Op. Dr.Elif Uruç

  • İlgi Alanları
  • Ürojinekolojik cerrahi
  • Histeroskopi
  • Laparoskopik cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
2003 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye,
2010 - SBÜ  Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Istanbul-Türkiye - Uzmanlık

Deneyim
2010-2011: Paşabahçe Devlet Hastanesi (Uzman Dr)
2011–Halen: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi – (Uzman Dr)

Mesleki Üyelikler
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
İstanbul Tabib Odası
Türk Tabib Odası

Kurs ve Sertifikalar
Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 2013-2016 yılları arasında
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ‘Acil Obstetrik Bakım Projesi’’ Teşekkür belgesi.
Temel Laparoskopi Becerileri Kursu, 7 Nisan 2013, Yeditepe Üniv, İstanbul
Neonatal Resusitasyon Kursu, 15-17 Aralık, 2004, İstanbul
Anne ölümlerini Önleme Sempozyumu II, 12 Mart. 2004, İstanbul

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Tug N, Ayvaci H, Tarhan N, Ozmisirci (Uruc) E, Eren S, Karateke A. Effects of short-term maternal fasting in the third trimester of pregnancy on fetal biophysical profile and Doppler indices scores. Arch Gynecol Obstet. 2011 Mar;283(3):461-7.

B . Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B1. Fatih Uruç, Serkan Akan, Elif Uruç, Bekir Aras, Aytaç Şahin, Ahmet Ürkmez, M.Timuçin Aydın,Ayhan Verit, “The Effect of bariatric sleeve gastrectomy technique on women's sexual function, depression and quality of life: A prospective study”, P-30, Feb 4-6, XI.Eurasian Andrology Summit and 18th ESSM Joint Meeting, Madrid, Spain, 2016.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1.  Fatih Uruç, Serkan Akan, Bekir Aras, Aytaç Şahin, Elif Uruç, Özgür Haki Yüksel, Ahmet Ürkmez, Çağlar Yıldırım. Effect of Bariatric Sleeve Gastrectomy Technique on Women's Lower Urinary Tract Symptoms and Quality of Life: A Prospective Study (Bariatrik Sleeve Gastrektomi Tekniğinin Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Prospektif Bir Çalışma. Journal of Urological Surgery 2016; 3: 90-94.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

D1. Fatih Uruç, Serkan Akan, Aytaç Şahin, Elif Uruç, Bekir Aras, Özgür Haki Yüksel, Ahmet Ürkmez, Çağlar Yıldırım, Mehmet Timuçin Aydın, Ayhan Verit, “Obezite Cerrahisinin (Sleeve Gastrektomi Tekniği) Kadınlarda Cinsel Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Prospektif Çalışma”, PS-38, 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 14-17 Ekim, İstanbul (2015)

D2. Fatih Uruç, Serkan Akan, Aytaç Şahin, Elif Uruç, Bekir Aras, Özgür Haki Yüksel, Ahmet Ürkmez, Çağlar Yıldırım, Mehmet Timuçin Aydın, Ayhan Verit, “Obezite Cerrahisinin (Sleeve Gastrektomi Tekniği) Kadınlarda Alt Üriner Sistem ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Prospektif Çalışma”, PS-39, 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 14-17 Ekim, İstanbul (2015)

E. Atıflar

A1. Tug N, Ayvaci H, Tarhan N, Ozmisirci (Uruc) E, Eren S, Karateke A. Effects of short-term maternal fasting in the third trimester of pregnancy on fetal biophysical profile and Doppler indices scores. Arch Gynecol Obstet. 2011 Mar;283(3):461-7.yayınına ait

1.Doppler sonography is a useful method to assess the effects of maternal 1 anxiety on intrauterine fetal growth in pregnant sheep and goats. Mohammed A Elmetwally. Quality in Primary Care (2016) 24 (4): 137-145.

1.Implications of Ramadan intermittent fasting on maternal and fetal health and nutritional status: A review. Faris, Mo'ez Al-Islam E. Al-Holy, Murad A. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism. vol. 7, no. 2, pp. 107-118, 2014.

2.Does diurnal rhythm have an impact on fetal biophysical profile? Enis Ozkaya, Eralp Baser, Mehmet Cinar, Vakkas Korkmaz, Tuncay Kucukozkan. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine  Pages 335-338 Received 13 Feb 2011, Accepted 23 Mar 2011, Published online 23 Jun 2011

3.Impact of maternal fasting during Ramadan on fetal Doppler parameters, maternal lipid levels and neonatal outcomes. Deniz Hızlı, Saynur Sarıcı Yılmaz, Yüksel Onaran, Hasan Kafalı, Nuri Danışman, Leyla Mollamahmutoğlu. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Volume 25, 2012 - Issue 7 Pages 975-977