Op. Dr.Elshan Mammadov

  • İlgi Alanları
  • Endoskopik sinüs cerrahisi
  • Kulak cerrahisi
  • Ses hastalıkları
  • Gırtlak kanseri
  • Tiroit hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
2004 - Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi- Tıp Eğitimi
2015 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstnabul Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği -Uzmanlık

Deneyim
2013 - 2015 - İÜ, Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2015 - 2019 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstnabul Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Kurs ve Sertifikalar
Bilimsel Araştırma ve Yayın Hazırlama Esasları Eğitim Programı (19-26 Mart 2016, SBÜ İstanbul EAH-İstanbul)
12. Türk Rinoloji Kongresi, 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi (21-24 Nisan 2016, Antalya)
İleri Endoskopik Girişimler (18 Mayıs 2016, İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği, İstanbul)
Diferansiye Tiroid Kanserlerine Güncel Yaklaşım (27 Nisan 2016, İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği, İstanbul)
İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 8. Kongresi, Kafa Tbanaı Derneği 2. Kongresi, SKYBD 8. Kongresi (22-25 Eylül 2016, Sapanca-Sakarya)
Nazofarenks Kanserleri (18 Ekim 2016, İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği, İstanbul)
38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (26-30 Ekim 2016, Antalya)
Deneysel Hayvan Kullanımı Eğitim Programı (17 Aralık 2016, SBÜ İstanbul EAH-İstanbul)
Tedaviye Dirençli Rinosinüzitler (İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği ve TKBBV aylık eğitim toplantıları-18 Ocak 2017, İstanbul)
İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Tartışmalı Konular: Ata Klavuzu (İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği ve TKBBV aylık eğitim toplantıları-22 Şubat 2017, İstanbul)
KBB ve HPV paneli (15 Mart 2017, İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği, İstanbul)
Baş Boyunda DeriKanserleri (17 Mart 2017, İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği, İstanbul)
Rinoplasti ve Tamamlayıcı Uygulamalar, Canlı Cerrahi (10 mayıs 2017, İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği, İstanbul)
Vestibüler Rehabilitasyon Toplantısı (11 Ekim 2017, İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği, İstanbul)
39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (8-12 Kasım 2017, Antalya)
Burun ve Paranazl Sinüs Kanserleri: Olgu Tartışmaları (12 Aralık 2017, İstanbul Baş Boyun Kanserleri Grubu, İstanbul)
Rinoplasti: Fonksiyon ve Estetik çalıştayı (23 Aralık 2017, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul)
“Taze Donmuş Kadavra Diskesiyonu” kursu (9-11 Şubat 2018 Ankara KBB, Ankara)
Rinoplastide Güncel Yaklaşımlar, Yüz Estetik Uygulamaları (İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği ve TKBBV ortak bilimsel toplantısı-21 Şubat 2018, İstanbul)
14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya)
41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (13-17 Kasım 2019, Antalya)

Mesleki Üyelikler
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği

Ödüller
6. Ulusal Otoloji Nörootolji Kongresi”nde (25 Nisan-1 Mayıs 2018, Antalya) “STAM’ın Günlük Pratiğimize Katkısı” başlıklı poster bildiri ikincilik ödülü.