Dr. Öğr. ÜyesiEmin Orkun Olcay

  • İlgi Alanları
  • Dijital diş hekimliği
  • Oral implantoloji
  • Zirkonyum kaplama
  • CAD-CAM restorasyonları
  • Seramik
  • 3D yazıcılar
  • Dental protezler

Eğitim ve Uzmanlık
2012 Lisans Diş Hekimliği  Yeditepe Üniversitesi 
2017 Doktora Protetik Diş Tedavisi Hacettepe Üniversitesi

Deneyim
2013-2017 Hacettepe Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Bölümünde Araştırma Görevlisi
2018-2022 Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Kurs ve Sertifikalar
ITI Türkiye & Azerbaycan Bölümü 2013 Bilimsel Toplantısı
EPA 2014 katılım sertifikası
PIEG 2015 bilimsel toplantı katılım sertifikası
PIEG 2016 bilimsel toplantı katılım sertifikası
GREATIST 2017 katılım sertifikası
GREATİST 2018 katılım sertifikası
DENTAL XP İSTANBUL 2019 konferans belgesi
Biruni Üniversitesi Eğiticinin Eğitimi sertifikası
ITI Türkiye & Azerbaycan Bölümü 2020 Bilimsel Toplantısı
Biruni Üniversitesi Biyoistatistik yöntemler katılım sertifikası
Hacettepe Üniversitesi CEREC kullanıcı eğitim sertifikası

Mesleki Üyelikler
TDB üyeliği
EAO üyeliği
ITI üyeliği
TPID üyeliği

Araştırma ve Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
O. Arifagaoglu, S. Oncul, A. Ercan, O. Olcay, B. Ersu HGF-1 Proliferation on Titanium Dental Implants Treated with Laser Melting Technology Nigerian Journal of Clinical Practice February 2019 IP: 37.130.64.156

Donmez MB, Olcay EO, Demirel M: “ Influence of coloring liquid immersion on flexural strength, Vickers hardness, and color of zirconia” The Journal of Prosthetic Dentistry 2021

Sezgin GP, Kaplan SS, Kaplan T, Olcay EO: “Effect of prosthetic restorations and root canal fillings on periapical health in a selected patient group” British Dental Journal (2021) Vol:231 No.2 , 127-132

Dönmez MB,Türksayar AAD,Olcay EO, Şahmali SM: “Fracture resistance of single-unit implant-supported crowns: Effect of prosthetic design and restorative material” Journal of Prosthodontics

O(2021) 1-8

Olcay EO, Türksayar AAD, Demirel M, Donmez MB, Şahmali SM "Effect of partially stabilized zirconia thickness on translucency and microhardness of resin cement, ” The Journal of Prosthetic Dentistry…" #JPD-D-21-01174R4,

Turksayar AAD,.Dönmez MB, , Olcay EO, Demirel M., Demir E.:Effect of printing orientation on the fracture strength of additively manufactured 3-unit interim fixed dental prostheses after aging.” Journal of dentistry”5-6 104-155.  (2022)

MB Donmez, EO Olcay, M Demirel Load-to-Failure Resistance and Optical Characteristics of Nano-Lithium Disilicate Ceramic after Different Aging Processes Materials 15 (11), 4011

Olcay EO, Ercan A, Öncül S, Arifağaoğlu O, Ersu B:  “An investigation of the effect of surface characterization on Saos-2 cell proliferation after coating of titanium alloy surfaces by a selective laser melting process.” Surface & Coatings Technology (2021) 422 127540, 1-9

Ulusal hakemli Dergilerde yayımlanan makaleler

M. K. Ayar, E. O. Olcay, C. Duman: Evalution of clinical occupational injuries in dental students at their first clinical education year Clinical Dentistry and Research 2019; 43(2): 79-86

M.K. Ayar, E. O. Olcay, M. Varol Olcay: A survey of occupational injuries during preclinical courses among dental students Türkiye Klinikleri Journal of Dental Science 2020;26(2):242-6

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Olcay E.O. Diş Hekimliğinde Kullanılan Güncel Simanlar. Ed: B. Kesim. Akademisyen Kitabevi, Birinci Baskı, Ankara, Mart-2021, s: 13-24, ISBN: 978-625-7401-15-9.

Olcay E.O., Varol Olcay M. Zirkonyumun Diş Hekimliğindeki Yeri. Ed: B. Kesim. Akademisyen Kitabevi, Birinci Baskı, Ankara, Eylül-2020, s: 117-129, ISBN: 978-625-7795-85-2

Olcay E.O., Demirel M.: Diş Hekimliğinde Dijitalizasyon. Ed: B. Kesim. Akademisyen Kitabevi. Birinci Baskı, Ankara, Mart-2021, s:37-51 ISBN: 978-625-7401-15-9.

BASILAN BİLDİRİLER

Ayar M.K, Olcay E.O. : “Evaluation of occupational injures in dentistry student at their first clinical education year” 24th Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, September 27-30, 2018.

Olcay E. O. : ‘Temporamadibular Eklem Disfonksiyonlarında Protetik Yaklaşımlar’ Uluslararası Ege Sağlık Alanları Sempozyumu 2021 (UESAS’21) (18-19 Aralık 2021)

Türksayar A. A. D. Olcay E. O. Dönmez M.B. ‘Eklemeli ve Eksiltmeli Yöntemle Üretilen İmplant Üstü Geçici Kuronlarda Kullanılan Simanın Kırılma Dayanımına Etkisi’ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi (23-25 Kasım 2021)

Olcay E. O. : Maksilla Anterior Bölge Diş Eksikliği Bulunan Hastaların Siman ve Vida Tutuculu İmplant Üstü Kuronlar ile Protetik Rehabilitasyonu: 4 Vaka Sunumu (8. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences) (4-5 Mart 2022)

Olcay E.O. : Tam Ark İmplant Destekli Sabit Protezler ile Total Dişsizliğin Protetik Rehabilitasyonu: 3 Vaka Sunumu (UBCAK 8. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi) (15-17 Mart 2022)

Okutan Sarıbeyliler A. E., Olcay E.O. : Büyük Azı Keser Hipomineralizasyonu’nun CAD/CAM ile Protetik Rehabilitasyonu: 2 Olgu sunumu (VIII. INSAC International Congress on Health Sciences) (18-20 mart 2022)

POSTERLER

E.O. Olcay B. Ersu A. Ercan S. Oncul, An investigation of the effect of surface characterization on Saos-2 cell proliferation after coating of titanium alloy surfaces with selective laser melting process Clin Oral İmpl Res. 2018;29(Suppl. 17) 

B. Ersu B. Akkaya E.O. Olcay fixed implant rehabilition of the atrophic edentulous maxilla without the use of bone grafting 8th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology May 19-22 2016  PIEG

B. Ersu E.O. Olcay Maxillofacial prosthetics is consired in literatüre as ‘.. the art and science of anatomic, functional and cosmetic reconstruction, by the use of non-living substituesof those regions in the maxillae, mandible and face that are missing or defective…’ 7th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology May 14-17 2015 PIEG

E.O. Olcay O Çelik DP Şenyılmaz B Ersu An alternative aesthetic clasp design for removable partial dentures 38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association & 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association September 25-27 2014 EPA