Uzm. Dr.Elif Demirbaş

  • İlgi Alanları
  • Baş ağrısı
  • Parkinson
  • Alzheimer
  • EEG
  • EMG
  • Migren
  • Multiple skleroz

Nörolojik hastalıklar, insanın günlük yaşamını derinden etkileyen, doğru teşhis ve tedavinin bu anlamda hayati önem taşıdığı durumlardır. Nöroloji tıbbi biriminin uzmanlık alanına giren bu hastalıklarda doğru ve etkili bir tedavi sürecinin sonunda günlük yaşam aktivitesi ve kalitesi hızlıca düzeltilebilir, iş gücü kayıpları önlenebilir. Kronik hasta bakımında hasta yakınlarına destek ve eğitim verilmesi de hastaların tedavi başarıları açısından oldukça önemlidir. Nöroloji birimlerinde tedavinin yanı sıra tanı uygulamaları da uygun teknolojiye sahip ekipmanlarla yapılmalıdır. Bu sayede teşhis aşamasında zaman kaybedilmeden tedavi sürecine başlanabilir. Nörolojik hastalık şüphesi bulunan hastalarda, çoğu hastalığın teşhisinde önemli rol oynayan EEG (elektroensefalografi) ve EMG (elektromiyofrafi) uygulamalarından yararlanılır.

Medical Park Gebze Hastanesi'nde MR, EMG, EEG ve nörolojik hastalıklarda ihtiyaç duyulan her türlü teknik donanım aktif olarak kullanılır. Bu sayede hastalarda hızlı bir şekilde tanı konulduktan sonra tedavi süreci bir an önce başlatılarak zaman kazanılır. Hastanenin tam teşekküllü olması, ileri donanımlı yoğun bakım ünitesinin bulunması, tanı ve tedavi aşamalarının her birinde alanında uzman hekimlerin görev yapıyor olması gibi avantajlar ile her türlü tedavi uygulaması tek merkezden yönetilebilir. Teşhisten tedavi sonrası bakım ve takibe kadar her aşamada hastalar titizlikle takip edilir, herhangi bir durumda anında müdahale uygulanarak başarı oranı yükseltilir.

Uzm. Dr. Elif Demirbaş, Medical Park Gebze Hastanesi Nöroloji tıbbi biriminde görev yapmaktadır. Baş ağrısı, epilepsi, Parkinson hastalığı, felçli hasta takip ve tedavisi, dahili hastalarda nörolojik bulguların yönetimi, geriatrik hasta takibi ve yönetimi ve beyin damar hastalıkları, hekimin ilgi alanları arasında yer alan bazı uygulamalardır. Bunların yanı sıra baş dönmesi, sinir sıkışmaları, el ve ayaklarda uyuşma, inme, yüzde ve ellerde his kaybı, Alzheimer hastalığı, migren, multipl skleroz gibi hastalıklarda üst düzey bilgi ve tecrübeye sahiptir. Gebze bölgesinde uzun yıllardır kamu hastanesi ve özel hastane deneyimi bulunan Uzm. Dr. Elif Demirbaş, geniş bir bilgi birikimi ve tecrübe kazanmıştır. Görev yaptığı bölge çevresinde tanınan ve bilinen bir hekim olan Demirbaş, nöroloji biriminin uzmanlık alanına giren tüm hastalıkların tedavisinde yılların birikimi sonucu yüksek başarı oranları elde etmiştir. 

Eğitim ve Uzmanlık
1992: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
1999: Uzmanlık SSK. Göztepe Hastanesi

Deneyim
Gebze Fatih Devlet Hastanesi
Özel Sante Poliklinik
Özel Pendik Bölge Hastanesi
Özel Gebze Merkez Hastanesi
Özel Küçükyalı Delta Hospital

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Türk Epilepsi Derneği

Kurs ve Sertifikalar
Akupunktur Sertifikası
PSG Sertifikası
İşyeri Hekimliği Sertifikası