• İlgi Alanları: Spor yaralanmaları, Omuz artroskopisi, Diz artroskopisi, Kıkırdak hastalıkları, Kırıkların tedavisi
Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Edirne
Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 
 
Parasetamol'un Kırık İyileşmesine Etkisi: Farelerde Radyolojik, Histolojik ve Biyomekanik Deneysel Çalışma. Uzmanlık Tezi, 2003.
Diagnosis and Management of Common Primary Benign Spinal Tumors. The Journal Of Turkish Spinal Surgery, Cilt 16, Sayı 4 (2005).
Ortopedik Cerrahların Primer Hiperparatiroidizm Hakkında Bilmesi Gerekenler. Kartal Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 2004;15(2):120-123.
Tanı Güçlüğü Arzeden Parosteal Osteosarkom Olgusu. Kartal Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 2001;12(1-2-3):108-110.
Ekstensor Mekanizma Dahil Geniş Rezeksiyon ve Endoprotezle Tedavi Edilen Malign Kemik Tümörlü 3 Olgunun Yürüme Analizi ile Değerlendirilmesi. 5.Türk ortopedik onkoloji Kongresi 15-17 Eylül 2004, Samsun
Dev hücreli tümörün cerrahi tedavisi. 5.Türk ortopedik onkoloji Kongresi 15-17 Eylül 2004, Samsun.
Elektif Ortopedik Cerrahide Hepatit B, Hepatit C ve HIV İnsidansı. 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul.