Uzm. Dr.Elif Esra Arpağ

  • İlgi Alanları
  • Akne
  • Sedef hastalığı
  • Kaşıntılı hastalıklar
  • Saç tırnak hastalıkları
  • Alerjik hastalıklar
  • Deri tümörleri
  • Dermatocerrahi
  • Kozmetik dermatoloji

Eğitim ve Uzmanlık
1991 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp eğitimi
1996 S.B. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanes, Uzmanlık

Deneyim
1999-2021 Silivri Devlet Hastanesi, Uzman Doktor
1996-1999 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanes, Uzman Doktor

Kurs ve Sertifikalar
Dermatoloji, dermatoveneroloji, pediatrik dermatoloji, dermatoimmünoloji, dermatokozmetik, dermatoskopi alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası kongreler ve kurslar

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Arpağ E, Altunay İ, Başak T, Köşlü A: Ürtikerde klinikopatolojik korelasyon. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni: 1994; 1: 43-50. 

Yerebakan Ö, Köşlü A, Arpağ E: Alopesi areatada tırnak distrofileri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni: 1995; 3-4: 42-45. 

Vural Ç, Arpağ Mİ, Poyraz Ü, Arpağ E, Özçelik HS, Şenvar A: Lipoid proteinoziste oral, orofaringeal ve laringeal lezyonlar. Türk Otolaringoloji Arşivi. 1995; 2(33): 108-110

Arpağ ES, Köşlü A, Altunay İ, Başak T: Unilateral kaşta lokalize bir alopesi müsinoza olgusu. T Klin Dermatoloji 1995; 5: 92-94

Poyraz Ü, Arpağ E: Epidermolizis büllozada bül oluşumunun fenitoinle önlenmesi. Şişli Tıp Günleri 5. Kongresi: 361-364

Ertenü L, Altunay İ, Arpağ E, Poyraz Ü, Köşlü A: Meme kanseri sonrasında gelişen bir dermatomiyozit olgusu. XV. Ulusal dermatoloji kongresi bildiri kitabı. 1996: 450-451

Arpağ ES, Altunay İ, Erenü L, Köşlü A: Atipik lokalizasyonlu bir pemfigus olgusu. XV. Ulusal dermatoloji kongresi bildiri kitabı. 1996: 573-576

Arpağ ES, Köşlü A, Altunay İ: Mevsimsel saç dökülmesinin etüdü. XV. Ulusal dermatoloji kongresi bildiri kitabı. 1996: 284-287

Yerebakan Ö, Arpağ ES, Köşlü A, Sakız D: Loose anagen hair syndrome. Nouv Dermatol 1998; 17(6): 351-354

Arpağ ES, İlnem M, Köşlü A: Psikosomatik dermatozlu çocuklarda depresyon varlığının araştırılması. Turkderm 1999; 33: 33-36

Arpağ ES, Ferhanoğlu H: İlaçlara bağlı saç dökülmeleri. Galenos 1999; 3(29): 18-21