• Uzmanlık Alanları: Kalp ve damar cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi