Op. Dr. Elif Ersoy Çallıoğlu

  • İlgi Alanları: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
2013 - 2017 - Ankara Atatürk Eğitim araştırma Hastanesi (Başasistan)
2012 - 2013 - Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi (Uzman)
2009 - 2012 - Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi (Uzman)
2007 - 2009 - Denizli Devlet Hastanesi (Uzman)
2001 - 2007 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilimdalı Uzmanlık Eğitimi     
1994 - 2000 - Ege Üniversitesi  Tıp Fakültesi
Yurtdışı Eğitim
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği bursu ile 2015 yılı ( Temmuz-Ağustos )  2 ay sure boyunca; bas boyun kanserleri, tiroid ve robotik cerrahisi alanında ABD Pittsburgh Üniversitesi UPMC’de observer olarak çalıştı.
Yeterlik Belgesi
5 Eylül 2014 tarihinde Türk KBB ve BBC Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından yapılan yeterlilik sınavını kazanarak Uzmanlık Sonrası Eğitimi Güncelleme Belgesi almıştır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


A1. Ersoy E, Kirazlı T, Esassolak M, Bilgen C, Başdemir G. The effect of radiotherapy on propylene glycol-induced cholesteatoma in rats. Mediterr. J. Otol 2008; 4:(2)
A2. Ersoy Çallıoğlu E, Ceylan T, Kuran G, Demirci S, Tulacı G, Caylan R. Cartilage graft or fascia in tympanoplasty in patients with low middle ear risk index (anatomical and audological results) . European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2012 Dec. 25
A3. Ozuğuz P., Ersoy Callıoğlu E, Tulacı K. G., Doğruk Kaçar S., Asik G., Polat S. Evaluation of nasal and  Orofaryngeal flora in patients with acne vulgaris according to treatment options . İnternational journal of dermatology 2014 jun 25
A4.Tuzuner A1, Demirci S, Kuran G, Callioglu EE, Tulaci KG, Caylan R. Does glubran 2 improve the graft uptake in tympanoplasty? A retrospective study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology2014 Mar 12
A5.Ersoy Callıoglu E, Bozdemir K, Ulusoy B, Oguzhan T, Korkmaz MH Lingual Thyroid Excision with Transoral Robotic Surgery. Case Rep Otolaryngol. 2015;2015:548582.
A6.Demirci S1, Tuzuner A, Callioglu EE, Akkoca O, Aktar G, Arslan N Rigid or flexible laryngoscope: The preference of children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Jun 11.
A7.Demirci S1, Tuzuner A2, Callıoglu EE, Akdaglı S2, Karadas H2, Caylan R2 Tympanoplasty outcomes in elderly patients. Auris Nasus Larynx. 2015 Jun 9.
A8. Callıoglu EE, Tuzuner A, Demirci S, Cengız C, Caylan R. Comparison of Simultaneous Systemic Steroid and Hyperbaric Oxygen Treatment Versus Only Steroid in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. Int J Clin Exp Med. 2015 Jun 15;8(6):9876-82
A9. Ahmet Kutluhan, Behçet Tarlak, Hüseyin Çetin, Elif Ersoy Callıoglu, Kazım Bozdemir, Mustafa Kemal Demir. Mastoid antral ventilation tube; new treatment modality for reccurent otitis media with effusion and its long term results Int J Clin Exp Med 2015;8(4)
A10. Demirci S, Tuzuner A, Callıoglu EE, Yumusak N, Arslan N, Baltacı B.Glass ionomer application for vocal fold augmentation: Histopathological analysis on rabbit vocal fold. Laryngoscope. 2015 Sep 22.
A11. Kutluhan A, Demir MK, Bozdemir K, Callioglu EE Conchal compression: is it a new syndrome? Int J Clin Exp Med. 2015 Aug 15;8(8):14440-6.
A12. Ersoy Callioglu E, Tuzuner A, Demirci S, Bercin AS, Oguzhan T, Korkmaz MH.
The effect of inlay butterfly cartilage tympanoplasty technique on compliance. Acta Otolaryngol. 2016
Jul;136(7):669-72
A13. Callioglu EE, Bercin AS, Kale H, Muderris T, Demirci S, Tuzuner A, Korkmaz MH
Is Allergic Rhinitis a Factor That Affects Success of Tympanoplasty? Acta Medica (Hradec Kralove).
2016;59(1):10-3

