Op. Dr.Erdem Can Yardımcı

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - 2011 - OndokuzMayıs  ÜniversitesiSamsun,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
2013 - 2018 - SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği - Uzmanlık

Deneyim
2011 - 2013 - Iğdır Devlet Hastanesi
2013 - 2018 - SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 
2018 - Tokat Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

YAYIN VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR LİSTESİ

A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

A1. Çakır T, Oruç MT, Aslaner A, Duygun F, Yardımcı EC, Mayir B, Bülbüller N.
The effects of laparoscopic sleeve gastrectomy on head, neck, shoulder, lowback and knee pain of female patients. Int J ClinExpMed. 2015 Feb 15;8(2):2668-73. eCollection 2015.PMID: 25932217 

 

A2. Mayir B, Doğan U, Bilecik T, Yardımcı EC, Çakır T, Aslaner A, Mayir YA, Oruç MT.Why scientists perform animal experiments, scientific or personal aim? Ulus Cerrahi Derg. 2016 Oct 27;32(4):256-260. doi: 10.5152/UCD.2016.3196. eCollection 2016.PMID: 28149122 

 

A3. Mayir B, Bilecik T, Ensari CÖ, Yardımcı EC, Oruç MT. TheApproach of General Surgeons to the Use of Vessel Sealing Device in Thyroid Surgery. Ulus Cerrahi Derg. 2014 Dec 1;30(4):197-200. doi: 10.5152/UCD.2014.2764. eCollection 2014.

 

B. Yurtiçi Hakemli Dergilerde yayımlanan Araştırma Makaleleri

B1. Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Erdem Can Yardımcı, Umut Rıza Gündüz, Burhan Mayir, Uğur Doğan, Mehmet Tahir Oruç. Dual Mesh ile Açık Laparoskopik Ventral İnsizyonel Fıtık Onarımı Karşılaştırılması. Selçuk Tıp Derg 2015;31(4): ve 341-343

B2. T Çakır, A Aslaner, EC Yardımcı, R Güven, U Doğan, M. Burhan. Karın travmasına bağlı ameliyat edilen hastalarda karaciğer yaralanması ve karaciğer transaminaz düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Abant Tıp Dergisi doi:10.5505/abatmedj.2016.97059

 

C.Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde yayımlanan Olgu Sunumu, Editöre Mektup Veya Derleme

C1. Oruç MT, Çakır T, Aslaner A, Yardımcı EC, Sakar T. Peritoneal Patch Used for Vascular Reconstruction of the Superior Mesenteric Vein Invaded by Locally Advanced Pancreatic Tumour. Surg. Gastroenterol. Oncol. 2017;22(3):132-135

 

C2. Habibi M, Aslaner A, Demirci R, Oner OZ, Yardımcı EC, Bulbuller N Laparoscopic repair of acute diaphrapmatic hernia due to stab wound:acasereport Chirurirgia 2014;27:221-3  

 

C3. Mayir B, Oruç MT, Ensari CÖ, Bilecik T, Sakar A, Aytaç Z, Yardımcı EC.
Carcinosarcoma of the Breast: Case Report. J BreastHealth. 2014 Oct 1;10(4):248-249. doi: 10.5152/tjbh.2014.1940. eCollection 2014 Oct.PMID: 28331681 

 

C4. Oruç MT, Çakir T, Aslaner A, Çekiç S, Sakar A, Yardimci EC.Incidenta lgastric glomus tumor after laparoscopic sleeve gastrectomy.Autops Case Rep. 2016 Mar 30;6(1):47-50. doi: 10.4322/acr.2016.028. eCollection 2016 Jan-Mar.PMID: 27284541 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma vb.

D1. Ugur Dogan , Mehmet Tahir Oruc , Osman Zekai Oner , Erdem Can Yardimci , Alkan Sakar , Hulya Tosun Yildirim. Treatment of gastric gastrointestinal stromal tumor by laparoscopic sleeve gastrectomy in a morbidly obese patient. J Turgut Ozal Med Cent DOI: 10.5455/jtomc.2017.11.141 2018;25(1):165-6

 

 

E.Uluslararası Toplantı, kongre ve Sempozyum Bildirileri (Sözlü Sunum)

E1. HESTOUREX World Health Sport Tourism Congress & Exhibition, 6-9 Nisan 2017, Antalya, OHT-003 Bariatrik Cerrahinin Kan Glukoz Regülasyonu Üzerine Etkisi, Uğur Doğan, Erdem Can Yardımcı, Yaşar Çöpelci, Tuğrul Çakır, Burhan Mayır, Arif Aslaner, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

 

E2. HESTOUREX World Health Sport Tourism Congress & Exhibition, 6-9 Nisan 2017, Antalya, - 156 -OHT-014Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Karaciğer Fonksiyon Testleri ve İndirekt Bilirubin Yüksekliği, Uğur Doğan, Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Burhan Mayır, Erdem Can Yardımcı, Yaşar Çöpelci, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç

 

F. Ulusal Toplantı, Kongre Ve Sempozyum Bildirileri (poster)

F1. Uğur Doğan, Osman Zekai Öner, Erdem Can Yardımcı, Alkan Sakar, Arif Aslaner, Mehmet Nuri Koşar, Mehmet Tahir Oruç. Nadir Bir Rektal Yabancı Cisim Olgusu:Bıçak20. Ulusal Cerrahi Kongresi
13 - 17 Nisan 2016 / Antalya

 

F2. Uğur Doğan, Yaşar Çöpelci, Tuğrul Çakır, Erdem Can Yardımcı, Mehmet Altuğ Kazak, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç. MorbidObez Hastalarda Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Kolestaz Enzimleri Üzerine Etkisi 20. Ulusal Cerrahi Kongresi
13 - 17 Nisan 2016 / Antalya

