Dr. Öğr. ÜyesiElif Berber

  • İlgi Alanları
  • Proloterapi
  • PRP
  • Kuru iğneleme
  • Manuel terapi

Eğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi