sat─▒r aras─▒

Endoskopi Nedir? Endoskopi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Sindirim sistemi hastal─▒klar─▒n─▒n incelenmesinde önemli bir yöntem olan endoskopi, hastal─▒klar─▒n tan─▒, takip ve tedavisinde kullan─▒l─▒r.

Yakla┼č─▒k 40 y─▒ld─▒r kullan─▒lan bu yöntem ile birçok hastal─▒─č─▒n erken te┼čhisi ve tedavisi yap─▒labilir.

Teknolojinin ilerlemesine ba─čl─▒ olarak endoskopi uygulamas─▒ için kullan─▒lan cihazlar─▒n kalitesi ve çe┼čitlili─či de art─▒┼č göstermektedir.

Endoskopinin ba┼čar─▒s─▒n─▒ etkileyen en önemli faktör, yöntemin do─čru hastaya ve uzman ki┼čiler arac─▒l─▒─č─▒yla uygulanmas─▒d─▒r.

─░┼člemden yeterli performans─▒n al─▒nabilmesi için bu uygulama, endoskopi e─čitimi alan genel cerrah doktorlar─▒ ya da gastroenterologlar taraf─▒ndan yap─▒lmal─▒d─▒r.

Endoskopi Nedir?

Endoskopi Nedir?

Ucunda ─▒┼č─▒kl─▒ küçük bir kamera bulunan ve endoskop ad─▒ verilen bir cihaz yard─▒m─▒yla yemek borusu, mide, onikiparmak ba─č─▒rsa─č─▒ ve kal─▒n ba─č─▒rsa─č─▒ kapsayan gastrointestinal sistemin incelenmesine olanak veren i┼čleme endoskopi denir.

Sindirim sistemi rahats─▒zl─▒klar─▒na neden olan faktörün ortaya ç─▒kart─▒lmas─▒nda oldukça güvenilir ve etkin bir yöntemdir. 

Hastal─▒─č─▒n te┼čhisinde kullan─▒labildi─či gibi mide kanamas─▒ ve midede yer alan poliplerin al─▒nmas─▒nda tedavi amac─▒yla da yayg─▒n olarak kullan─▒l─▒r.

─░┼člem s─▒ras─▒nda herhangi bir tümör olu┼čumu gözlenirse kesin tan─▒n─▒n konulabilmesi ve midede Helicobacter Pylori olarak adland─▒r─▒lan bakterinin varl─▒─č─▒n─▒n ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ için biyopsi al─▒nabilir.

Endoskopi, gastroskopi ve kolonoskopi olmak üzere ikiye ayr─▒l─▒r.

Gastroskopi i┼čleminde mide ve onikiparmak ba─č─▒rsa─č─▒n─▒n bir k─▒sm─▒; kolonoskopi de ise kal─▒n ba─č─▒rsa─č─▒n durumu de─čerlendirilir.

Endoskopi Kimlere Uygulan─▒r?

  • Mide a─čr─▒s─▒ ┼čikâyeti ve kans─▒zl─▒k problemi olanlar
  • Yutma güçlü─čü, mide ek┼čimesi, reflü, gö─čüste yanma ve inatç─▒ bulant─▒ kusma, ate┼č ve halsizlik gibi ┼čikâyeti olanlar
  • Nedeni bilinmeyen kilo kayb─▒ ya┼čayanlar, mide cerrahisi geçiren hastalar─▒n ve daha önceden endoskopi geçiren ve ilaç verilen hastalar─▒n kontrolünde
  • A─č─▒zdan kahverengi kusma, k─▒rm─▒z─▒ kan gelmesi ya da siyah d─▒┼čk─▒lamas─▒ olanlar
  • Mideye hortum tak─▒larak beslenmek zorunda kalan hastalara mide kateteri yerle┼čtirmek için
  • Uzun süre kab─▒zl─▒k çeken ve ilaçla tedaviye cevap vermeyen hastalara
  • Makatta kanams─▒ olanlara, ülseratif kolit ve Chrons hastalar─▒na
  • Ba─č─▒rsak duvar─▒nda anormallikler, polip, divertikül, tümör ve damarsal patolojilerin tespit edilmesinde
  • Tomografi ve ilaçl─▒ ba─č─▒rsak ile mide filmi gibi tetkikler sonucu ┼čüpheli lezyonlar görüldü─čünde, bu lezyonlardan parça al─▒nmas─▒ için endoskopi i┼člemi uygulan─▒r.