 

F3. Murat Kağan Bilge, İsmail Gömceli, Erdem Can Yardımcı, Ümit Koç, Uğur Doğan, Tuğrul Çakır, Mehmet Tahir Oruç. Kolonoskopi Sonrası Submukozal Hematom20. Ulusal Cerrahi Kongresi
13 - 17 Nisan 2016 / Antalya

 

F4. Onur Özener, Ümit Koç, Mehmet Altuğ Kazak, Erdemcan Yardımcı, Umut Rıza Gündüz, Mehmet Tahir Oruç. Total gastrektomi sonrasında internal herniasyona bağlı duodenal güdük kaçağı. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi
13 - 17 Nisan 2016 / Antalya

 

F5. Alkan Sakar, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç, Cemal Özben Ensari, Burhan Mayir, Erdemcan Yardımcı, Mehmet Algül, Murat Kağan Bilge, Onur Özener, Mehmet Altuğ Kazak, Yaşar Çöpelci, Mevlüt Doğrutürk Retrofleksiyon manevrası ile zorlu kolonoskopik polipektomi 20. Ulusal Cerrahi Kongresi13 - 17 Nisan 2016 / Antalya

 

F6. Umut Rıza Gündüz, Barış Rafet Karakaş, Erdem Can Yardımcı, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç. Zor bir mide perforasyon olgusunun yönetimi 20. Ulusal Cerrahi Kongresi 13 - 17 Nisan 2016 / Antalya

 

F7. Burhan Mayir, Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Uğur Doğan, Erdem Can Yardımcı, Yeliz Akpınar Mayir, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç. Neden Deneysel Hayvan Çalışması Yapıyoruz? 20. Ulusal Cerrahi Kongresi13 - 17 Nisan 2016 / Antalya

 

F8. Burhan Mayir, Tuna Bilecik, Zühre Aytaç, Erdem Can Yardımcı, Mehmet Akgül, Uğur Doğan, Ümit Koç, Tahir Oruç. Genel cerrahi tezlerinin ulusal veuluslararası dergilerde yayınlanma oranları 19. Ulusal Cerrahi Kongresi16 - 20 Nisan 2014 / Antalya

 

F9. Erdem Can Yardımcı, Burhan Mayir, Tuna Bilecik, Uğur Doğan, Sami olsuz, Mehmet Tahir Oruç Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, AntalyaApandiksmukoseli; olgu sunumu 19. Ulusal Cerrahi Kongresi16 - 20 Nisan 2014 / Antalya

 

F10. Tuna Bilecik, Burhan Mayir, Erdem Can Yardımcı, Mani Habibi, Ahmet Tan, Mehmet Tahir Oruç. Yabancı cisme bağlı mide perforasyonu;olgu sunumu 19. Ulusal Cerrahi Kongresi16 - 20 Nisan 2014 / Antalya

 

F11. Mehmet Tahir Oruç , BurhanMayir , Tuna Bilecik , Alkan Sakar , Ali Rıza Erinekçi , Cemal Özben Ensari , Erdem Can Yardımcı. Rektal leiomyosarkom olgusu 19. Ulusal Cerrahi Kongresi16 - 20 Nisan 2014 / Antalya

 

F12. Mani Habibi, Arif Aslaner, Rojbin Demirci, Osman Zekai Öner, Erdem Can Yardımcı, Nurullah Bülbüller. Penetrant oraks yaralanması sonrası gelişen akut diyafragma hernisinin laparoskopik onarımı: olgu sunumu 19. Ulusal Cerrahi Kongresi16 - 20 Nisan 2014 / Antalya

 

F13. Mehmet Altuğ Kazak, Tuğrul Çakır, Burhan Mayır, Erdem Can Yardımcı Nüks Kolon Tümörü ve Duodenal Müsinöz Adenokarsinom 20. Ulusal Cerrahi Kongresi 13 - 17 Nisan 2016 / Antalya

 

F14. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-0902], Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelişen Omental Nekroz: Bir Olgu Sunumu, Alkan Sakar, Mehmet Tahir Oruç, Osman Zekai Öner, Burhan Mayir, İsmail Gömceli, Umut Rıza Gündüz, Mehmet Altuğ Kazak, Murat Kağan Bilge, Onur Özener, Erdemcan Yardımcı, Mehmet Algül, Yaşar Çöpelci

 

F15. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, [PS-1047],Low anterıor rezeksiyon sendromu görülme oranı: Tek merkez sonuçları Erdem Can Yardımcı, Cemal Özben Ensari, Yaşar Çöpelci, Mehmet Tahir Oruç, İsmail Gömceli, Tuğrul Çakır

 

F16. 14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 19-22 Ekim 2017, Antalya, PP-151, Nonpalpable Meme Lezyonlarının Tanısında Multidisipliner Yaklaşım, Erdem Can Yardımcı, Yaşar Çöpelci, Ahmet Şükrü Alparslan, Serkan Güler, Mehmet Tahir Oruç, Osman Zekai Öner, Tuğrul Çakır

 

G. Ulusal Toplantı, Kongre Ve Sempozyum Bildirileri (Sözlü sunum)

G1. Arif Aslaner , Tuğrul Çakır , Erdem Can Yardımcı , Onur Özener. Akut kolesistit tedavisinde yüksek riskli hastalarda perkütan kolesistostomi uygulanması. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2017 / Antalya 15x0,65

 

G2. TugrulÇakır , Arif Aslaner , Erdem Can Yardımcı , Mehmet Algüldualmeshliventralinsizyonel fıtık onarımında açık ve laparoskopik tekniğin karşılaştırılması13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2017 / Antalya 15x0,65