Op. Dr.Emrah Sözen

  • İlgi Alanları
  • Burun estetiği
  • Meme estetiği
  • Blefaroplasti
  • Liposuction
  • Kulak estetiği
  • Vücut şekillendirme

Eğitim ve Uzmanlık
2004 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011 - K.T.Ü. Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. - Uzmanlık

Deneyim
2005 - 2011- K.T.Ü. Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
2011 - 2014-  Hitit Üniverstesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
2014 - 2016- Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
2016 - halen – Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanesi

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.    Arvas L, Livaoğlu M, Karaçal N, Sözen E, Kara B. Giant Cutaneous Horn with Nevus Sebaceous. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007;60(11):1268-9. Epub 2007 Jul 26.

2.    Livaoğlu M, Kerimoğlu S, Karahan SC, Menteşe A, Sözen E, Karaçal N, Topbaş M. Ischemia-modified albumin and flap viability. Eur Surg Res. 2009;42(2):87-90. Epub 2008 Dec 4.
3.    Livaoğlu M, Sözen E, Kara B, Agdoğan Ö, Karaçal N. Extraskeletal Soft Tissue Chondroma of the Cheek, Eur J Plast Surg. Volume 33, Number 2, 91-92.
4.    Livaoğlu M, Arvas L, Karaçal N, Menteşe A, Karahan SC, Sözen E. Relation between serum ischemia-modified albumin levels and rectus abdominis muscle flap viability. J Craniofac Surg. 2011 May;22(3):826-9.
5.    Karaçal N, Sözen E, Agdoğan Ö, Uraloğlu M, Livaoğlu M.  Giant schwannoma of the       little finger.  Dermatol Surg. 2011 Oct;37(10):1499-500.
6.    Livaoğlu M, Buruk CK, Uraloğlu M, Ersöz S, Livaogğlu A, Sözen E, Agdoğan Ö. Effects of lidocaine plus epinephrine and prilocaine on autologous fat graft survival. J Craniofac Surg. 2012 Jul;23(4):1015-8.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

1. Livaoğlu M, Ersöz Ş, Livaoğlu A, Sözen E.  Malign melanomun nadir bir varyantı:
           Balon hücreli melanom. Ş.E.E.A.H. T›p Bülteni 2009:43;137-141

2. Livaoğlu M, Karaçal N, Kutlu Ö, Sözen E. Repair of the Fournier Gangrene Defects
           with Remnant Scrotum and Adjacent Tissues: Surgical Techniques.
           Turkiye Klinikleri J Urology 2010;1(2):47-50

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri ve Posterler

1.    Karaçal N, Livaoğlu M, Arvas L, Sözen E, Kara B. Giant Cutaneous Horn with Nevus Sebaceous. Vth Congress of the Balcan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. P014

2.    Karaçal N, Livaoğlu M, Arvas L, Sözen E, Kara B. The Injury of a Schizophrenic Patient with a Sickle. Vth Congress of the Balcan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. P015

3.    Karaçal N, Livaoğlu M, Arvas L, Sözen E, Kara B. Bilobed Flap Applied for Frontotemporal Large Defect. . Vth Congress of the Balcan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. P088

4.    Karaçal N, Livaoğlu M, Arvas L, Sözen E, Kara B.  Juvenile Hyaline Fibramatosis. Vth Congress of the Balcan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery p 013.

5.    Karaçal N, Livaoğlu M, Arvas L, Sözen E, Kara B.  Giant Genital Seborrheic Keratosis. Vth Congress of the Balcan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery p 006.

6.    Karaçal N, Livaoğlu M, Arvas L, Sözen E, Kara B.  The Effect human Amniotic Fluıd on Bone Healing. Vth Congress of the Balcan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery p 094.

7.    Karaçal N, Livaoğlu M, Arvas L, Sözen E, Kara B.  The Effect of Fibrin Glue on Fat Graft Survival. Vth Congress of the Balcan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery p 100.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 1.  Uraloğlu M, Livaoğlu M, Karaçal N, Dindar T, Sözen E. “Yeni bir tendon grefti tekniği; Tek Tendon Tek Skar.  33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi, İzmir, 2011. 
 2.  Sözen E, Livaoğlu M.” Rinolitiyazis” 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi, Trabzon, 2010
 3. Sözen E, Livaoğlu M.” Rinoplasti sonrası postoperatif dönemde iki farklı nazal tampona    verilen sitokin cevabı”, 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi, Trabzon, 2010
4. Agdoğan Ö, Sözen E, Livaoğlu M “,  Karpal Tünelde Median Sinir Kaynaklı Nörofibroma”    32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi, Trabzon, 2010