• Uzmanlık Alanları: Yoğun bakım
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD - Uzmanlık