Uzm. Dr.Emine Dilek

  • İlgi Alanları
  • Çocuk sağlığı ve hastalıkları
  • Çocuk endokrinolojisi

Eğitim ve Uzmanlık
Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrrahisi EAH - Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji - Yan Dal Uzmanlık

Deneyim
Bozüyük Devlet Hastanesi
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

·         Şıklar Z, Turan S, Bereket A, Baş F, Güran T, Akberzade A, Abacı A, Demir K, Böber E, Özbek MN, Kara C, Poyrazoğlu Ş, Aydın M, Kardelen A, Tarım Ö, Eren E, Hatipoğlu N, Büyükinan M, Akyürek N, Çetinkaya S, Bayramoğlu E, Selver Eklioğlu B, Uçaktürk A, Abalı S, Gökşen D, Kor Y, Ünal E, Esen İ, Yıldırım R, Akın O, Çayır A, Dilek E, Kırel B, Anık A, Çatlı G, Berberoğlu M. Nationwide Hypophosphatemic Ricets Cohort Study. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2019 Sep13

·         Ş. Poyrazoğlu, R. Bundak, Z. Yavaş Abalı, H. Önal, S. Sarıkaya, A. Akgün, S. Baş, S. Abalı, A. Bereket, E. Eren, Ö. Tarım, A. Güven, M. Yıldız, D. Karaman Aksakal, A. Yüksel, G. Seymen Karabulut, Ş. Hatun, T. Özgen, Y. Cesur, M. Azizoğlu, E. Dilek, F. Tütüncüler, E. P. Çakır, B. Özcabı, O. Evliyaoğlu, S. Karadeniz, F. Dursun, S. Bolu, İ. Arslanoğlu, G. Yeşiltepe Mutlu, H. Kırmızıbekmez, P. İşgüven, A. Üstyol, E. Adal, A. Uçar, N. Cebeci, D. Bezen, Ç. Binay, S. Semiz, H. A. Korkmaz, Nihal Memioğlu, E. Sağsak, H. N. Peltek, M. Yıldız, T. Akçay, S. Turan, T. Güran, Z. Atay, N. Akcan, F. Çizmecioğlu, O. Ercan, A. Dağdeviren, F. Baş, H. İşsever, F. Darendeliler. Incidence of Type 1 Diabetes in Children Aged Below 18 Years during 2013-2015 in Northwest Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2018 Dec; 10(4): 336–342.

·         E.Dilek, Ö. Bağ, S. Altınöz, S. Asilsoy, A. Öztürk, D. Can. Does allergen-specific immunotherapy prevent new sensitizations childhood allergic airway diseases? Asthma Allergy Immunol 2017;15:1-6.

·         D. Bezen, E. Dilek, N. Torun, F. Tütüncüler. Etiological evaluation of primary congenital hypothyroidism cases. Turkish Archives of Pediatrics 2017;52:85-91.

·         E. Dilek, F. Tütüncüler. İyot yetersizliği hastalıklarında dünyada ve Türkiye’de güncel durum. Derleme. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2016;12(2).7-13.

·         E. Dilek, B. İşcan, G. Ekuklu, F. Tütüncüler. Hashimoto tiroiditi tanısı alan vakaların geriye dönük değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 2011; 11(2):73-77.

·         Hasan Ağın, Emine Dilek, Ferah Genel, Füsun Atlıhan. Çocuklarda Metoklopramid kullanımına bağlı reaksiyonlar. Ege Pediatri Bülteni 2007,14(1):13-16.

·         Celal Karlıkaya, Ebru Çakır, Emine Dilek, Vijdan Hacıoğlu, E Hancı. Tıp fakültesi çalışanlarında tüberküloz infeksiyonu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 18 (1):25-30, 2001.

·         Celal Karlıkaya, Sarper Erdoğan, Ebru Çakır, Osman N. Hatipoğlu, Emine Dilek, Vijdan Hacıoğlu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigara içme alışkanlığı ve ilişkili fakörler. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 17(3):161-169, 2000.

·         Konferans Bildirileri:

·         Celal Karlıkaya, Ebru Çakır, E Yıldırım, Emine Dilek, Vijdan Hacıoğlu, E Hancı. Tıp fakültesi çalışanlarında tüberküloz infeksiyonu. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 9-13 Nisan 2000, Antalya.

·         Celal Karlıkaya, S. Erdoğan, Ebru Çakır, Osman Nuri Hatipoğlu, Emine Dilek, Vijdan Hacıoğlu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigara alışkanlığı ve ilişkili faktörler. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 9-13 Nisan 2000, Antalya.

·         Nesrin Gülez, Özgür Olukman, Hasan Ağın, Şeref Targan, Emine Dilek, Şükrü Cangar, Gürol Yendur, Füsun Atlıhan. Yenidoğan döneminde D vitamini intoksikasyonuna bağlı bir hiperkalsemi ve nefrokalsinozis olgusu. 49.Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Eylül 2005, İstanbul. MP-130

·         Hasan Ağın, Şeref Targan, Nesrin Gülez, Emine Dilek, Ferah Genel, Füsun Atlıhan. Rabdomyolizis: Olgu sunumu. 49.Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Eylül 2005, İstanbul. MP-239

·         Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Emine Dilek, Safiye Aktaş, Canan Vergin. Hodgkin lenfoma sonuçlarımız. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 18-20 Mayıs 2006, İstanbul.

·         Hasan Ağın, Emine Dilek, Nesrin Gülez, Şeref Targan, Ferah Genel, Füsun Atlıhan. Metoklopramid pediatrik yaş grubunda kullanılmalı mı?. III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 3-7 Nisan 2006, İstanbul. P19.

·         Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Emine Dilek, Canan Vergin. Akut lenfoblastik lösemi sırasında gelişen avasküler nekroz. Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. 127

·         Hurşit Apa, Murat Hızarcıoğlu, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Suna Asilsoy, Hasan Ağın, Safiye Akşit, Emine Dilek, Kayı Eliaçık. Geç başvurulu konjenital diyafragma hernili bir olgu. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 18-21 Şubat 2007, Bursa. P-53

·         Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Emine Dilek, Canan Vergin. Rekombinant ürat oksidaz deneyimlerimiz. 33. Ulusal Hematoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2007, Ankara. Bildiri 160.

·         Elif Kazancı, Emine Dilek, Ayşe Erbay, Canan Vergin. Rasburicase deneyimlerimiz. 33. Ulusal Hematoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2007, Ankara. Bildiri 285.

·         Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Melda A. Apaydın, Başak Yılmaz, Emine Dilek, Nedret Uran, Canan Vergin. Akut lenfoblastik lösemi olguların santral sinir sistemi manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Bursa.

·         Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Melda Apaydın, Başak Taburoğlu Yılmaz, Emine Dilek, Canan Vergin. Akut lenfoblastik lösemi olgularında manyetik rezonans görüntüleme bulgularının difüzyon manyetik rezonans ile karşılaştırılması. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Bursa.

·         Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Elif Kazancı, Emine Dilek, Nimet Gemalmaz, Canan Vergin. Pediatrik onkoloji hastalarında santral venöz kateter komplikasyonları 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Bursa.

·         Emine Dilek, Burçin İşcan, Galip Ekuklu, Filiz Tütüncüler. Hashimoto tiroiditi tanısı alan vakaların geriye dönük değerlendirilmesi. 8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 18-22 Mart 2010, Bursa.

·         Emine Dilek, Filiz Tütüncüler. Tip 1 Diyabetes Mellituslu olgu sunumu. 2. Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları Toplantısı, 28-29 Mayıs 2010, Samsun. Sözel bildiri.

·         Filiz Tütüncüler, Emine Dilek, Cengiz Kızıltepe, Özkan Kaya. Travma sonrası gelişen çoklu hipofiz hormon eksikliği: Olgu sunumu. 14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 4-10 Ekim 2010, Muğla. P-47

·         Emine Dilek, Filiz Tütüncüler, Necdet Süt. Hashimoto tiroiditli olguların geriye dönük değerlendirilmesi. 14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 4-10 Ekim 2010, Muğla. P-83

·         Filiz Tütüncüler, Yalçın Handemir, Betül Orhaner, Emine Dilek. Vitamin D intoksikasyonunun pamidronat ile tedavisi: Olgu sunumu. 14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 4-10 Ekim 2010, Muğla. P-95

·         Sebile Kılavuz, Filiz Tütüncüler, Yeşim Çınar, Emine Dilek. Uzun süreli antiepileptik ilaç kullanımına bağlı gelişen rikets: Olgu sunumu. 14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 4-10 Ekim 2010, Muğla. P-96

·         Diğdem Bezen, Emine Dilek, Betül Orhaner, Filiz Tütüncüler. Neonatal tirotoksikoz ve direkt hiperbilirubinemi birlikteliği: Olgu sunumu. 15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 23-26 Kasım 2011, İzmir. P-188.

·         Filiz Tütüncüler, Emine Dilek, Sebile Kılavuz, Diğdem Bezen. Hipokalsemik konvulziyon ve intrakraniyal kalsifikasyon ile bulgu veren hipoparatiroidili bir olgu. 15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 23-26 Kasım 2011, İzmir. P-114.

·         Emine Dilek, Diğdem Bezen, Filiz Tütüncüler, Necdet Süt. Trakya bölgesindeki çocuklarda şişmanlık ve metabolik sendrom bileşenlerinin sıklığı. 15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 23-26 Kasım 2011, İzmir. P-133.

·         Diğdem Bezen, Emine Dilek, Filiz Tütüncüler, Necdet Süt. Şişman çocuk ve ergenlerde akantozis nigrikans ve insülin direnci. 15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 23-26 Kasım 2011, İzmir. P-132.

·         Filiz Tütüncüler, Diğdem Bezen, Emine Dilek, Ayça Sönmez. Tip 1 diyabetli olguda ilaca bağlı lupus. 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 6-10 Kasım 2012. P-25.

·         Filiz Tütüncüler, Emine Dilek, Diğdem Bezen. Karbamazepin kullanımına bağlı deksametazon süpresyon testinin yalancı pozitifliği: Olgu sunumu. 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 6-10 Kasım 2012. P-63.

·         Emine Dilek, M. Tuğba Gençhellaç, Diğdem Bezen, Filiz Tütüncüler. Hipotiroidiye bağlı musküler psödohipertrofi (Kocher-Debre-Semelaigne sendromu): üç olgu sunumu. 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 6-10 Kasım 2012. P-78.

·         Diğdem Bezen, Emine Dilek, Neşe Torun, Filiz Tütüncüler. Primer doğumsal hipotiroidi olgularının etiyolojik yönden değerlendirilmesi (Ön Çalışma). 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 6-10 Kasım 2012. P-81.

·         Filiz Tütüncüler, Diğdem Bezen, Gökçe Çıplak, Emine Dilek. Renal form tip 1 psödohipoaldosteronizm tanılı iki kardeş olgu. Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-5, 12-13 Nisan 2013, Ankara. Sözel bildiri.

·         Emine Dilek, Bade Bay, Burcu Keskin, Diğdem Bezen, Filiz Tütüncüler. Trakya bölgesinde tip 1 diyabet tanısının yıllara göre dağılımı ve başvuru anındaki özellikleri. 17. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 3-5 Kasım 2013, Edirne. P-28.

·         M.Caner Us, Emine Dilek, Diğdem Bezen, Filiz Tütüncüler. Nutrisyonel rikets olgularının değerlendirilmesi. 17. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 3-5 Kasım 2013, Edirne. P-70.

·         Emine Dilek, Diğdem Bezen, Bade bay, Filiz Tütüncüler. Prematüre pubarş olguların değerlendirilmesi. 17. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 3-5 Kasım 2013, Edirne. P-125.

·         Diğdem Bezen, Emine Dilek, Neşe Torun, Filiz Tütüncüler. Primer doğumsal hipotiroidi olgularının etiyolojisinin değerlendirilmesi. 17. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 3-5 Kasım 2013, Edirne. P-170.

·         Diğdem Bezen, Emine Dilek, Aslı Durmuş, Filiz Tütüncüler. Antiepileptik ve antidepresan ilaçların tiroid işlevlerine etkisi. 17. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 3-5 Kasım 2013, Edirne. P-169.

·         Emine Dilek, Bade Bay, Ferit Durankuş, Diğdem Bezen, Filiz Tütüncüler. Tip 1 diyabet tanılı olguların hastaneye yatış sıklığı, nedenleri ve glisemik kontrolü. XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 1-5 Ekim 2013, Edirne. Sözel Bildiri.

·         Emine Dilek, Filiz Tütüncüler, Diğdem Bezen, Necdet Süt. Prematüre pubarş tanılı olguların klinik-laboratuvar bulguları ve ayırıcı tanıda ACTH uyarı testinin değeri. 18. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 6-8 Kasım 2014, Bursa. P-097.

·         Emine Dilek, Fatma Özgöç Çömlek, Gülay Cesur, Raif Yıldız, Gökçe Ertal, Gökhan Artçıyurt, Filiz Tütüncüler. Friedreich Ataksisi ve Tip 1 Diyabetes Mellitus Birlikteliği: Olgu Sunumu. 21. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Antalya. P-116.

·         Fatma Özgüç Çömlek, Burcu Keskin, Halime Çelik, Emine Dilek, Necdet Süt, Filiz Tütüncüler. Tip 1 Diyabet Tanılı Çocuk Sahibi Ebeveynlerde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi (Ön Çalışma). 3. Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu, 26-30 Nisan 2017, Antalya. DP-05.

·         Fatma Özgüç Çömlek, Burcu Keskin, Halime Çelik, Emine Dilek, Necdet Süt, Filiz Tütüncüler. Tip 1 Diyabet Tanılı Ergenlerin Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya. KS-003. Kısa sözlü sunum

·         Beyhan Özkaya, Emine Dilek, Diğdem Bezen, Fatma Özgüç Çömlek, Filiz Tütüncüler. Boy Kısalığı Olan Olguların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya. P-028.

·         Emine Dilek, Diğdem Bezen, Selçuk Korkmaz, Filiz Tütüncüler. Normal Yerleşimli Tiroid Bezi Olan Primer Doğumsal Hipotiroidi Olgularında Tedavi Dozunun Kalıcı ve Geçici Hipotiroidiyi Erken Belirlemedeki Rolü. 23. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya. S-12. Sözel bildiri

·         Fatma Özgüç Çömlek, Beyhan Özkaya, Emine Dilek, Diğdem Bezen, Hümeyra Yaşar Köstek, Filiz Tütüncüler. Boy Kısalığı Olan Olguların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya. PA-18.

·         Hümeyra Yaşar Köstek, Nurdila Köroğlu, Fatma Özgüç Çömlek, Emine Dilek, Filiz Tütüncüler. Yeni Tanı Tip 1 Diyabetli Hastada İnsuline Bağlı Ödem: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya. PB-15.

·         Funda Yıldız, Tuba Eren, Emine Dilek, Filiz Tütüncüler. Karaciğerde Hemanjioendotelyomaya Bağlı Tüketim Hipotiroidisi Gelişen Bir Olgu. 23. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya. PB-040.

·         Emine Dilek, İsmail Saltık, Remziye Aydoğan, Medine Asma, Hüseyin Onay, Filiz Tütüncüler. Yenidoğan Döneminde 17β-HSD3 Eksikliği Tanısı Alan Bir Olgu. 23. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya. PB-065.

·         Emine Dilek, Veysel Oz, Digdem Bezen, Mustafa Inan, Fulya Ozpuyan, Filiz Tutunculer. Cushing Syndrome due to adrenocortical carcinoma in an infant. 50th Annual Meeting ESPE 2011, 25-28 September 2011, Glasgow, Scotland. PAO-217.

·         Digdem Bezen, Emine Dilek, Filiz Tutunculer, Necdet Sut. Prevalance of metabolic syndrome (IDF 2007 criteria) in obese children and adolescents. 50th Annual Meeting ESPE 2011, 25-28 September 2011, Glasgow, Scotland. PAO-219.

·         Digdem Bezen, Filiz Tutunculer, Emine Dilek, Betul Orhaner. Conjugated hyperbilirubinemia caused by neonatal thyrotoxicosis in an infant. 50th Annual Meeting ESPE 2011, 25-28 September 2011, Glasgow, Scotland. PAO-223.

·         Emine Dilek, Filiz Tutunculer, Digdem Bezen, Necdet Sut. Revaluation of thyroid hormone status in children and adolescents with autoimmune thyroiditis during follow up. 50th Annual Meeting ESPE 2011, 25-28 September 2011, Glasgow, Scotland. P2-d1-793.

·         Filiz Tutunculer, Digdem Bezen, Emine Dilek, Asli Durmus. False positive dexamethasone supression test in a patient treated with carbamazepine. 51st Annual Meeting ESPE 2012, 20-23 September 2012, Leipzig, Germany. EPO-014.

·         Emine Dilek, Digdem Bezen, Filiz Tutunculer. Evaluation of patients with premature pubarche. 51st Annual Meeting ESPE 2012, 20-23 September 2012, Leipzig, Germany. EPO-015.

·         Filiz Tutunculer, Emine Dilek, Sebile Kilavuz, Digdem Bezen. Primary hypoparathyroidism with calcification of basal ganglia: a case report. 51st Annual Meeting ESPE 2012, 20-23 September 2012, Leipzig, Germany. EPO-043.

·         Digdem Bezen, Filiz Tutunculer, Emine Dilek, Didem Ag Seleci, Hakan Erbas. Evaluation of glucose metabolism and cardiovascular risk factors and hyperandrogenemia in prepubertal girls with premature pubarche. 54th Annual Meeting ESPE 2015, 1-3 October 2015, Barcelona, Spain. P1-1.

·         Sebile Kilavuz, Filiz Tutunculer, Emine Dilek, Digdem Bezen, Necdet Sut. Causes of precocious puberty in children referred to an Endocrine Unit in Northwest of Turkey. 43td Meeting of the British Society for Paediatric Endocrinology and Diabetes, 25 November 2015, Sheffield, UK.

·         Bezen D, Tutunculer F, Dilek E, Seleci DA, Erbas H. Evaluation of glucose metabolism and cardiovascular risk factors and hyperandrogenemia in prepubertal girls with premature pubarche. 54th Annual Meeting ESPE 2015, 1-3 October 2015, Barcelona, Spain. P1-1 (Sözel bildiri).

·         Emine Dilek, Filiz Tutunculer, Digdem Bezen, Necdet Sut. Clinical-laboratory findings of the cases with prematüre pubarche and the value of ACTH stimulation test in the differential diagnosis. 55th Annual Meeting ESPE 2016, 10-12 September 2015, Paris, France. P2-P66.

·         Bade Bay, Filiz Tutunculer, Digdem Bezen, Emine Dilek, Galip Ekuklu. Evaluation of autoimmun thyroiditis development on onset and during follow up in cases with type 1 diabetes mellitus. 55th Annual Meeting ESPE 2015, 10-12 September 2016, Paris, France. P2-P307.

·         Emine Dilek, Digdem Bezen, Fatma Ozguc Comlek, Beyhan Ozkaya, Filiz Tutunculer. Clinical and Laboratory Features at the Onset of Childhood Type 1 Diabetes Mellitus in the Nortwest Region (Trakya) of Turkey. 57th Annual Meeting ESPE 2018, 27-29 September 2018, Athens, Greece. P3-P090.

Beyhan Özkaya, Emine Dilek, Diğdem Bezen, Fatma Özgüç Çömlek, Filiz Tütüncüler. Etiologies of Short Stature in Pedaitric Endocrine Clinic in Northwest Region (Trakya) of Turkey. 57th Annual Meeting ESPE 2018, 27-29 September 2018, Athens, Greece. P3-P226.