• İlgi Alanları: Katarakt, Glokom, Okülaplasti, Şaşılık, Göz tembelliği, Şeker hastalığına bağlı göz bozuklukları, Diyabetik retinopati, Kontak lens, Gözyaşı kanal tıkanıklıkları ve tedavisi
Eğitim ve Uzmanlık
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
Uluslararası Makaleler
1. The Impact of Subconjuctivally injected EGF and VEGF Inhibitors on Experimental Corneal Neovascularization in Rat Model. (Current Eye Reserch 36 (1) 1005-1013, 2011
2. The Effect of Subconjunctival Platelet Rich Plasma on Corneal Epithelial Wound Healing ( Cornea Jun 2010 Volume 29- Issue 6 page 664-669
Ulusal Yayınlar
1. Deneysel Korneal Neovaskularizasyon Modelinde Topikal Bevasizumab, Etanercept ve Her İki İlacın Kombinasyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması, (Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2012;21(4):211-9) bulunmaktadır.