Doç. Dr.Emine Demir

  • İlgi Alanları
  • Koklear implant
  • İşitme kayıpları
  • Kulak cerrahisi
  • Vertigo
  • Baş boyun onkolojik cerrahisi

Kulak işitme ve dengeden sorumlu duyu organımızdır. Bazı bireyler işitme kaybı ile doğarken bazılarında ise zamanla işitme kaybı gelişebilir. Bu durumlarda çevreyle iletişimin sağlanması ve özellikle çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin olabilmesi için işitme cihazı kullanımı gerekebilir. Ancak ileri düzeyde işitme problemi yaşayan kişilerde işitme cihazı yetersiz kalmaktadır. Bu bireylerin çoğunda iç kulaktaki tüysü hücrelerde hasar vardır ve iç kulak görevini yerine getirememektedir. Koklear implant bir iç kulak protezidir ve hasarlı iç kulağın görevini yapar. Ameliyat ile iç kulak bölgesine yerleştirilen koklear implantın başarı oranları oldukça yüksektir. İleri düzeyde işitme kaybı yaşayan bireyler zaman kaybetmeden doktor ile görüşüp koklear implant adayı olup olmadığını belirlemelidir.

Eğitim ve Uzmanlık
2010 – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2015 - Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık

Deneyim
2016-2017 Ağrı Devlet Hastanesi  (Zorunlu Hizmet)
2017-2020 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Rize (Yardımcı Doçent)
2020-2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Rize (Doçent)

Kurs ve Sertifikalar
15/09/2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Sertifikası
2019 Otoloji Okulu Sertifikası

Mesleki Üyelikler
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Üyesi
Türk Otoloji Nörotoloji Derneği Üyesi
İstanbul Tabip Odası Üyesi,

Ödüller
2017 Ağrı yılın hekimi
38. Ulusal KBB Kongresi, Antalya, 2016 (EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ) O. Fındık, M. Sarı, E. Demir, A. Yaman, A. Binnetoğlu, A.C. Yumuşakhuylu, T. Bağlam, Ç. Batman. ‘Tavşanlarda oluşturulan epistaksis modelinde nazal sprey oksitosinin epistaksis üzerine etkisinin değerlendirilmesi.’
3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2019. (SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ) G. Şafak, Ö.Ç. Erdivanlı, Z.Ö. Coşkun, S. Terzi, M. Çeliker, E. Demir, R. Bedir, M. Beyazal, E. Dursun. ‘Parotis bezi tanısında preoperatif biyopsi sonuçlarının etkinliği.
 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


A1. Bayrak AF, Olgun Y, Ozbakan A, Aktas S, Kulan AC, Kamaci G, Demir E, Yilmaz O, Olgun L. The Effect of Insulin Like Growth Factor-1 on Recovery of Facial Nerve Crush Injury. Clin Exp Otorhinolaryngol 2017;10:296-302 

 

A2. Demir E, Gulustan F, Atsal G, Dalgic A, Catli T, Yilmaz O, Aktas S, Olgun L. Is Pool Water Disinfectant (Hydrogen Peroxide-Silver Composition) Ototoxic in Rats? J Int Adv Otol 2018 Dec;14(3):432-436.

 

A.3. Demir E, Topal S. Sudden sensorineural hearing loss associated with electronic cigarette liquid: The first case in the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2018 Nov;114:26-28.

 

A4. Demir E, Atsal G, Yildirim O, Gulustan F, Dalgic A, Catli T, Olgun L. Anatomical and frequencies-specific hearing results of retrograde mastoidectomy. Am J Otolaryngol 2019 May - Jun;40(3):372-376.

 

A5. Demir E, Afacan NN, Celiker M, Celiker FB, İnecikli MF, Terzi S, Dursun E. Can Wideband Tympanometry Be Used as a Screening Test for Superior Semicircular Canal Dehiscence? Clin Exp Otorhinolaryngol 2019;12(3):249-254.

 

A6. Demir E, Coskun ZO, Celiker M, Terzi S, Erdivalı ÖC, Balaban GA, Dursun E. Endoscopic butterfly inlay myringoplasty for large perforations. Eur Arch Otorhinolaryngol 2019 Oct;276(10):2791-2795

 

A7. Demir E, Dursun E.  Utilization of incus with bone cement for total ossicular reconstruction. Acta Otolaryngol 2019 Nov;139(11):1044-1048.

 

A.8. Demir E, Topal S, Atsal G, Erdil M, Coskun ZO, Dursun E. Otologic Findings Based on no Complaints in a Pediatric Examination. Int Arch Otorhinolaryngol 2019 Jan;23(1):36-40.

 

A.9. Demir E, Dursun E, Olgun L. Can MRI-induced silastic casing tear be repaired without the need for cochlear implant replacement? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2019 Sep;124:161-163.

 

A.10. Demir E, Celiker M, Aydogan E, Balaban GA, Dursun E. Wideband Tympanometry in Meniere’s Disease. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2020 Mar;72(1):8-13.

