Dr. Öğr. ÜyesiEngin Türkmen

  • İlgi Alanları
  • Tansiyon
  • Kolestrol
  • Şeker
  • Guatr
  • Anemi
  • Nefroloji
  • Alerji
  • Romatoloji

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Başhekim Yardımcısı - İç Hastalıkları ABD

Deneyim
1995-1996 Med-Line Acil hizmetler sektöründe organizasyon hekimliği
1996-1998 Türkmen Teşhis ve Tedavi Kliniği kurucusu ve yöneticisi
1998-1999 Erzurum 109.Topçu Alayı reviri,Muhabere Taburu,1.sınıf Askeri Cezaevi ve İstihkam taburunda yedek subaylık.
2000-2004 İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD da Uzmanlık Eğitimi
2004-2006 Özel Bahat Halk Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
15.05.2006-26.11.2007 Avicenna Hospital İç Hastalıkları Departmanı kurucu üyesi.
30.01.2007'den beri Medical Park Bahçelievler İç Hastalıkları Uzmanı, Başhekim Yardımcısı ve Mesul Müdür Yardımcısı

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tıp Fakültesi Derneği
Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabipler Odası


 

I-Koroner anjiografi, PTCA ve STENT uygulamasını takiben gelişen, kolesterol kristal embolisine bağlı, Akut böbrek yetersizliği ve periferik arter embolili bir olgu sunumu (Engin Türkmen, Cengiz Yılmaz, Murat Sezer, Berrin Umman, M. Muhsin Türkmen, M. Şükrü Sever, İstanbul Tıp Fak. Mecmuası 67:3, 2004)
II- Artropati ile kendini gösteren Hemokromatozisli bir olgu sunumu (Engin Türkmen, Gönenç Kocabay, Betül Tiryaki, Neşe Özbey, Senay Molvalılar, Nobel Med 2006; 2 (1) 27-29)
III- Kronik Bacak Ülserleri ile seyreden Herediter Sferositozlu bir olgu sunumu (Engin Türkmen, Ayşegül Oruç, A. Selim Yavuz, Hüseyin Keskin, Meliha Nalçacı, Murat Dilmener, İst Tıp. Fak. Mecmuası 67:2, 2004
IV- Portal Ven Trombozunun nadir bir sebebi: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (Gönenç Kocabay, Çetin Karaca, Kadir Demir, Engin Türkmen, Betül Tiryaki, Uğur Çevikbaş, Fatih Beşışık, Yılmaz Çakaloğlu, Atilla Ökten, Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2005; 4 (2): 135-138)
V- Epilasyon amacıyla Prilokain uygulanan bir hastada gelişen Methemoglobinemi vakası A case of Methemoglobinemia induced by the administration of Prilocaine prior to epilation procedure (Engin Türkmen, Gönenç Kocabay, A. Selim Yavuz, Savaş Öztürk, Sezai Vatansever, Vakur Akkaya, Osman Erk, Kerim Güler, İst Tıp Fak Derg 2005; 68: 19-21 J Ist Faculty Med 2005; 68: 19-21)
VI- Evde hazırlanmış Konserve Bezelye yenilmesi sonucu Tip A Nörotoksine bağlı gelişen bir Botulism vakası (Engin Türkmen, Gönenç Kocabay, Özlem Soyluk, Sezai Vatansever, Kerim Güler, Vakur Akkaya, Murat Dilmener, İst Tıp Fak. Mecmuası 67:4, 2004)
VII- Experimental comparıson of protective charecteristics of Enalapril and Trimetazidine in Diabetic Nephropathy (Tugba Karadeniz, Turker Cavusoglu, Engin Turkmen, Yigit Uyanıkgil, Muammer Karadeniz, Ovunc Akdemir, M.İbrahim Tuglu, Utku Ates, Oytun Erbas Renal Failure Volume36, Issue 8-August 2014
VIII- Long-Term Outcomes of the Treatment of Unresectable (StageiiiIV) Ductal Pankreatic Adenocarcinoma Using Metabolically Supported Chemoterapy (MSCT): A Retrospective Study (Mehemet Salih Iyikesici, Ayshe Slocum Engin Turkmen, Ovunc Akdemir, Abdul Kadir Slocum, Turgut İpek, Erhun Eyuboglu, Ferhan Bulent Berkarda
Long-Term Outcomes of the Treatment of Unresectable (Stageiii-IV) Ductal Pancreatic Adenocarcinoma Using Metabolically Supported Chemotherapy (MSCT): A Retrospective Study
Kitaplar
I- TUS'a Son Bakış Nefroloji, Dr. Engin TÜRKMEN (I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD) I. Basım Ocak 2003, ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
II- TUS'a Son Bakış Kardiyoloji, Dr. Engin TÜRKMEN (I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD) I. Basım Mart 2003, ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
III- TUS'a Son Bakış Gastroenteroloji, Dr. Engin TÜRKMEN (I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD) I. Basım Şubat 2003, ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
IV- TUS'a Son Bakış Hematoloji, Dr. Engin TÜRKMEN (I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD) I. Basım Nisan2003, ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
V- TUS'a Son Bakış Endokrinoloji, Dr. Engin TÜRKMEN (I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD) I. Basım Ocak 2003, ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
VI- TUS'a Son Bakış Romatoloji-İmmünoloji, Dr. Engin TÜRKMEN (I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD) I. Basım Mart 2003, ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
VII- TUS'a Son Bakış Histoloji-Embriyoloji (2003 Alfa yayıncılık-İstanbul) Dr. Engin TÜRKMEN (I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD) I. Basım Haziran 2003, ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.