Op. Dr.Ender Şener

  • İlgi Alanları
  • Katarakt
  • Glokom
  • Şaşılık
  • Göz tembelliği
  • Kontakt lens
  • Diyabetik retinopati
Eğitim ve Uzmanlık
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
Uluslararası Makaleler
1. The Impact of Subconjuctivally injected EGF and VEGF Inhibitors on Experimental Corneal Neovascularization in Rat Model. (Current Eye Reserch 36 (1) 1005-1013, 2011
2. The Effect of Subconjunctival Platelet Rich Plasma on Corneal Epithelial Wound Healing ( Cornea Jun 2010 Volume 29- Issue 6 page 664-669
Ulusal Yayınlar
1. Deneysel Korneal Neovaskularizasyon Modelinde Topikal Bevasizumab, Etanercept ve Her İki İlacın Kombinasyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması, (Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2012;21(4):211-9) bulunmaktadır.