• Uzmanlık Alanları: Romatoloji, Osteoporoz, ESWT, Kuru iğneleme, Lokal enjeksiyonlar, PRP

Eğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi