Prof. Dr.Erdal Kukul

  • İlgi Alanları
  • Üriner inkontinans cerrahi
  • Kadın ürolojisi
  • Çocuk ürolojisi
Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi – Doçent
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi – Profesör