Uzm. Dr.Emre Öztürk

  • İlgi Alanları
  • Sağlam çocuk takibi
  • Büyüme gelişme geriliği
  • Astım alerjik hastalıklar
  • Solunum yolu hastalıkları
  • Çocuklarda fonksiyonel beslenme
  • Aşı izlemi
  • Sık hastalanan çocuk
  • İdrar yolu enfeksiyonları

Eğitim ve Uzmanlık
2008-2015 Gazi Üniversitesitıp Fakültesi
2017-2022 KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Deneyim
2015-2017 Ordu-Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi
2017-2022 KTÜ Tıp Fakültesi Pediatri Asistanlığı
2022-2023 Ordu-Akkuş Devlet Hastanesi Pediatri Uzmanı

Bilimsel yayın

Severe Renal Artery Stenosıs May Not Detected Vıa Doppler Ultrasonography In Chıldren

Isik G., Erdoğan D., Öztürk E., Oğuz Ş., Dinç H., Bahat Özdoğan E.

Pedıatrıc Nephrology , Cilt.33, Sa.10, Ss.1899, 2018 (SCI-Expanded) 

Ecchymotic Mask: Not Terrible As It Appears

Öztürk E., Yıldız P., Şalcı G., Yeşilbaş O.

Turkısh Archıves of Pedıatrıcs , Cilt.56, Sa.5, Ss.525-526, 2021 (ESCI)

Beyin Tümörü Tanılı Hastalarda Mental Durumun Değerlendirilmesi

Öztürk E., Reis G. P., Bahadır A., Erduran E.

66. Milli Pediatri Kongresi, KKTC 5-9 Ekim 2022

Diyabetik Ketoasidoz Nedeni İle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Kişioğlu M., Yeşilbaş O., Cimbek E. A., Öztürk E., Karagüzel G.

3. Karadeniz Pediatri Günleri, Trabzon, Türkiye, 10 - 11 Haziran 2022, cilt.1, sa.119, ss.38-40

Doğu Karadeniz Bölgesinde Çocukluk Çağı Beyin Tümörlerinin Demografik Özellikleri

Öztürk E., Reis G. P., Bahadır A., Erduran E.

21. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 Kasım 2021
Çocuk Acil Servisinde Solunum Sıkıntılı Bir Olgu: Konjenital Glikolizasyon Defekti ve Masif Perikardiyal Efüzyon

Öztürk E., Özkaya A. K., Yeşilbaş O., Kesici S., Dilber E.

17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Şubat 2022, ss.402

Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Tümörleri ve Tedavi Yaklaşımları

Reis G. P., Öztürk E., Bahadır A., Erduran E.

Karadeniz Pediatri Günleri, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019