnaklardaki mevcut yapısal bozukluklar gibi nedenlere bağlı olarak tırnaklarda batma ve şekil değişimi meydana gelebilir. Bunun haricinde bazı yaralanmalar nedeniyle de tırnaklarda ciddi hasarlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların erken dönemde tedavi edilmesi, ilerleyip daha ciddi boyutlara ulaşmaması açısından büyük önem taşır. Bu nedenle tırnaklarda meydana gelen her türlü hasar ve değişiklik ayak ve yürüyüş sağlığı açısından önemli sonuçlar doğurabileceği nedeniyle önemsenmeli ve tedavi edilebilmesi amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna gösterilmelidir.

Doğumsal el anomalileri

Bazı bireylerin ellerinde doğumsal olarak şekil bozukluğu, açısal farklılık, fazla parmak, yapışık parmak ve parmaklar arasındaki perdenin normalden uzun olması gibi anomaliler görülebilir. Bu anomalilerin birçoğu, cerrahi operasyonlar yardımıyla ortadan kaldırılabilen veya hafifletilebilen sorunlardır. Uygun cerrahi teknikler yardımıyla ellerdeki anomalilerin giderilmesi, günlük hayatın kolaylaştırılmasına ve kişinin iş hayatındaki başarısının artırılmasına yardımcı olur. Bu nedenle bu tarz anomaliler mutlaka tedavi edilmelidir.

Sinir sıkışması

Vücudun pek çok bölgesinde görülebilen sinir sıkışmaları, eller ve dirseklerde de belirli bölgelerde ortaya çıkarak karpal tünel sendromu, kübital tünel sendromu gibi hastalıklara neden olabilir. Bilek ve dirsek bölgelerinde meydana gelen sinir sıkışması, el ve parmakların hareket kabiliyetini azaltan; kaslarda zayıflama, ağrı, duyu kaybı ve koordinasyon bozukluğuna yol açan ciddi bir sorundur. Belirli el ve dirsek hareketlerinin sürekli olarak tekrarlanması veya dirseklerin sürekli katlanmış pozisyonda tutulması gibi nedenlerle de bu problemler ortaya çıkabilir. Bu davranışların ortadan kaldırılması ile hastalığın tedavi edilemediği durumlarda El Cerrahisi kliniklerinde yapılacak olan mikrocerrahi işlemler yardımıyla sinirler üzerindeki bası yok edilerek hastalık tedavi edilebilir.

El tümörleri

Elde oluşan ve iyi veya kötü huylu olabilen şişlikler, el tümörleri olarak adlandırılır. El tümörlerinden en yaygın olarak görülenler ganglion tümorleri, el ve el bileği kistleri, glomus tümörü ve benzeri türlerdir. Ellerde bu şekilde oluşan kitleler, cerrahi girişimler yardımı ile büyümeden tamamıyla çıkarılmalıdır. Çıkarılan kitlelerin büyük bir kısmında tekrarlama riski söz konusu olduğundan alınan tümörlerin kaydı tutulmalı, patolojik incelemeye gönderilerek iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu tespit edilmeli ve çıkan sonuca yönelik olarak tedavi planı uygulanmalıdır.

Tetik parmak

Parmaklarda oluşan ani kilitlenmeler, takılmalar, kasların kasılı şekilde kalması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ağrılar şeklinde görülen hastalık, tetik parmak olarak adlandırılır. Hastalığın bir diğer adı ise Tenosinovit Stenosing'dir. Tüm parmaklarda ortaya çıkabilen tetik parmak; yüzük parmağı, küçük parmak ve baş parmaklarda ve sağ elde daha yaygın olarak görülür. Yaşamı oldukça olumsuz yönde etkileyen tetik parmak hastalığında cerrahi olmayan tedavi yöntemlerinin sonuç vermemesi durumunda El Cerrahisi kliniklerinde yapılacak mikrocerrahi girişimler yardımıyla hastalık mutlaka tedavi edilmelidir.

Dupuytren kontraktürü

Dupuytren hastalığı olarak da bilinen Dupuytren Kontraktürü, genellikle ellerde avuç içi kısmında yer alan fasia adlı katmanın kalınlaşması nedeniyle ortaya çıkar. Oluşan kalınlaşma, cilt yüzeyinde buruşukluklara ve tendonlarda yapışıklıklara sebebiyet verir. Avuç içinin parmaklara yakın olan kısmında şişliklerin oluşması ile başlayan hastalıkta zamanla şişlik büyüyerek parmak esnekliği azalır, avuç içinde kubbeleşme oluşur. Tedavi edilmemesi durumunda komşu bölgelerde yer alan sinir ve damarlar etkilenerek el ve parmak kabiliyetleri büyük ölçüde kısıtlanır. Hareket kısıtlılığına yol açmayan nodüllerde ilaç ve kortizon içerikli enjeksiyon tedavileri ilk seçenektir. Bu tedaviye cevap vermeyen olgularda El Cerrahisi kliniklerinde yapılacak olan cerrahi girişimler yardımıyla hastalık tedavi edilerek parmaklara eski hareket yetenekleri yeniden kazandırılabilir.

El Cerrahisi'nin uzmanlık alanına giren hastalıklarla ilgili ameliyatların birçoğu mikrocerrahi tekniği kullanılarak yapılr. Siz de yukarıdaki hastalıklardan ya da el sağlığını olumsuz etkileyen diğer rahatsızlıklardan şikayetçiyseniz El Cerrahisi kliniklerine başvurarak detaylı muayenenizi olabilirsiniz. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından cerrahınız tarafından önerilecek tedavi planı sonucunda sağlığınıza kavuşabilirsiniz.


Uzmanına Sor

6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmeyi okudum; randevu hatırlatma ve hizmet sunumu için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.

El Cerrahisi Birimi Olan Hastaneler

Hekimlerimiz
Filtreleyin: