Uzm. Dr.Elif Tuncay

  • İlgi Alanları
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Epilepsi
  • Alzheimer
  • İnme

Eğitim ve Uzmanlık 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı - Uzmanlık

Uzmanlık Tezi 
Multiple skleroz hastalarında cinsel işlevlerin değerlendirilmesi

Kurs ve Sertifikalar                             
1. 3. Beyin Damar Hastalıkları Okulu 20-22 Mayıs 2009, Ankara    
2.7. Baş Ağrısı Kış Okulu, 24-28 Şubat 2010, Kuşadası        
3.Multipl Sklerozda Multi-Disipliner Vaka Toplantısı, 20 Nisan 2010, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara            
4.7. Ulusal Epilepsi Kongresi,  9-12 Haziran 2010, Kapadokya    
5.Ege Üniversitesi II. Multipl Skleroz Çalıştayı, 5 Kasım 2010, İzmir
6.46. Ulusal Nöroloji Kongresi,  4-9 Aralık 2010, Antalya    
7.Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, 25-27 Mart 2011, İzmir
8.Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantıları,  8. Kognitif Nörobilim Forumu 7-11 Mayıs 2011 Marmaris    
9.5. Nöroimmünoloji Okulları, 11-15 Mayıs 2011, Antakya    
10. Klinik Nöroimmünoloji Toplantıları-1, 7-8 Ekim 2011, Antakya
11. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, Antalya
12. Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım Projesi, 11-13 Aralık 2014, Bursa    
13. 11. Baş Ağrısı Kış Okulu, 20-22 Şubat 2015, İstanbul

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:                                
1.Aykaç Ö, Polat BSA, Erdoğan S, Sorgun MH, Delen F, Tuncay E, Yiğit A. Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı: On Altı Hastanın Dökümü. Epilepsi 2016.25338;46-50                                 
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:                                
1. Akkoç Y, Ersöz M, Yüceyar N, Tunç H, Köklü K, Yoldaş TK, Dönmez Ü, Uzunköprü C, Alemdaroğlu E, Bilen Ş, Emre U, Özdolap Ş, Tuncay E, Yücesan C, Gök H, Ercan MB, Uygunol K, Koçer B, Zinnuroğlu M. ‘Overactive bladder symptoms in patients with multiple sclerosis: Severity, diagnosis and treatment. J. Spinal Cord Med 2016; 15:39(2):229-33

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER                                
                                
1. Arıca B, Burçluköse Ö, Tuncay E, Delen F, Yiğit A, Mutluer N. ‘Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı: 12 hastanın dökümü’. 7. Ulusal Epilepsi Kongresi,  9-12 Haziran 2010, Kapadokya                                
                                
2.Bingöl AP, Tuncay E. ‘Birden çok paraneoplastik nörolojik sendromlu bir olgu’. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4-9 Aralık 2010, Antalya                                
                                
3.Aksun Z, Tuncay E, Erdoğan Ş, Yücesan C. ‘Mollaret menenjiti: Nadir bir rekürren aseptik menejit olgusu’. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4-9 Aralık 2010, Antalya                                
                                
4.Bingöl AP, Tuncay E, Kudiaki Ç, Sarılar AÇ. ‘Nadir bir sağırlık olgusu: Saf kelime sağırlığı’. 8. Kognitif Nörobilim Forumu. 7-11 Mayıs 2011, Marmaris                                
                                
5.Tuncay E, Delen F, Özçelik M, Işıkay CT. ‘Kalp ve solunum durması ile gelen genç bir olgu’. 8. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu. 3-6 Nisan 2014, Marmaris