Dr. Öğr. ÜyesiMemet Emre Dibek

  • İlgi Alanları
  • Çocuk beslenme
  • Enfeksiyon hastalıkları
  • Çocuk alerjik hastalıkları
  • Astım
  • Sağlıklı çocuk izlemi
  • Aşı uygulamaları
  • Yenidoğan takibi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu
Çocuk Yoğun Bakım Kursu
Neonatal Resüsitasyon Kursu
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu
Temel Allerji ve İmmnoloji Kursu
Pediatrik Prebiotik Probiotik Kongreleri
Ulusal Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongreleri
Neonatoloji (Yenidoğan) Kongreleri
Çocuk Solunum Ve Allerji Kongreleri
Milli pediatri Kongreleri
Türk pediatri Kongreleri
Sosyal pediatri Kongreleri

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Milli Pediatri Derneğ