• Uzmanlık Alanları: Plastik cerrahi, Estetik cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
 
Üyelikler
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği