Prof. Dr.Elif Arı Bakır

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitim)
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi)
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Nefroloji Yandal Uzmanlık Eğitimi)

Deneyim
Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Zorunlu Hizmet) 2010-2011
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011-2017

Kurs ve Sertifikalar
İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sertifikası (2004)
Nefroloji Yandal Uzmanlık Yeterlilik Sertifikası (2009)

Mesleki Üyelikler
Türk Nefroloji Derneği
Türk Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon Derneği
Hipertansiyonla Mücadele Derneği
European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA)
Kadın Kalbine Hanımeli

Ödüller
1. Arı E, Macunluoğlu B, Atakan A, Arıkan H, Tuğlular S, Özener Ç, Akoğlu E. Deneysel     hayvan modelinde tacrolimus ve rapamisin uygulamasının matür endotel hücreleri ve endotel progenitor hücre sayısı üzerine etkileri.
11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (Mayıs 2008) (Sözlü bildiri birincilik ödülü)
2. Arı E, Kedrah AE, Alahdab Y, Çakalağaoğlu F, Arıkan H, Kahveci A, Aşıcıoğlu E, Tuğlular S, Özener Ç. Deneysel kontrast nefropatisi modelinde terlipressin uygulamasının renoprotektif etkileri.
26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (Kasım 2009) (Eczacıbaşı Baxter Sözlü Bildiri ödülü)   
3. Arı E, Kedrah AE, Alahdab Y, Çakalağaoğlu F, Arıkan H, Macunluoğlu B, Atakan A,     Aşıcıoğlu E, Kahveci A, Koç M. Deneysel kontrast nefropatisi modelinde indometazin yerine tenoksikam.
12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (Mayıs 2010) (Sözlü bildiri ikincilik ödülü)
4. Ari E, Kedrah AE, Alahdab Y, Cakalagaoglu F, Kocak H, Macunluoglu B, Atakan A, Kahveci A, Asicioglu E, Koc M. Aliskiren prophylaxis on experimental contrast-induced nephropathy model.
XLVII. European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA) Congress, 2010 (One of the best abstracts presented by young authors)
5. Arı E, Eren Z, Günal MY, Çoban J, Albayrak Ö, Akdeniz T, Yanıkkaya G, Kantarcı G. Deneysel kontrast nefropatisi modelinde parikalsitol uygulamasının antioksidan ve renoprotektif etkileri.
30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (2013) (Sözlü bildiri ikincilik ödülü)
6. Arı E, Gümrükçüoğlu HA, Demir H, Yavuz A, Keskin S. Kronik hemodiyaliz hastalarında düşük sodyumlu diyalizat sistemik oksidatif stresi azaltmaktadır.
16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (2014) (Sözlü bildiri ikincilik ödülü)
7. Bulut G, Başbuğan Y, Arı E, Alp HH, Bayram İ. Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif dna hasarını engelleyebilir.
32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (2015) (Türk Böbrek Vakfı en iyi poster ödülü)

Yazarın nefroloji alanındaki ilk makalesi 2009 yılında yayınlanmış olup, o tarihten itibaren SCI ve SCI-expanded dergilerde toplam 35 araştırma makalesi bulunmaktadır. O tarihten  beri, araştırma yazıları toplam 328 atıf almıştır, H indeksi  11 dir.