Dr. Öğr. ÜyesiEnder Sarıoğlu

Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Edirne
Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 
 
Parasetamol'un Kırık İyileşmesine Etkisi: Farelerde Radyolojik, Histolojik ve Biyomekanik Deneysel Çalışma. Uzmanlık Tezi, 2003.
Diagnosis and Management of Common Primary Benign Spinal Tumors. The Journal Of Turkish Spinal Surgery, Cilt 16, Sayı 4 (2005).
Ortopedik Cerrahların Primer Hiperparatiroidizm Hakkında Bilmesi Gerekenler. Kartal Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 2004;15(2):120-123.
Tanı Güçlüğü Arzeden Parosteal Osteosarkom Olgusu. Kartal Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 2001;12(1-2-3):108-110.
Ekstensor Mekanizma Dahil Geniş Rezeksiyon ve Endoprotezle Tedavi Edilen Malign Kemik Tümörlü 3 Olgunun Yürüme Analizi ile Değerlendirilmesi. 5.Türk ortopedik onkoloji Kongresi 15-17 Eylül 2004, Samsun
Dev hücreli tümörün cerrahi tedavisi. 5.Türk ortopedik onkoloji Kongresi 15-17 Eylül 2004, Samsun.
Elektif Ortopedik Cerrahide Hepatit B, Hepatit C ve HIV İnsidansı. 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul.