Doç. Dr.Emine Müge Acar

  • İlgi Alanları
  • Sedef hastalığı
  • Akne
  • Mantar hastalıkları
  • Saç dökülmeleri
  • Egzama

Eğitim ve Uzmanlık
2009 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2014 - Gazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2015-2021)

Kurs ve Sertifikalar
Türk Dermatoloji  Yeterlik Belgesi
Temmuz 2013: International Summer  Academy of  Practical Dermatology, Münih/  Almanya
Temmuz 2015: International Summer  Academy of  Practical Dermatology, Münih/  Almanya

Mesleki Üyelikler
Türk Dermatoloji Derneği 

Ödüller
Beksaç B, Acar EM, İlter N, Ertunç O, Akyürek N. Zor Tanı Alan bir Deri Lenfoması Olgusu: Periferik T-hücreli Lenfoma, Başka Şekilde Sınıflandırılmamış 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya 21-25 Ekim 2014  ( Sözel Bildiri, En iyi Sözel Bildiri Ödülü)

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1.Acar EM., İlter N, Elbeg Ş. Association of leptin, resistin, and high-molecular-weight adiponectin levels with psoriasis area and severity index scores, obesity, and insulin resistance in psoriasis patients. Dermatologica Sinica 2019;37(1): 33.

A2. Acar EM, Has S, Kilitci A, Kemeriz F. Circumscribed juvenile pityriasis rubra pilaris (Type 4) koebnerising after hot water burn: Mild disease with maximum Koebner response. Acta dermatovenerologica Croatica 2019; 27(1): 47-47.

A3. Acar EM, Kilitci A, Kaya Z, Abbas OL, Kemeriz F Basal cell carcinoma presenting as an excoriated cicatricial plaque: A case report. Dermatologica sinica, 2018;36(4): 211-213.

A4.Acar EM, Tad M, Kilitci A, Kemeriz F. Hemosiderotic dermatofibroma mimicking melanoma in a 12‐year‐old boy: a case report. Clinical Case Reports, 2018;6(6): 1006.

A5. Acar EM, Günay Ü, Elmas ÖF, Şirin SÇ, Kilitci A. Cutaneous sporotrichosis with dermoscopic features: A case report. Medical Science and Discovery, 2019; 6(7):133-135.

A6. Acar EM, Elmas ÖF, Kilitci A. Lichen Planus Sparing the Extremity Affected by Poliomyelitis: The Profound Role of Neuroinflammation in Disease Development. Journal of Basic Clinical and Health Sciences 2020; 1:88-8 2019

A7.Kemeriz F, Acar EM, Ordu M. Omalizumab induced lichenoid drug eruption triggered by sun exposure. Dermatologic Therapy, 2020, e13542.

A8.Kemeriz F, Tuncer SÇ, Acar EM, Tuğrul B. Evaluation of 25‐hydroxy vitamin D levels and disease severity in patients with acne vulgaris. Dermatologic Therapy, 2020, e13393

A9.Kemeriz, F, Acar EM, Ordu M, Kilitçi A. Lichen planus actinicus treated successfully with topical tacrolimus 0.1%: A report of six cases. Dermatologic therapy, 2020, e13882.

A10. Uyar B, Acar EM. Persistent Reaction to Bacitracin after Patch Testing with Thin Layer Rapid Use Epicutaneous Test. Annals of Dermatology, 2020; 32(4):331-333.

A11. Elmas ÖF, Kilitçi A, Acar EM. Dermoscopic profile of pityriasis rosea. Dermatologica Sinica, 2019 ;37(4): 199.

A12. Elmas ÖF, Akdeniz N, Acar EM, Kilitci A. Pyogenic granuloma and nodular Kaposi? s sarcoma: dermoscopic clues for the differential diagnosis. Turkish journal of medical sciences, 2019;49(5):1471-1478.

A13.Kilitci A, Kaya Z, Acar EM, Elmas ÖF Scrotal calcinosis: Analysis of 5 cases. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2018;9(4): 150-153.

A14.Elmas ÖF, Acar EM, Kilitçi A Dermoscopic diagnosis of ashy dermatosis: A retrospective study. Indian Dermatology Online Journal, 2019; 10(6): 639.

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

B1. Acar EM, Aksakal AB. Sublative Rejuvenation and Cellulite Treatment with Radiofrequency, Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2012;5(4):5-7.

B2. Acar EM, Şaş S. Ailesel akdeniz ateşi atağına eşlik eden erizipel benzeri eritem.   Dicle

Medical journal/Dicle Tıp Dergisi, 2017, 44.1.

