Dr. Öğr. ÜyesiEmre Ünal

Eğitim ve Uzmanlık
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Haydarpaşa Numune EAH - Beyin ve Sinir Cerrahisi - Uzmanlık
 
Deneyim
Ağrı Devlet Hastanesi (Temmuz 2013-Mart 2015)
Safa Hastaneler Grubu ( Nisan 2015 - Nisan 2016)
Medical Park Hastaneler Grubu Fatih Şubesi ( Nisan 2016 - Halen)
 
Kurs ve Seminerler
Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi (2009)
Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sonbahar Sempozyumu (2010)
Türk Nöroşirürji Derneği Genç Nöroşirürjiyenler Sonbahar Sempozyumu (2010)
Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu (2011)
Midas Rex Hands On Course (2011)
Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu (2012)
Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik ve Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grupları Birleşik Semineri (2012)
International Basic Neurosurgery Course II (2013)
International Basic Neurosurgery Course III (2014)
Asian Australasian Congsress of Neurological Surgeons 14th (2015)
Cervical Spine Research Society European Section 'Hands on' Cadaveric Instructional Course Barcelona (2015)