Dr. Öğr. ÜyesiElif Yağlı

  • İlgi Alanları
  • Erken ergenlik
  • Boy kısalığı
  • Obezite
  • Diyabet
  • Tiroid bezi hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Gazi Üniversitei Tıp Fakültesi
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
2006 - 2011 - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
2011 - Rize Devlet Hastanesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü
2011 - 2015 - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi, 
2015 - 2016 - Sivas Devlet Hastanesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü
2016 - 2017 - Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 

Hastanemiz Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, Cilt 5, sayı 1, 2011
De Novo Interstitial Deletion of 9q32•34.1 With Mental Retardation, Developmental Delay, Epilepsi, and Cortical Dysplasia: A Case Report
Genetic Counseling, Vol. 25, No 2, 2014, Pp 197-201 
Tip 1 Diyabetes Mellituslu Hastaların Klinik, Laboratuvar, sosyokültürel ve Demografik Özellikleri
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, Cilt 10, sayı 2, 2016
The Effects Of Type 1 Diabetes Mellitus On Cardiac Functions İn Children: Evaluation By Conventional And Tissue Doppler Echocardiography.
J Pediatr Endocrinol Metab. 2016 Dec 1;29(12):1389-1395.