Endoskopi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Kendine ait bir kameras─▒ ve özel bir ─▒┼č─▒k kayna─č─▒ bulunan 8-10 milimetre kal─▒nl─▒─č─▒nda bükülebilir bir boru yard─▒m─▒yla yap─▒lan endoskopi i┼člemi, sindirim sistemi organlar─▒n─▒n görüntülenmesini sa─člar.

Boru üzerindeki kamera yard─▒m─▒yla al─▒nan görüntüler ekrana yans─▒t─▒l─▒r ve doktor bu görüntülere bakarak organlar─▒n iç yüzeyini de─čerlendirir. ─░┼člem s─▒ras─▒nda hastan─▒n oksijen düzeyi ve ban─▒z durumu izlenir.

Doktor gerekli gördü─čünde hastal─▒─č─▒n kesin tan─▒s─▒n─▒ almak için parça alabilir. Ayr─▒ca kanama varsa kanamay─▒ durdurabilir ya da polipleri ç─▒karabilir.

Üst sindirim sistemi organlar─▒n─▒n görüntülendi─či gastroskopi i┼člemi yakla┼č─▒k 3-5 dakika, kal─▒n ba─č─▒rsa─č─▒n görüntülendi─či kolonoskopi i┼člemi ise yakla┼č─▒k 15-20 dakika sürer.

Gastroskopi i┼člemi için hastan─▒n i┼člem öncesi en az 6 saat hiçbir ┼čey yememesi kolonoskopi i┼člemi için ise özel ilaçlarla ba─č─▒rsak temizli─činin en az 2 gün öncesinden yap─▒lmas─▒ gerekir.

A─čr─▒s─▒z ve ac─▒s─▒z bir i┼člem olan endoskopi için hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumunu etkileyen özel bir neden yoksa ön haz─▒rl─▒k olarak kol damar─▒ndan rahatlat─▒c─▒ ve hafif uyku yap─▒s─▒ ilaçlar verilir.

Endoskopi i┼člemi sonras─▒nda genellikle herhangi bir sorun olu┼čmaz ancak baz─▒ hastalarda birkaç gün bo─čaz a─čr─▒s─▒ hissi olu┼čabilir.

Verilen sakinle┼čtirici ilaçlar nedeniyle hafif uyku hali ya da yorgunluk gözlenebilir.

Ancak i┼člem sonras─▒n─▒ takip eden 48 saatlik zaman diliminde giderek a─č─▒rla┼čan kar─▒n a─čr─▒s─▒, kusma, a─č─▒zdan kan gelmesi, ate┼č ve solunum zorlu─ču gibi durumlar söz konusu olursa vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir.

Endoskopi Neden Yap─▒l─▒r?

Endoskopi, sindirim sistemi ve di─čer iç organlar─▒n detayl─▒ bir ┼čekilde incelenmesi için kullan─▒lan bir t─▒bbi prosedürdür.

Bu i┼člem ucunda ─▒┼č─▒k ve kamera bulunan ince, esnek bir tüp olan endoskopun a─č─▒z, anüs veya küçük cerrahi kesiler arac─▒l─▒─č─▒yla vücuda sokulmas─▒yla gerçekle┼čtirilir.

Endoskopi; mide ve ba─č─▒rsaklarda meydana gelen ülserler, polipler, tümörler, iltihaplanmalar ve kanama gibi anormalliklerin te┼čhisi ve tedavisi için kullan─▒l─▒r.

Ayr─▒ca endoskopi s─▒ras─▒nda biyopsi al─▒narak doku örneklerinin laboratuvar incelemesi yap─▒l─▒r.

Bu yöntem gastrointestinal rahats─▒zl─▒klar─▒n nedenini belirlemek, belirtileri hafifletmek ve baz─▒ durumlarda cerrahi müdahalelerden kaç─▒nmak amac─▒yla uygulan─▒r.

Endoskopi Sonucu Ne Zaman Ç─▒kar?

Endoskopi Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Endoskopi sonucunun ç─▒kma süresi, yap─▒lan i┼člemin türüne ve elde edilen bulgulara ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterir.

Basit bir tan─▒sal endoskopi i┼člemi s─▒ras─▒nda elde edilen görüntüler, endoskopi tamamlan─▒r tamamlanmaz doktor taraf─▒ndan de─čerlendirilebilir ve bu do─črultuda an─▒nda bir ön sonuç al─▒nabilir.

Ancak i┼člem s─▒ras─▒nda biyopsi yap─▒ld─▒ysa yani doku örnekleri al─▒nd─▒ysa, bu örneklerin patolojik incelemesi birkaç gün ile bir kaç hafta aras─▒nda sürebilir. 

Endoskopi Ne Kadar Sürer?

Endoskopi i┼člemi ço─ču zaman 15 ile 45 dakika aras─▒nda sürer. Ancak genellikle bu süre yap─▒lan endoskopinin türüne ve kapsam─▒na ba─čl─▒ olarak de─či┼čir. Üst gastrointestinal endoskopi; yemek borusu, mide ve ince ba─č─▒rsa─č─▒n ba┼člang─▒ç k─▒sm─▒n─▒ incelemek için yap─▒l─▒r ve genellikle 15-30 dakika sürer.

Kolonoskopi gibi alt gastrointestinal endoskopi ise kal─▒n ba─č─▒rsak ve rektumu incelemek için yap─▒l─▒r ve 30-45 dakika sürebilir. ─░┼člem s─▒ras─▒nda hastaya genellikle rahatlat─▒c─▒ bir sedasyon verilir bu da i┼člem süresince hastan─▒n rahat ve sakin olmas─▒n─▒ sa─člar. 

Endoskopi Sonras─▒ Beslenme Nas─▒l Olmal─▒?

Endoskopi Sonras─▒ Beslenme Nas─▒l Olmal─▒?

Endoskopi sonras─▒ beslenme, i┼člemin türüne ve doktorun tavsiyelerine ba─čl─▒ olarak dikkatli bir ┼čekilde planlanmal─▒d─▒r. ─░┼člem sonras─▒nda genellikle birkaç saat boyunca hiçbir ┼čey yememeniz ve içmemeniz istenebilir.

Bu süre zarf─▒nda sedasyonun etkisinin geçmesi ve bo─čazdaki uyu┼čuklu─čun azalmas─▒ beklenir. ─░lk ba┼čta hafif ve kolay sindirilebilen yiyecekler tercih edilmelidir. Örne─čin; su, bitki çaylar─▒, elma suyu, sade krakerler veya beyaz ekmek gibi g─▒dalar tüketilmesi önerilir.

Ba─č─▒rsaklar─▒n ve mide mukozas─▒n─▒n hassasiyetine göre, gaz yap─▒c─▒ veya tahri┼č edici yiyeceklerden kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r. Bu süreçte baharatl─▒, ya─čl─▒, asitli ve lifli g─▒dalar bir süre tüketilmemelidir. Alkol ve kafein içeren içeceklerden de kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r.

Endoskopi Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Endoskopi Sonras─▒ Hastanede Yat─▒l─▒r m─▒?

Endoskopi sonras─▒ hastanede yat─▒┼č genellikle gerekli de─čildir. Fakat baz─▒ durumlarda doktorunuzun önerisi üzerine k─▒sa süreli gözlem alt─▒nda tutulabilirsiniz. Ço─ču endoskopi i┼člemi, ayakta tedavi ┼čeklinde gerçekle┼čtirilir ve hasta ayn─▒ gün evine dönebilir.

Endoskopiyi Hangi Bölüm Yapar?

Endoskopi, genellikle gastroenteroloji bölümü taraf─▒ndan yap─▒l─▒r. Gastroenterologlar, sindirim sistemi hastal─▒klar─▒n─▒n te┼čhis ve tedavisinde uzmanla┼čm─▒┼č doktorlard─▒r ve endoskopi i┼člemlerini gerçekle┼čtirir. Bunun yan─▒ s─▒ra baz─▒ endoskopi i┼člemleri; genel cerrahi, iç hastal─▒klar─▒ ve kulak burun bo─čaz (KBB) bölümleri taraf─▒ndan da yap─▒l─▒r.

Endoskopi Öncesi Su ─░çilir mi?

Üst gastrointestinal endoskopi öncesinde, mide bo┼č olmal─▒d─▒r. Bu nedenle, genellikle i┼člemden 6-8 saat önce yiyecek ve içecek tüketimi durdurulur. Ancak i┼člemden 2-4 saat öncesine kadar küçük miktarlarda su içmenize izin verilebilir. Doktorunuz bu konuda size net talimatlar verecektir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Can Ke├že
Gastroenteroloji
Medical Park Medical Park Y─▒ld─▒zl─▒
662361

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.