B3. Acer E, Kaya Erdoğan H, Bulur I, Acar EM. Kırşehir yöresinde herpes zosterli 166 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi. TÜRKDERM-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi,2018; 52(3): 95-99.

B4. Şaş S, Koçak FA, Acar EM. Behçet Hastalarında Tam Kan Sayımı ve Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 2020; 23(1).

 

C.Sözel Bildiriler

C1-Beksaç B, Acar EM, İlter N, Ertunç O, Akyürek N. Zor Tanı Alan bir Deri Lenfoması Olgusu: Periferik T-hücreli Lenfoma, Başka Şekilde Sınıflandırılmamış 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya 21-25 Ekim 2014  (En iyi Sözel Bildiri Ödülü)

C2.Acar EM. Unilateral palmar xserosis on the hypothenar region presenting as a sign of complex regional pain syndrome. 1. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology. (SANAR) 3-5 Mayıs 2018, Nevşehir

C3. Kilitci A, Elmas ÖF, Uyar B, Acar EM, Umudum H. Kutanöz horn ile prezente olan ve rabdoid özellikler gösteren noduler melanoma: sıradışı bir prezentasyon. XXIV. Prof.Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, 20-24 Kasım 2019.

C4. Acar EM. Psoriasis vulgarisli hastalarda serum 25 hidroksivitamin D düzeylerinin hastalık şiddetiyle ilişkisinin değerlendirilmesi. Avrasya Zirvesi 2. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, 30 Kasım- 2 Aralık 2018.

C5. Acar EM. Kırşehir yöresindeki akne vulgaris  hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının değerlendirilmesi . 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi Gaziantep, 21-22 Haziran 2018.

 

D.Poster Sunumları

D1.Acar EM, Adışen E, Gürer MA. Burun deformitesine neden olan self mutilasyon: Bir Olgu 24.Ulusal Dermatoloji Kongresi 09-13 Ekim 2012 Gaziantep.

D2Acar EM, Adışen E, Gürer MA. Aktinik Liken Planus Bir Olgu.8.Ege Dermatoloji Günleri 8-12 Mayıs 2013 Çeşme.

D3.Kemeriz F, Acar EM. Piebaldizm: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.

D4.Acar EM, Acer EM, Kemeriz F.Tinea İnkognito: Olgu Sunumu 11.Çukurova Dermatoloji Günleri,  Dermatolojide Tedavi 2, 01-05 Haziran 2016, Adana 

D5.Kemeriz F, Acar EM. Kindler Sendromu: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya

D6.Acar EM, Şaş S. Erizipel Benzeri Eritem : Bir  Olgu, 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi,19-23  Ekim 2016, Antalya

D7.Terzioğlu E, Kadayıfçı A,  Danalıoğlu A, Gül A, Ertenli Aİ, Kısacık B, Başkan EB,  Acar EM, Kayaçetin  E, Adışen E, Akyüz F, Karabulut G, Özarmağan G, Akın H, Günay IT, Sayarlıoğlu M, Başaranoğlu M, Aydınlı M, Onsun N, Atakan N, Akkoç N,Kocaman O, Karadağ Ö,Kaymakoğlu S, Erer SB, Ataman Ş,  Kaşifoğlu T. Türkiye’ de Kronik Enflamatuar Hastalıklarda İlaç Tedavisine İlişkin  Hastaya Spesifik  ve Genel  İnanışlar ve Seçilmiş Sistemik  Tedaviler için  Hastaların Tedavi Uyumu: Çok Uluslu Çapraz- Kesitsel Bir Çalışmanın (ALIGN) Lokal Sonuçları , 17. Ulusal Romatoloji Kongresi  24-30 Ekim 2016 Antalya.

D8.Kilitci A, Acar EM. Punctate Palmoplantar Keratoderma: Case Report,26.Ulusal Patoloji &7.Ulusal Sitopatoloji  Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Antalya

D9.Acar EM, Günay Ü,Elmas ÖF, Şirin SÇ. Loose anagen hair with unusual facial features: Noonan sydrome. International Dermatology, Dermatopathology, Estetics Academy, IDEA Congress 8 -11 Mart 2018, Ankara

D10.Acar EM, Günay Ü,Elmas ÖF, Şirin SÇ. Cutaneous sporotrichosis with dermoscopic features: A case report, International Dermatology, Dermatopathology, Estetics Academy, IDEA Congress 8 -11 Mart 2018, Ankara

D11. Acar EM, Elmas ÖF. Paralitik ekstremiteyi tutmayan liken planus : bir olgu.14. Ege Dermatoloji Günleri 08-13 Mayıs 2018, Fethiye