Uzm. Dr.Emre Akkelle

 • İlgi Alanları
 • Astım
 • Alerjik rinit
 • Atopik dermatit
 • Besin alerjisi
 • Kronik ürtiker
 • İlaç alerjisi

Eğitim ve Uzmanlık
Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997-2003)
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi : Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim-Araştırma Hastanesi( 2003-2009)
Çocuk Alerji Ve İmmunoloji Yan Dal Eğitimi: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi(2009-2013)

Deneyim
Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013-2018)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof Dr İlhan Varank Eğitim Araştrıma Hastanesi(2018-2023)

Kurs ve Sertifikalar
İyi Klinik Uygulamalar Okulu

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası
Türkiye Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği
Çocuk Alerji Ve Astım Akademisi Derneği
Türk Pediatri Kurumu
European Academy Of Allergy And Clınıcal Immunology

Can C, Akkelle E, Bay B, Arıcan O, Yalçın O, Yazıcıoğlu M. Generalized fixed drug eruption in a child due to trimethoprim/sulfamethoxazole. Pediatr Allergy Immunol 2014 Jun 25(4):413-5.

 1. Can C, Akkelle E, Gökmirza Özdemir P, Yazıcıoğlu M, Süt N. Assessment of regular drug use and inhaler technique skills in asthmatic children. Allergol Immunopathol (Madr). 2020 Mar-Apr;48(2):124-129.
 2. Kasap N, Celik V, Isik S, Cennetoglu P, Kiykim A, Eltan SB, Nain E, Ogulur I, Baser D, Akkelle E, Celiksoy MH, Kocamis B, Cipe FE, Yucelten AD, Karakoc-Aydiner E, Ozen A, Baris S.A set of clinical markers and laborotory markers differantiates hyper Ig E syndrom from severe atopic dermatitis. Clin Immunol.2021 Febr;223:108645
 3. Aydoğan M, Topal E, Uysal P, Acar HC, Cavkaytar O, Hızlı Demirkale Z, Aydoğmuş Ç, Yakıcı N, Aydemir S, Akkelle E, Eser Simsek I, Kaplan F, Arga M, Yücel E, Tugba Cogurlu M, Erdoğan MS, Tamay Z, Güler N, Yeşil Y, Çekiç S, Sapan N, Cokugras H, Kıykım A, Cigerci Günaydın N, Tuncel T, Orhan F, Özdemir Ö, Ozdemir C. Proven food induced acut urticaria and predictive factors for definitive diagnosis in childhood. Int Arch Allergy Immunol.2021 Feb 18;1-8.
 4.  Metin Aydoğan,Topal, Nalan Yakıcı, Hazal Cansu Acar, Zeynep Hızlı Demirkale, Mustafa Arga, Pınar Uysal, Sezin Aydemir, Işıl Eser Simsek, Zeynep Tamay, Sükrü Çekiç, Ozlem Cavkaytar Bircan, Fatih Kaplan, Ayça Kıykım, Müjde Tugba Cogurlu, Ayşe Süleyman, Öner Özdemir, Cevdet Özdemir, Fazıl Orhan. Study group: Nermin Güler, Esra Yücel, Haluk Cokugras, Nihat Sapan, Hasan Yüksel, Recep Sancak, Mehmet Sarper Erdogan, Emre Akkelle, Tuba Tuncel, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Çigdem Aydogmus, Adem Yaşar, , Gonca Hancıoğlu, Triggers and predictive factors for the severity of food- induced anaphylaxis in the early childhood. Allergy Asthma Proc(kabul edildi, yayın aşamasında)

      2- Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri

  a)Yazıcıoğlu M, Akkelle  E, Özdemir P. Evaluation of our cases with adverse drug reactions. XVIII. 30 th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical İmmunology. 11-15 June 2011, İstanbul, TURKEY.Program ve Poster Özetleri Kitabı’nda, 2011:179

 b) Akkelle E, Yazıcıoğlu M, Çetinkaya E, Yalçın Ö, Özkayın E. Cefuroxime induced leukocytoclastic vasculitis: A case report. XVIII. 30 th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical İmmunology. 11-15 June 2011, İstanbul, TURKEY.Program ve Poster Özetleri Kitabı’nda, 2011:116

3- Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

 1. Akkelle E, Yazıcıoğlu M. Çocuklarda Allerjik Rinit :Tanı ve Tedavisinde Yenilikler. Clinic Pediatri  Dergisi 2011; 6: 35-40.
 2. Adal E, Akkelle E,Önal H,Aydoğan M, Arslan G, Aldemir H:Çocukluk Çağı Afebril Konvülsiyonlarında Geçici Periferik Lökositozun Değerlendirilmesi. JOPP Derg 2011; 3(1):18-21

4- Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri

a-Akkelle  E, Gezgin  T, Özdemir P, Yazıcıoğlu M. Oseltamivir tedavisinin 24.saatinde solunum sıkıntısı gerileyen H1N1 pnömonili olgu.6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 07-10 Mart 2010, Uludağ. Kongre Özet Kitabında, 2010: 91

b- Yazıcıoğlu M, Akkelle  E, Özdemir P. İlaç reaksiyonu nedeniyle kliniğimize başvuran olgularımıza ait veriler.XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 3-7 Kasım, 2010, Antalya. Program ve Poster Özetleri Kitabı’nda, 2010:77

c- Akkelle E, Yazıcıoğlu M, Çetinkaya E, Yalçın Ö, Özkayın E. Sefuroksime bağlı lökositoklastik vaskülit: Olgu sunumu .XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 3-7 Kasım, 2010, Antalya. Program ve Poster Özetleri Kitabı’nda, 2010:100

d- Yazıcıoğlu M,Akkelle  E, Özdemir P, Handemir Y, Başaran Ü: Beta laktam antibiyotiklerle aşırı duyarlılık reaksiyonu gözlenen üç olguda başarılı desensitizasyon. Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmunolojide Tedavi 2011. 1-4 Kasım, 2011, Antalya. Program ve Poster Özetleri Kitabı’nda, 2011:73

e- Yazıcıoğlu M,Akkelle  E, Özdemir P, Handemir Y:Sefuroksim ile oral provokasyon testi negatif saptanan olguda aynı ilaçla desensitizasyon gereksinimi.. Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmunolojide Tedavi 2011. 1-4 Kasım, 2011, Antalya. Program ve Poster Özetleri Kitabı’nda, 2011:74

f- Akkelle E, Yazıcıoğlu M, Kılavuz S, Can C, Özdemir PG. İdiosenkrazi reaksiyonu olarak ilaca bağlı agranulositoz: Olgu sunumu.7. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi 2012. 03-05 Mayıs 2012, Eskişehir. Konuşma Özetleri ve Poster Bildiri Özetleri Kitabı.

g- Özdemir P, Can C, Türkyılmaz Ö, Akkelle E, Yazıcıoğlu M. Astımlı olguda mukus tıkacına bağlı total atelektazi. 7. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi 2012. 03-05 Mayıs 2012, Eskişehir. Konuşma Özetleri ve Poster Bildiri Özetleri Kitabı.

h-Akkelle E, Can C, Yazıcıoğlu M, Özdemir P, Şakru N, Biner B. Dokuz yaşındaki bir olguda eozinofili ve pnömoni. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 7-11 Kasım 2012 Antalya. Konuşma Özetleri ve Poster Bildiri Özetleri Kitabında.

ı- Can C, Akkelle E, Bay B, Arıcan Ö, Yazıcıoğlu M. Dissemine fiks ilaç erupsiyon olgusu.

19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 7-11 Kasım 2012 Antalya. Konuşma Özetleri ve Poster Bildiri Özetleri Kitabında

i- Can C, Akkelle E, Özdemir P, Yazıcıoğlu M, Süt N. Astımlı çocuklarda tedaviye uyumun değerlendirilmesi. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 7-11 Kasım 2012 Antalya. Konuşma Özetleri ve Poster Bildiri Özetleri Kitabında

j- Kaya Ö, Yazıcıoğlu M, Akkelle E, Sut N. 3-6 yaş arası astımlı çocuklarda obezitenin astım şiddetine olan etkilerinin araştırılması. 8.Ulusal Çocuk Alerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan 2013 Çeşme. . Konuşma Özetleri ve Poster Bildiri Özetleri Kitabında

k- Akkelle E, Yazıcıoğlu M, Süt N. İlaç reaksiyonu olan olgularımıza ait deri testi ve ilaç provokasyon testi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. 20. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 2-6 Kasım 2013 Antalya. Konuşma Özetleri ve Poster Bildiri Özetleri Kitabında

5) Ulusal Kitap Bölümleri

 1. Akkelle E. Covid 19 İmmunopatolojisi. COVİD 19 ve Pandemi Hastanesine Dönüşüm.(Ed.Yiyit N, Bakan N, Güven Ş, Uğur M, Demir S,Temiz S) Galenos,İstanbul 2020.ISBN: 978-605335573-1
 2. Eser I, Akkelle E,Aydoğan M. Beta Laktam Antibiyotik Alerjisi.Türkiye Klinikleri Çocuk  İmmunolojisi ve Alerjik Hastalıkları-Özel Konular: Çocuklarda İlaç Alerjileri (Ed.Yazıcıoğlu M) Türkiye Klinikleri Ankara.2021 Online ISBN978-625-401-352-2

6) Ulusal Kongre Konuşmaları

Akkelle E. Astımlı Hastanın İzlemi ve İnhaler İlaçların Kullanımı. 8.Çocuk Dostları Kongresi. İstanbul 2020

 1. Akkelle E. Astım İzleminde Nelere Dikkat Etmeliyiz? 9. Çocuk Dostları Kongresi. Online Kongre 2021
 2. Akkelle E. Yaşam Tarzı ve Alerji. 3. Genç Pediatrik Alerjistler Kongresi.Online Kongre 2021
 3. Akkelle E. Alerjik Rinit Tedavisi . Genç Alerjistlerle Alerjide Yenilikler Sempozyumu .İzmir 2021
 4. Akkelle E. Alerjik Çocukta Yeni Besine Test Yapmadan Başlayalım. Uluslararası Katılımlı 14.Çocuk Alerji ve Astım Kongresi. Antalya 2019
 5.  Akkelle E. OkuL öncesi çocuklarda astım tanı ve tedavisi . 4. Genç alerjistler sempozyumu . Adana 2022
 6. Akkelle E. Akut ürtikere yaklaşım. 57.Türk Pediatri Kongresi. KKTC 2022