 

A11. Dursun E, Demir E, Terzi S, Erdivanlı ÖÇ, Coşkun ZÖ, Balaban GA, Çeliker M. Endoscopic type 1 cartilage tympanoplasty in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2020 Jan 2;131:109854.

 

A12. Dursun E, Demir E, Terzi S, Coşkun ZÖ, Çeliker M, Erdivanlı ÖÇ. Bilateral same-day endoscopic tympanoplasty. Am J Otolaryngol 2020 Mar-Apr;41(2):102397

 

A.13. Topal S, Demir E, Atakul G, Çolak M, Soydan E, Karaarslan UU, Yaşar N, Kıymet E, Devrim I, Ağın H. The effect of tracheotomy on ventilator-associated pneumonia rate in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2020 Jan 21;132:109898.

 

A.14. Demir E, Çeliker M, Balaban GA, Dursun E. Tympanomeatal flap creation in endoscopic stapedotomy: cautery vs. cold instrumentation. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020 Apr;277:1061-1066.

 

A.15. Dursun E, Terzi S, Demir E, Özgür A, Çelebi Erdivanlı Ö, Özergin Coşkun Z, Çeliker M. The evaluation of prognostic factors in endoscopic cartilage tympanoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020

 

A.16. Demir E, Celiker M, Afacan NN, Aydogan E, Balaban GA, Erdivalı ÖC, Dursun E. Effects of Smoking on the Auditory System: Is There a Gender Difference? Ear Nose Throat J. 2021

 

A.17. Çeliker M, Çeliker Beyazıt F, Tümkaya L, Oghan F, Özgür A, Mercantepe T, Terzi S, Beyazal M, Turan A, Çınar S, Zengin E, Demir E, Dursun E. Effects of long term doppler ultrasound exposure on cochlea and cochlear nucleus in prenatal period in en experimental model. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021

 

A.18. Terzi S, Çeliker M, Kaya Ş, Demir E, Dursun E. The protective effect of astaxanthin on cisplatin-induced ototoxicity. J Adv Clin Exp Med. 2021

 

A.19. Gülüstan F, Abakay MA, Demir E. Efficacy of topical isoconazole nitrate in the treatment of otomycosis. Am J Otolaryngol. 2021

 

A.20. Demir E, Terzi S, Çeliker M, Erdivanlı ÖÇ, Coşkun ZÖ, Dursun E. Revision of cartilage tympanoplasty with endoscopic butterfly inlay myringoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol 2021
 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

B.1. Bayrak AF, Olgun L, Çatlı T, Demir E, Olgun L. Dev Ranula. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;17:84-87.

 

B.2. Catlı T, Kercı G, Demir E, Tokat T, Gür H. Effects of nasal packıng on the qualıtatıve and quantıtatıve propertıes of tear fluıd after septoplasty. KBB-Forum 2014;13:71-75.

 

B.3. Çatlı T, Gür H, Demir E, Olgun L. Penetrating neck trauma with a sharp object. KBB Uygulamaları 2014;2(3):126-128.

 

B.4. Çatli T, Çelik Ç, Demir E, Gür H, Tokat T, Olgun L. Investigation of myringosclerosis development in different grafting materials after myringo-/tympanoplasty. Turkish J Ear Nose Throat 2015;25(2):65-9.

 

B.5. Demir E, Atsal G, Çelik Ç, Yağcı A, Olgun L. Nadir Bir Olgu: Larengeal Kondrometaplastik Nodül. ENTCase 2017;3(1):22-25.

 

B.6. Demir E, Atsal G, Çatlı T, Hasanova A, Yağcı A, Olgun L. Wegener granulomatosis in parotid fistula and bilateral nasal mass. Turkish J Ear Nose Throat 2017;27(1):51-55.

 

B.7. Demir E, Atsal G, Gulustan F, Dalgic A, Olgun L. Comparison of congenital and acquired cholesteatomas in pediatric patients. Turkish J Ear Nose Throat 2018;28:59-65.

 

B.8. Gülüstan F, Güneş S, Demir E, Akidil AÖ, Abakay MA, Sayın İ. Learning curve of septoplasty procedure. Turkish J Ear Nose Throat 2019;29(4):166-171.

 

B.9. Gümrükçü Z, Balaban E, Karabağ M, Demir E. Temporamandibuler eklem ağrısının migren, otolojik semptomlar, baş dönmesi ve boyun/omuz ağrısı ile ilişkisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2020;30(1):82-86.

 

B.10. Demir E, Celiker FB, Celiker M, Balaban GA, Dursun E. The Effect of Vascular Loop in the Tinnitus Severity.  Akdeniz Med J. 2020;6(2):249-255

 

B.11. Gülüstan F, Demir E. Selective dysventilation syndrome: Anatomical and clinical features. KBB Uygulamaları. 2020;8(2):109-115.

 

B.12. Demir E, Erdivalı ÖC, Dursun E. An unusual reason for conductıve hearıng loss:petrıfıed aurıcle. ENTCase. 2020;6(2):47-50.