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. Övet G, Balcı Y, Polat Y, Ersoy E, Çöğüt İ. Akut tonsillofaranjit tanısı alan hastaların ne kadarından  A gurubu beta hemolitik streptokoklar sorumludur ? Tıp Araştırmaları Dergisi :2009 :7(3 ):122-125
B2. Ersoy E, Midilli R, Çelebisoy N, Gökçağ F. Kronik Baş Ağrılarında  Paranasal Sinüs Tomoğrafisinin Değeri. Anatol J Clin Investig 2010:4(4):186-191
B3. Cesur S, Ersoy Çallıoğlu E, Altın N, Karadavut Y, Yapar Toros G, Şencan İ, Çaylan R. Orofarengeal Form Tularemi Olgularının Değerlendirilmesi . Türk Klinik Laboratuvar Dergisi : 2011:2(4):149-153
B4. Ersoy Çallıoğlu E, Bercin S. Orofarinks kanser cerrahisi komplikasyonları Turkiye klinikleri 2014 ;7(1):12-5
B5. Ersoy Çallıoğlu E, Ulusoy B.Kiriş M. Deneysel Odioloji Turkiye klinikleri özel sayı (kabul )
B6. Bülent Ulusoy, Kazım Bozdemir, Elif Ersoy Çallıoğlu, Ahmet Kutluhan, Mehmet Hakan Korkmaz. Dilde Submukozal Yerleşimli Schwannom. KBB İhtisas dergisi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015 Sep-Oct;25(5):315-8).
B7. (EditöreMektup) Gülşen Akoğlu, Elif Ersoy Çallıoğlu, Yetkin Ağaçkıran, Akın Aktaş
İdiopatik kütanöz sinus traktı ve fistülizasyonu: yanakta dev kitle şeklinde prezentasyon
Kabul Tarihi: Eki 16, 2015
B8.Mehmet Hakan Korkmaz, Bülent Ulusoy, Elif Ersoy Çallıoğlu Transoral Robotic Supraglottic Partial Laryngectomy.g.2016-January-Robotics-Laparoscopy-and-Endosurgery-cover...

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Ceylan T. Ersoy Çallıoğlu E, Güler İ, Cengiz C. Baş boyun bölgesinde lokalize amiloidoz  32. Ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi 2010
C2. Ersoy Çallıoğlu E,  Kuran G,  Tulacı G, Caylan R İnlay butter flay kartilaj timpanoplasti :vaka sunumu  32. Ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi 2010
C3 . Ersoy Çallıoğlu E, Tulacı G, Caylan R. Kartilaj timpanoplasti erken donem sonuclarımız. 32. Ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi 2010
C4. Ersoy Çallıoğlu E, Ceylan T, Demirci S, Karadavut Y, Caylan R.Temporal adele fasya grefti kullanılan timpanoplasti vakalarında başarı oranı  32. Ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi 2010
C5 .Pınar Özuguz. Ersoy Çallıoğlu E, Tulacı G, Akne rozaseli hastalarda burun ve bogaz florasının tedavi seceneklerine gore degerlendirilmesi  XX . Prof. Dr. A. Lütfü Tat sempozyumu 2011
C6. Ersoy Çallıoğlu E, Ceylan T, Kuran G, Demirci S, Tulacı G, Caylan R.Orta kulak risk indeksi dusuk hastalarda Tip 1 timpanoplastide rutin uygulamada kartilaj graftmi ,fasiamı? 33. Ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi 2011
C7. Tulacı K. G., Ceylan T, Ersoy Çallıoğlu E, Güler İ, Emir H., Çaylan R İnternal akustik kanalda lipoma :Olgu sunumu 33. Ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi 2011
C8. Cesur S, Ersoy Çallıoğlu E, Altın N, Karadavut Y, Yapar Toros G, Şencan İ, Çaylan R. Orofarengeal Form Tularemi Olgularının Değerlendirilmesi  26.Ankem antibiotik ve kemoterapi kongresi 2011 (Poster numarası 23)

A. Kitap bölümü çeviri yazarlığı

E. 1. Otolaringoloji  ve fasial plastik cerrahi kitabı yarık dudak ve plastik cerrahlar için anatomi bölümlerinin çevirisi