Dr. Öğr. ÜyesiElif Berber

  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  • VM Medical Park Samsun
  • İlgi Alanları: Kuru iğneleme, Proloterapi Enjeksiyonları, Nöral Terapi, Başağrısı, Hacamat, Felç Rehabilitasyonu, Serebral Palsi Rehabilitasyonu, PRP Kök Hücre Enjeksiyonları, Nöroproloterapi

Eğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi